Інструкція з охорони праці на уроках технології в початкових класах

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція з охорони праці
на уроках технології в початкових класах

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці на уроках технології в початкових класах розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р.
1.2. Ця інструкція з охорони праці розроблена для учнів початкових класів при проведенні уроку технології (праці) з метою попередження випадків травмування та збереження здоров'я дітей.
1.3. До уроків технології в початковій школі можуть бути допущені:

 • учні 1 – 4-х класів, які не мають медичних протипоказань для занять у загальноосвітньому закладі даного виду і типу;
 • ознайомлені з безпечними методами виконання робіт, з вимогами даної інструкції з охорони праці на уроках технології в початкових класах.

1.4. На уроках технології в початковій школі школярі зобов'язані дотримуватися Правил поведінки для учнів навчального закладу, вимог цієї інструкції з охорони праці. Графік проведення уроків технології повинен визначатися розкладом занять, який затверджує директор школи.
1.5. Небезпечними факторами на уроках технології в початковій школі вважаються наступні:

 • фізичні (ріжучі та колючі предмети; технічні засоби навчання (ТЗН);
 • хімічні (пил; клей, фарби);
 • психофізіологічні (надмірне напруження уваги, посилене навантаження на зір).

1.6. Учні повинні дотримуватися правил пожежної безпеки в обов'язковому порядку, бути проінформовані про місця розташування первинних засобів пожежогасіння.
1.7. Робочі місця і зони повинні досить освітлюватися. Не можна, щоб світло зліпило очі.
1.8. Про кожну подію нещасний випадок потерпілий або очевидець зобов'язаний негайно повідомити вчителя.
1.9. Учням заборонено без дозволу вчителя наближатися до наявного в кабінеті обладнання і користуватися ним, торкатися до електричних роз'ємів.
1.10. Учні, які допустили невиконання або порушення даної інструкції з охорони праці на уроках технології в початкових класах, притягуються до відповідальності згідно з Положенням про заохочення та стягнення для учнів загальноосвітніх закладів.

2. Вимоги безпеки перед початком занять на уроках технології

2.1. Учні зобов'язані ознайомитися зі змістом цієї інструкції з охорони праці, уважно вислухати інформацію вчителя про безпечні методи виконання робіт під час уроку.
2.2. Провести перевірку правильності установки стола, стільця.
2.3. Підготувати до роботи робоче місце, прибрати всі зайві предмети зі столу, а портфель або учнівську сумку не залишати в проході. Підручники, використовувані інструменти і пристосування, матеріал, який буде необхідний для роботи, розмістити так, щоб виключити їх можливе падіння та перекидання.
2.4. Про всі помічені порушення, несправності і поломки слід повідомити вчителя.
2.5. Не починати роботу в разі виявлення невідповідності робочого місця встановленим у даному розділі обов'язковим вимогам, а також при неможливості виконати зазначені в даному розділі підготовчі заходи до роботи.

3. Вимоги безпеки під час занять на уроках технології

3.1. Під час занять на уроках технології потрібно дотримувати дану інструкцію, правила безпечної експлуатації робочих інструментів, не допускати їх механічних ударів і падінь.
3.2. Учень на уроках технології в початковій школі повинен забезпечити:

 • дотримання інструкцій з безпечної роботи з ножицями, голкою, клеєм і т. д.;
 • знаходження на своєму безпосередньому робочому місці;
 • обов'язкове виконання всіх вказівок учителя;
 • дотримання обережності при поводженні з ріжучими і колючими інструментами, клеєм, фарбами і природними матеріалами;
 • постійне підтримання порядку і чистоти на своєму робочому місці.

3.3. При роботі з голками і шпильками учень зобов'язаний:

 • шити з наперстком;
 • зберігати голки і шпильки тільки в певному місці (спеціальній коробочці, подушечці і в інших відповідних предметах), не залишати їх на робочому місці (столі), не брати голки, шпильки в рот, не користуватися для шиття іржавою голкою.

3.4. При роботі з ножицями учень повинен:

 • зберігати ножиці тільки в певному місці (коробці);
 • обов'язково класти ножиці зімкнутими вістрями від себе.
 • ножиці передавати один одному лише гострим кінцем вниз;
 • при різанні паперу, тканини ні в якому разі не направляти ножиці гострими кінцями до себе або товариша, розташовувати пальці в стороні від лінії розрізу;
 • намагатися берегти пальці рук від порізів гострими крайками аркушів паперу.

3.5. Учням заборонені наступні дії:

 • дотик до електричних роз'ємів обладнання ТЗН, проводів, вимикачів і розеток в кабінеті;
 • проба на смак клею, фарби та природних матеріалів;
 • виконання будь-яких дій без дозволу вчителя;
 • допускати скупчення сторонніх предметів на робочому місці;
 • проводити самостійно ремонт інструментів;
 • виконувати будь-які дії без дозволу вчителя;
 • винесення з кабінету і внесення в нього будь-яких предметів та інструментів без дозволу вчителя.

3.6. Про всі неполадки в роботі інструментів і пристосувань необхідно негайно повідомити вчителя.

4. Вимоги безпеки після закінчення уроку технології в початкових класах

4.1. Учні зобов'язані привести в порядок своє робоче місце.
4.2. Прибрати у відведене місце колючі та ріжучі інструменти, використовувані пристосування.
4.3. При виявленні будь-якої несправності меблів, обладнання проінформувати про це вчителя.
4.4. З дозволу вчителя організовано, без паніки вийти на перерву.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях на уроках технології

5.1. При виявленні будь-якої несправності в роботі інструментів та (або) засобів негайно зупинити роботу і доповісти про це вчителю і діяти згідно з його вказівками.
5.2. При виникненні надзвичайної ситуації (появі сторонніх запахів, диму, спалаху) негайно повідомити про подію вчителю і діяти згідно з його вказівками.
5.3. При травмуванні проінформувати про це вчителя.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: