Інструкція з правил безпеки при спуску дітей по сходах в ДНЗ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з правил безпечної поведінки вихованців під час спуску і підйомі по сходових прольотах


1. Дана інструкція з правил безпеки при спуску дітей по сходах в ДНЗ розроблена з метою забезпечення безпечної поведінки вихованців при виконанні спуску і підйому по сходових прольотах дитячого садка. Бесіда проводиться вихователем у перший день перебування дітей в групі.

2. Перед виходом на сходовий майданчик перевірте, чи акуратно ви одяглися: зав'язані шнурки, шарфи, застебнуті гудзики.

3. Не можна виходити на сходовий майданчик без супроводу дорослого.

4. Не варто спускатися по сходах з великими предметами у руках. Необхідний для прогулянки інвентар виносить помічник вихователя.

5. Спускатися і підніматися по сходах необхідно тримаючись за перила.

6. При спуску і підйомі по сходах не варто йти парами і тримати один одного за руки.

7. Спускатися по сходах слід обережно, не можна переступати сходинки, потрібно впевнено ставити ногу на всю ступню, не наступайте на край сходинок.

8. Не можна бігти по сходах, не обганяйте один одного, не смикайте за руки і одяг.

9. Не повертайтеся в групу без дозволу і супроводу дорослого.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: