Інструкція з охорони праці при використанні технічних засобів навчання (ТЗН)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______
При використанні технічних засобів навчання (ТЗН)

1. Загальні вимоги охорони праці

1.1. Виконувати роботу, використовуючи технічні засоби навчання (ТЗН), в дошкільному навчальному закладі (ДНЗ) дозволяється особам, не молодшим 18 років, які ознайомилися з інструкцією з охорони праці при використанні технічних засобів навчання в ДЗН, пройшли інструктаж з охорони праці та техніки безпеки, медичний огляд, та не мають протипоказань за станом здоров'я. Для роботи з ТЗН необхідно мати першу кваліфікаційну групу допуску з електробезпеки. До роботи з проекційною апаратурою та іншими технічними засобами навчання учні не допускаються.
1.2. Особи, яким дозволено використовувати ТЗН у своїй роботі, повинні виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного навчального закладу, дотримуватися розкладу навчальних занять, положення цієї інструкції, встановлених режимів праці та відпочинку.
1.3. При роботі з ТЗН небезпечними і шкідливими факторами є:

  • можливість ураження електричним струмом при відсутності встановленого заземлення (занулення) корпусу демонстраційного електричного приладу або несправному електричному шнурі та електричної вилки;
  • засліплення очей надмірно яскравим світловим потоком при роботі зі знятим захисним кожухом;
  • опіки рук при дотику до захисного кожуха включеного демонстраційного електричного приладу під час його використання;
  • можливість виникнення пожежі при загорянні кіноплівки, діафільмів, діапозитивів, слайдів тощо.

1.4. При роботі з технічними засобами навчання слід неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки, знати місця розташовання первинних засобів пожежогасіння. Приміщення для демонстрації кінофільмів повинно бути оснащено такими первинними засобами пожежогасіння, як вогнегасник пінний, вуглекислотний, ящик з піском.
1.5. Про кожний нещасний випадок, який стався, потерпілий або очевидець нещасного випадку повинен негайно повідомити адміністрації школи. При несправності обладнання, пристосувань та інструменту, слід припинити роботу і повідомити адміністрації закладу.
1.6. У процесі роботи з технічними засобами навчання слід дотримуватися порядку використання ТЗН, правил особистої гігієни, утримувати своє робоче місце в чистоті.
1.7. Особи, що допустили невиконання або порушення вимог інструкції з охорони праці при використанні технічних засобів навчання в дитячому садку, притягуються до дисциплінарної відповідальності згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку ДНЗ і, за необхідності, підлягають позачерговій перевірці знань норм і правил охорони праці.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи

2.1. Встановити проекційну апаратуру з протилежного боку від входу до приміщення дитячого садка.
2.2. При наявності у прилада клеми "Земля", виконати заземлення, натиснувши на відповідний перемикач.
2.3. Упевнитися, що електричний шнур і вилка приладу не мають видимих ушкоджень, а також переконатися в справності лінз об'єктива, перевірити наявність захисного кожуха.

3. Вимоги охорони праці під час роботи

3.1. Не підключати демонстраційний електричний прилад до електричної мережі вологими або мокрими руками.
3.2. При включенні демонстраційного електричного приладу слід до початку робіт переконатися в його нормальному функціонуванні, а також функціонуванні охолоджуючого вентилятора.
3.3. Під час показу кінофільмів, діафільмів, слайдів тощо, в приміщенні допускається наявність не більше 50 осіб. Розташування місць для глядачів повинно знаходитись попереду демонстраційного приладу.
3.4. Щоб уникнути при перегляді засліплення присутніх потужним світловим потоком, неприпустимо зняття захисного кожуха під час роботи демонстраційного електричного приладу.
3.5. Для запобігання можливості одержання опіків рук, неприпустимо торкатися захисного кожуха демонстраційного електричного приладу під час його роботи.
3.6. Не дозволяється залишати технічні засоби навчання у ввімкненому стані без нагляду.
3.7. До роботи на киноапаратурі можуть бути допущені особи, які мають кваліфікаційне посвідчення кіномеханіка, а також талон з техніки пожежної безпеки.

4. Вимоги охорони праці після закінчення роботи

4.1. Вимкнути демонстраційний електроприлад та, після його остигання, відключити від електромережі.
4.2. Вийняти з демонстраційного приладу матеріали, що демонструвалися, укласти їх у тару, яка щільно закривається, і прибрати у відведене для зберігання місце.
4.3. Провітрити приміщення та ретельно вимити руки з милом.

5. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні несправності в роботі демонстраційного електроприладу або порушення цілісності заземлення корпуса, слід вимкнути прилад і відключити його від електромережі. Продовжити роботу тільки після усунення несправності.
5.2. При загорянні кіноплівки, діафільмів, діапозитивів, слайдів слід:

  • негайно відключити демонстраційний електроприлад від мережі живлення;
  • евакуювати учнів з приміщення;
  • повідомити про те, що трапилося, адміністрації закладу та до найближчої пожежної частини за телефоном 101;
  • приступити до гасіння осередку пожежі за допомогою первинних засобів пожежогасіння.

5.3. При отриманні травми, слід надати першу допомогу потерпілому, за необхідності відправити його до найближчого медичного закладу, повідомити про подію адміністрації дошкільного навчального закладу.
5.4. При ураженні електричним струмом, згідно з інструкцією з охорони праці при використанні технічних засобів навчання в ДЗН, необхідно негайно відключити ТНЗ від електромережі, негайно надати потерпілому першу невідкладну медичну допомогу. При відсутності у потерпілого дихання і пульсу, необхідно зробити йому штучне дихання і/або непрямий масаж серця, реанімаційні заходи необхідно виконувати до повного відновлення дихання і пульсу або до приїзду бригади швидкої допомоги, при необхідності слід направити постраждалого до найближчого медичного закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: