Інструкція з охорони праці для учнів під час генерального прибирання кабінету

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______
для учнів при проведенні генерального прибирання кабінету

1. Загальні положення інструкції

1.1. Інструкція з охорони праці при проведенні генерального прибирання кабінету розроблена у відповідності до Закону України "Про охорону праці" (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р., на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 30 березня 2017 року.
1.2. Інструкція з охорони праці встановлює вимоги безпеки життєдіяльності для учнів 1-11 класів під час проведення генерального прибирання кабінету, в якому навчаються.
1.3. Дана інструкція з охорони праці для учнів під час генерального прибирання кабінету розроблена у зв'язку з необхідністю збереження здоров'я учнів під час проведення генеральних прибирань шкільних кабінетів.
1.4. Генеральні прибирання в кабінетах проводяться не рідше 1 разу на місяць.
1.5. Проведення генерального прибирання дозволяється тільки в присутності класного керівника та / або завідувача навчальним кабінетом.
1.6. Прибирання повинне бути посильним для учнів.
1.7. Класний керівник зобов'язаний запитати у батьків про можливу наявність медичних протипоказань у школярів (алергія і т. д.).
1.8. Перед проведенням генерального прибирання класний керівник проводить вступний інструктаж з учнями, після чого робиться запис у спеціальному журналі і ставляться підписи класного керівника і учнів.
1.9. Школярі, які не виконують або порушують цю інструкцію з охорони праці під час генерального прибираня кабінету, притягуються до відповідальності і зі всіма учнями проводиться позаплановий інструктаж з охорони праці.
1.10. Забороняється залучати учнів до прибирання санвузлів, туалетних кімнат і т.п.
1.11. Учні не допускаються до роботи з дезінфікуючими розчинами, препаратами, які відносяться до груп: "Вогненебезпечно". Допустимо використовувати тільки нейтральні миючі засоби.

2. Вимоги безпеки перед початком генерального прибирання кабінетів

2.1. Класний керівник повинен перевірити:

  • наявність гумових рукавичок для захисту рук від миючих засобів;
  • наявність робочого одягу і взуття на стійкій підошві (не на слизькій).

2.2. Класний керівник розподіляє види роботи між учнями, пояснює і показує, що і як треба робити, щоб отримати потрібний результат.
2.3. Перед початком застосування миючих засобів необхідно прочитати інструкцію.
2.4. Класний керівник зобов'язаний перевірити справність використовуваного інвентарю.

3. Вимоги безпеки під час генерального прибирання кабінетів

3.1. Не можна починати прибирання без присутності класного керівника (бажано присутність завідувача кабінетом).
3.2. Самостійно не включати комп'ютери, телевізори, магнітофони, проектори та інші ТСО без дозволу матеріально відповідальних осіб.
3.3. Не чіпати дроти і роз'єми з'єднувальних кабелів, не торкатися мокрими руками до розеток і т. д.
3.4. Залишати відкритими вікно або двері, так як може статися дуже сильна концентрація парів миючих засобів в повітрі, що дуже шкідливо для здоров'я присутніх.
3.5. Під час проведення прибирання забороняється бігати по класу, штовхати один одного, кидатися різними предметами, застосовувати фізичну силу, необхідно строго виконувати вимоги даної інструкції з охорони праці.
3.6. Щоб пересунути шафи, для початку необхідно прибрати все з полиць, а вже потім рухати шафи при постійному контролі з боку класного керівника.
3.7. Під час переміщення вантажів не перевищувати гранично допустиму норму перенесення ваги для школярів:

  • для учнів початкових класів - не більше 3 кг;
  • для учнів 14 років - дівчата - 3,0 кг, юнаки - 6,0 кг.
  • 15 років - дівчата - 4,0 кг, юнаки - 7,0 кг.
  • 16 років - дівчата - 5,0 кг, юнаки - 11,0 кг.
  • 17 років - дівчата - 6,0 кг, юнаки - 13,0 кг.

3.8. Брудну воду після збирання необхідно виливати в унітаз (не в раковину!), попередньо перевірити на наявність у воді ганчірок, губок, крупного сміття, паперу і т. п.
3.9. У разі скарги школяра на погане самопочуття необхідно терміново викликати медичного працівника установи.
3.10. Берегти очі від попадання в них бризок мильної води або дрібного порошку.
3.11. Поверхні, які обробляються, повинні бути ретельно вимиті від залишків хімічних препаратів.
3.12. Забороняється застосовувати до використання для підігріву води побутові електрокип'ятильники.
3.13. Протирання і миття вікон учням заборонено.
3.14. Щоб не виникли травми або захворювання під час проведення прибирання кабінетів, необхідно обережно переносити воду у відрах з кришкою і справної ручкою. Дозволяється користуватися тільки теплою водою.
3.15. Якщо були порушені правила поведінки і вимог безпеки, класний керівник може відсторонити учня від роботи.

4. Вимога безпеки в аварійних ситуаціях

4.1. При отриманні учнем травми необхідно надати першу медичну допомогу потерпілому і повідомити адміністрацію школи, при виникненні необхідності відправити потерпілого до найближчої лікувальної установи, для подальшого надання допомоги.

5. Вимоги безпеки після завершення генерального прибирання в кабінетах

5.1. Проведення прибирання закінчується з дозволу класного керівника, школярі повинні зняти спеціальний одяг.
5.2. Виконати ретельне провітрювання приміщення.
5.3. Ретельно вимити руки з милом.

6. Завершальні положення інструкції

6.1. Перевірка і перегляд інструкції з охорони праці для учнів при проведенні генерального прибирання кабінету повинна здійснюватися не рідше одного разу на 5 років.
6.2. Дана інструкція для учнів при проведенні генерального прибирання кабінету повинна бути достроково переглянута в наступних випадках:

  • при перегляді міжгалузевих і галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці та техніки безпеки;
  • за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій та нещасних випадків;
  • на вимогу Державної служби України з питань праці.

6.3. Якщо протягом 5 років з дня затвердження (введення в дію) даної інструкції з техніки безпеки для учнів при проведенні генерального прибирання кабінету умови не змінюються, то її дія автоматично продовжується на наступні 5 років.
6.4. Відповідальність за своєчасне внесення змін і доповнень, а також перегляд даної інструкції покладається на відповідального за охорону праці співробітника загальноосвітнього навчального закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: