Інструкція з охорони праці при виконанні робіт з жарочною шафою

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______
при виконанні робіт з жарочною шафою

1. Загальні вимоги з охорони праці при роботі з жарочною шафою

1.1. До самостійної роботи з жарочною шафою допускаються особи, які досягли 18 років, пройшли спеціальний курс навчання, не мають медичних протипоказань за станом свого здоров'я, а також пройшли вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому місці.
1.2. Під час виконання робіт з жарочною шафою необхідно дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, режиму праці та відпочинку, виконання цієї інструкції з охорони праці при роботі з жарочною шафою.
1.3. Під час виконання робіт з використанням жарочної шафи, можливий негативний вплив на працівників наступних небезпечних і шкідливих фізичних факторів:

  • можливе виникнення термічних опіків при випадковому торканні до працюючих нагрівальних частин жарочної шафи;
  • можливе ураження електричним струмом при наявності несправного заземлення корпусу жарочної шафи, а також при відсутності діелектричного килимка.

1.4. Під час виконання робіт з використанням жарочної шафи, має бути застосований наступний спецодяг та засоби індивідуального захисту: халат бавовняний, фартух, головний убір (косинка або ковпак). На підлозі біля жарочної шафи обов'язково повинен знаходитися діелектричний килимок.
1.5.На харчоблоці обов'язково повинна бути в наявності медична аптечка, яка включає набір необхідних медикаментів і перев'язувальних засобів для надання першої невідкладної медичної допомоги при аваріях та виникненні різних травм у працівників харчоблоку. Термін придатності аптечки повинен регулярно перевірятися. Після закінчення терміну придатності, аптечка має бути своєчасно замінена.
1.6. Усі співробітники харчоблоку зобов'язані дотримуватися правил пожежної безпеки, знати місця, де знаходяться первинні засоби гасіння пожежі. Кожен харчоблок повинен бути обладнаний первинними засобами пожежогасіння.
1.7. При виникненні нещасного випадку, потерпілий або очевидець повинен негайно повідомити про це адміністрацію дошкільного навчального закладу. При несправності будь-якого обладнання необхідно відразу припинити роботу та повідомити про це адміністрацію закладу.
1.8. Під час виконання роботи всі працівники харчоблоку повинні дотримуватися правила носіння спецодягу і використання колективних засобів захисту, а також дотримуватися правил особистої гігієни, вимог даної інструкції з охорони праці з жарочною шафою та підтримувати чистоту на своєму робочому місці.
1.9. Працівники харчоблоку, які допустили невиконання або порушення інструкції з охорони праці при виконанні робіт з жарочною шафою, повинні бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності і, за необхідності, підлягають позачерговій перевірці знань шляхом проходження ними позачергового іспиту з охорони праці.

2. Вимоги охорони праці перед початком виконання роботи

2.1. Працівник харчоблоку повинен надіти спецодяг, волосся необхідно ретельно заховати під косинку або ковпак.
2.2. Працівник харчоблоку повинен включити витяжну вентиляцію.
2.3. Працівникові харчоблоку необхідно переконатися в наявності на підлозі біля корпусу жарочної шафи діелектричного килимка.
2.4. Працівник харчоблоку зобов'язаний перевірити наявність та надійність приєднання до корпусу жарочної шафи захисного заземлення, а також цілісність кабелю електроживлення.

3. Вимоги охорони праці під час виконання роботи

3.1. Працівникові харчоблоку необхідно встати на діелектричний килимок і включити жарочну шафу, далі необхідно переконатися в її правильній роботі.
3.2. Працівник харчоблоку повинен підготувати для випічки в жарочній шафі вихідні напівфабрикати.
3.3. Працівникові харчоблоку необхідно довести температуру у жарочній шафі до встановленої норми в залежності від вихідних виробів.
3.4. Для того, щоб уникнути термічних опіків рук, робітникові харчоблоку необхідно вставляти і виймати листи з випічкою з жарочної шафи, обов'язково використовуючи для цього рушники або спеціальні прихватки.
3.5. Працівник харчоблоку повинен дотримуватися максимальної обережності під час відкривання дверцят жарочної шафи для того, щоб уникнути термічних опіків обличчя та верхніх дихальних шляхів гарячим повітрям.
3.6. Працівник харчоблоку зобов'язаний вести спостереження за температурою у жарочній шафі для того, щоб уникнути надмірного перегрівання.
3.7. Працівник харчоблоку не має права залишати без нагляду включену жарочну шафу.

4. Вимоги охорони праці після завершення роботи

4.1. Працівник харчоблоку повинен відключити жаровчн шафу від електромережі, дочекавшись її повного охолодження, промити жарочна шафу гарячою водою.
4.2.Працівник харчоблоку повинен привести у належний порядок своє робоче місце, виконати вологе прибирання приміщення та відключити вентиляцію.
4.2. Робітникові харчоблоку необхідно зняти спецодяг і ретельно вимити руки з використанням мила.

5. Вимоги охорони праці при виникненні аварійних ситуацій

5.1. У випадку виникнення несправності в роботі жарочної шафи, а також при порушенні захисного заземлення її корпусу, необхідно негайно припинити виконання роботи і вимкнути жарочну шафу. Роботу можна продовжити тільки після повного усунення всіх несправностей.
5.2. При виникненні короткого замикання і займання жарочної шафи, необхідно негайно відключити її від електромережі та приступити до гасіння осередку пожежі, використовуючи при цьому вогнегасник; повідомити про виникнення пожежі до найближчої пожежної частини за телефоном 101 та адміністрації закладу.
5.3. При отриманні будь-якої травми робітником харчоблоку або іншою особою, необхідно повідомити про це адміністрацію закладу, а при необхідності здійснити транспортування постраждалого до найближчого медичного закладу.
5.4. Згідно з інструкцією з охорони праці при роботі з жарочною шафою при ураженні електричним струмом, необхідно негайно відключити жарочну шафу від електромережі, надати потерпілому першу невідкладну медичну допомогу. Якщо у потерпілого спостерігається відсутність дихання і пульсу, необхідно виконати штучне дихання та/або непрямий масаж серця, ці заходи необхідно проводити до повного відновлення дихання і пульсу або до приїзду бригади швидкої допомоги. Потерпілого слід відправити до найближчогомедичного закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: