Інструкція з охорони праці при використанні мультимедійного проектора

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______
При використанні мультимедійного проектора

1. Загальні вимоги охорони праці при використанні мультимедійного проектора

1.1. Дія інструкції з охорони праці при використанні мультимедійного проектора поширюється на всіх працівників дошкільного навчального закладу (ДНЗ), які при виконанні своїх посадових обов'язків використовують мультимедійний проектор.
1.2. До самостійної роботи з проектором допускаються особи:

 • не молодші 18 років, які пройшли обов'язковий періодичний медичний огляд та не мають медичних протипоказань для роботи з ПЕОМ;
 • пройшли курс навчання з принципів роботи обчислювальної техніки та спеціальне навчання з використання конкретного програмного забезпечення;
 • пройшли вступний інструктаж з електробезпеки з присвоєнням II групи допуску;
 • ознайомлені з інструкцією з експлуатації конкретної моделі проектора

.
1.3. Небезпечними чинниками при роботі з проектором є:

 • фізичні (низькочастотні електричні та магнітні поля; статична електрика; ультрафіолетове випромінювання; підвищена температура; іонізація повітря; небезпечна напруга в електричній мережі; уламки лампи чи лінзи);
 • хімічні (пил; шкідливі гази (у лампі));
 • психофізіологічні (напруга зору та уваги; інтелектуальні та емоційні навантаження, монотонність праці).

1.4. Про всі несправності електропроводки, засобів обчислювальної та оргтехніки, користувач проектора зобов'язаний негайно проінформувати інженера з охорони праці та завгоспа ДНЗ, а в разі їх відсутності - чергового адміністратора, зробити запис у журналі заявок.
1.5. Користувач проектора зобов'язаний дотримуватися правил пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння.
1.6. Користувач проектора зобов'язаний знати розташування аптечки для надання долікарської допомоги потерпілим.
1.7. Встановлювати проектор необхідно в прохолодному місці горизонтально на стійку поверхню не ближче 30 см. від перешкод (стін, меблів тощо).
1.8. Забороняється:

 • встановлювати проектор у перевернутому положенні, на боці або лицьовою стороною вгору (крім випадків, пов'язаних з обслуговуванням повітряного фільтра);
 • закривати отвір повітряного фільтра;
 • використовувати сторонні предмети для регулювання установки проектора;
 • розташовувати проектор на металевій поверхні, або будь-якій іншій поверхні, сприйнятливій до нагрівання;
 • розташовувати проектор на килимах, подушках або ліжках;
 • розташовувати проектор у місці дії прямих сонячних променів або нагрівальних приладів;
 • розміщувати сторонні предмети біля лінз та повітряного клапана проектора;
 • розміщувати сторонні предмети на поверхні проектора;
 • розміщувати абсорбенти або колючі предмети біля днища проектора;
 • розміщувати проектор на поверхні, яка піддається впливу вологи;
 • розташовувати проектор на відкритому повітрі (без спеціальних засобів захисту, які забезпечують підтримку необхідних параметрів температури, вологості тощо);
 • розміщувати сторонні предмети, що містять рідину, поряд з проектором;
 • розташовувати проектор у задимлених, вологих або запилених місцях;
 • розташовувати проектор поблизу зволожуючих приладів;
 • користуватися проектором при розкритому корпусі;
 • використовувати проектор при знятому повітряному фільтрі або кришки повітряного фільтра;
 • проводити заміну лампи та (або) повітряного фільтра при включеному в електричну мережу проекторі.

1.9. Для регулювання установки проектора на нерівній поверхні необхідно використовувати ніжки підйомника.
1.10. Для запобігання пошкодження проектора, а також для попередження травм, рекомендується завжди притримувати проектор під час маніпуляцій з кнопками підйомника.
1.11. Необхідно дотримуватися обережності при поводженні з батарейками пульта управління. При виявленні протікання батарейки, її необхідно замінити.
1.12. Перед заміною лампи необхідно переконатися в тому, що проектор вимкнений і від'єднаний від електромережі, потім почекати мінімум 45 хвилин для того, щоб лампа повністю охолола.
1.13. Перед підключенням будь-яких пристроїв до проектора, їх необхідно відключити від електричної мережі.
1.14. Для підключення до електричної мережі, необхідно використовувати тільки штатний шнур живлення, прикладений до проектора, суворо дотримуючись вказівки щодо заземлення трьохконтактної вилки.
1.15. Очищати повітряні фільтри необхідно за допомогою щітки, пилососа або шляхом промивання. Обов'язково перед цим необхідно вимкнути та від'єднати кабель живлення від розетки.
1.16. За порушення інструкції з охорони праці при використанні мультимедійного проектора користувач проектора несе персональну відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи з мультимедійним проектором

2.1. Перевірити правильність обладнання робочого місця (установку столу, стільця, підставки під проектор тощо).
2.2. Перевірити надійність підключення проектора до системного блоку.
2.3. Переконатися у відсутності пилу на лінзах (за необхідності, протерти їх спеціальною серветкою для очищення лінз).
2.4. Включати проектор необхідно перед включенням пристроїв, які підключені до нього.
2.5. Переконатися, що шнур живлення міцно і правильно з'єднаний з проектором та електричною розеткою.
2.6. У випадку, коли зображення тьмʼяне або тон кольорів слабкий, необхідно якомога швидше замінити лампу, щоб уникнути її перегоряння.
2.7. Повторне включення проектора можна проводити не менш ніж через 1 хвилину після його вимикання.
2.8. При виявленні протікання батарейки (в пульті дистанційного керування), необхідно витерти рідину та замінити батарейку.
2.9. Забороняється приступати до роботи в разі виявлення невідповідності проектора встановленим у цьому розділі вимогам, а також при неможливості виконати зазначені в даному розділі підготовчі дії.

3. Вимоги охорони праці під час роботи з мультимедійним проектором

3.1. Під час роботи користувач зобов'язаний дотримуватися справжньої інструкції, правил експлуатації конкретної моделі проектора.
3.2. Користувач (вихователь) під час роботи зобов'язаний:

 • постійно утримувати в порядку і чистоті робоче місце;
 • не закривати вентиляційні отвори проектора;
 • стежити за працездатністю вентилятора.

3.3. Під час роботи забороняється:

 • перемикати роз'єми інтерфейсних кабелів при включеному електроживленні;
 • закривати проектор паперами та сторонніми предметами;
 • допускати попадання вологи на проектор та всередину нього;
 • проводити самостійно розкриття та ремонт проектора;
 • торкатися до нагрітих елементів проектора;
 • заглядати в об'єктив та вентиляційні отвори проектора;
 • торкатися області навколо лампи та вентиляційних отворів проектора;
 • залишати без нагляду включений проектор.

3.4. Використання іонізаторів допускається тільки під час перерв у роботі та за відсутності людей у приміщенні.

4. Вимоги охорони праці після закінчення роботи з проектором

4.1. Після закінчення роботи користувач зобов'язаний:
4.1.1. відключити всі приєднані до проектора пристрої в послідовності, встановленій інструкціями з їх експлуатації, з урахуванням характеру виконуваних робіт;
4.1.2. вимкнути проектор від електромережі;
4.1.3. не торкатися до області навколо лампи і вентиляційних отворів проектора відразу після закінчення роботи, так як це може призвести до опіку;
4.1.4. прибрати зі столу робочі матеріали та привести в порядок робоче місце.

5. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні обриву проводів електроживлення або порушення цілісності ізоляції, несправності заземлення та інших пошкоджень проектора, появи запаху гару, сторонніх звуків в роботі проектора та тестових сигналів, що індиціюють про його несправності, негайно припинити роботу, відключити живлення і повідомити про це безпосереднього керівника, інженера з охорони праці або чергового адміністратора.
5.2. При ураженні працівника електричним струмом, ужити заходів зі звільнення його від дії струму шляхом відключення електроживлення та надати потерпілому першу медичну допомогу.
5.3. При перегоранні лампи (при цьому буде чути гучний хлопок), необхідно ретельно провітрити приміщення і стежити за тим, щоб не вдихнути газ, що виходить з вентиляційних отворів проектора.
5.4. Перед заміною лампи необхідно переконатися в тому, що проектор вимкнений і від'єднаний від джерела живлення. Заміну лампи дозволяється проводити тільки після її повного охолодження.
5.5. Інструкцією з охорони праці при використанні мультимедійного проектора забороняється самостійно проводити очищення проектора від осколків у разі, якщо лампа лопне.
5.6. Забороняється відкривати кришку лампи, якщо проектор знаходиться у підвішеному стані.
5.7. У разі надходження сигналів у вигляді повідомлень або індикаторів про різні несправності, необхідно відключити живлення та діяти відповідно до інструкції з експлуатації проектора.
5.8. У разі загоряння проектора, відключити живлення, повідомити до пожежної охорони за телефоном 101 та безпосередньому керівникові, після чого приступити до гасіння пожежі наявними засобами згідно з інструкцією про гасіння пожежі.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: