Інструкція з охорони праці для електрика ДНЗ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці для електрика

1. Загальні вимоги охорони праці

1.1. До самостійної роботи електриком з ремонту та обслуговування електроустаткування (далі електрик) допускаються особи, не молодші 18 років, які мають професійну підготовкута пройшли:

 • медичний огляд;
 • вступний інструктаж;
 • навчання безпечним методам і прийомам праці та перевірку знань Правил улаштування електроустановок;
 • первинний інструктаж на робочому місці.

При ремонті й обслуговуванні електрообладнання напругою до 1000 В електрик повинен мати групу з електробезпеки не нижче III, а понад 1000 В – не нижче IV.
1.2. Працівнику необхідно ознайомитись з інструкцією з охорони праці для електрика ДНЗ (дитячого саду), а також з іншими інструкціями з охорони праці при виконанні робіт.
1.3. Електрик зобов'язаний:
1.3.1. Дотримуватися норм, правил, інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки і вимог правил внутрішнього розпорядку дошкільного навчального закладу (ДНЗ).
1.3.2. Правильно застосовувати індивідуальні та колективні засоби захисту, дбайливо відноситися до засобів індивідуального захисту.
1.3.3. Негайно повідомляти завгоспу ДНЗ про кожний нещасний випадок, який трапився в закладі, про ознаки професійного захворювання, а також будь-якуситуацію, яка може створювати загрозу життю та здоров'ю людей.
1.3.4. Знати терміни випробування захисних засобівта пристосувань, правила експлуатації, догляду та користування ними. Не дозволяється використовувати захисні засоби і прилади з простроченим терміном перевірки.
1.3.5. Виконувати тільки доручену роботу.
1.3.6. Дотримуватись вимог інструкцій з експлуатації устаткування.
1.3.7. Знати місцезнаходження засобів надання долікарської допомоги, первинних засобів пожежогасіння, головних і запасних виходів, шляхів евакуації у випадку аварії або пожежі.
1.3.8. Знати норми перенесення вантажу вручну.
1.3.9. Знати номери телефонів медичної установи і пожежної охорони, номери телефонів екстренних викликів.
1.3.10. Утримувати робоче місце в чистоті та порядку.
1.4. При захворюванні або травмуванні як нароботі, так і поза нею, необхідно повідомити особисто або через інших осіб завгоспу або завідувачу ДНЗ.
1.5. При нещасному випадку, потрібно надати допомогу потерпілому, викликати працівника медичної служби.
1.6. При виявленні пожежі або загоряння необхідно:

 • негайно повідомити до пожежної охорони, завгоспу або завідувачу ДНЗ;
 • знеструмити обладнання в зоні пожежі чи загоряння;
 • приступити до гасіння осередку пожежі наявними засобами пожежогасіння.

1.7. Перебуваючи на роботі, електрик зобов'язаний дотримуватися наступних вимог:

 • не сідати і не спиратися на випадкові предмети й огорожі;
 • не підійматися і не спускатися бігом по сходових маршах;
 • не торкатися до електричних проводів, кабелів електротехнічних установок;
 • не дивитися на дугу електрозварювання без засобів захисту очей.

1.8. Звертати увагу на знаки безпеки, сигнали та виконувати їхні вимоги. Заборонний знак безпеки з пояснюючим написом «Не включати – працюють люди!» має право зняти тільки той працівник, який його встановив. Забороняється включати вроботу обладнання, якщо на пульті управління встановлений знак безпеки з пояснюючим написом «Не включати – працюють люди!».
1.9. При пересуванні територією ДНЗ необхідно дотримуватися наступних правил:

 • ходити тільки по перехідних доріжках, тротуарах;
 • при виході з будівлі пересвідчитися у відсутності транспорту, що рухається.

1.10. Згідно з інструкцією з охорони праці для електрика ДНЗ приймати їжу слід тільки в спеціально обладнаних приміщеннях.
1.11. Забороняється вживання спиртних напоїв та поява на роботі у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння.
1.12. Небезпечними та шкідливими виробничими факторами є:

 • напруга в електричній мережі;
 • наявність напруги на обслуговуваному устаткуванні;
 • не огороджені гострі краї інструментів;
 • вилітаюча стружка, тирса, осколки оброблюваного матеріалу;
 • підвищене фізичне навантаження;
 • підвищена (понижена) температура навколишнього середовища;
 • падіння електрика з висоти;
 • падіння предметів з висоти;
 • підвищений рівень шуму.

1.13. Особа, яка допустила невиконання або порушення інструкції з охорони праці для електрика дитячого садку, притягується до дисциплінарної відповідальност ізгідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку дитячого саду та, за потреби, підлягає позачерговій перевірці знань норм і правил охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед виконанням робіт

2.1. Надіти справний спецодяг, перевірити справність засобів індивідуального захисту.
2.2. Перевірити наявність ключів від електрощитів, пультів управління, оперативної документації.
2.3. Перевірити справність інструментів, пристосувань, засобів колективного та індивідуального захисту.
2.4. Для перенесення інструменту використовується спеціальна сумка або переносний ящик. Перенесення інструменту в кишенях забороняється.
2.5. Переконатися в достатньому освітленні робочого місця, у відсутності електричної напруги на відремонтованому обладнанні.
2.6. Виконання робіт підвищеної небезпеки проводиться за нарядом-допуском після проходження цільового інструктажу.
2.7. Видалити із зони проведення робіт сторонніх осіб, звільнити робоче місце від сторонніх матеріалів та інших предметів, огородити робочу зону і встановити знаки безпеки.
2.8. При виявленні несправності устаткування, інструмента, пристосувань, засобів індивідуального або колективного захисту, робочого місця як перед початком роботи, так і під час роботи, повідомити керівника і до усунення неполадок до роботи не приступати. Користуватися несправними, або з простроченим терміном випробування інструментами, пристосуваннями, засобами індивідуального або колективного захисту забороняється.
2.9. Для виконання спільної роботи декількома особами повинен призначатися старший працівник, котрий забезпечує узгодженість дій та дотримання вимог безпеки.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Помітивши порушення вимог безпеки іншим працівником, не залишатися байдужим, а попередити робітника про небезпеку.
3.2. Не допускати на робоче місце осіб, не пов'язаних з ремонтом, не відволікатися розмовами, пам'ятати про небезпеку ураження електричним струмом.
3.3. При появі кількох несправностей в електрообладнанні, усувати несправності в порядку черговості або за вказівкою керівника, якщо це не спричиняє небезпеки ураження персоналу електричним струмом або псування обладнання.
3.4. Перед зняттям електрообладнання для ремонту, зняти напругу в мережі не менше ніж у двох місцях, а також видалити запобіжники. Приступати до зняття електрообладнання слід, переконавшись у відсутності напруги, вивісивши плакат «Не включати – працюють люди!» на рубильник або ключ управління.
3.5. Розбирання і збирання електрообладнання виконувати на верстатах, стелажах, підставках, спеціальних робочих столах або стендах, які забезпечують їх стійке положення.
3.6. Гайкові ключі застосовувати за розміром гайок або болтів, не застосовувати прокладки між ключем і гайкою, не нарощувати ключі трубами та іншими предметами.
3.7. Випресовку та запресовування деталей проводити за допомогою спеціальних знімачів, пресів або інших пристосувань, що забезпечують безпеку при виконанні цієї роботи.
3.8. Оброблювану деталь надійно закріплювати в лещатах або в іншому пристосуванні. При рубанні, карбуванні та інших роботах, при яких можливо відлітання частинок матеріалу, користуватися окулярами або маскою.
3.9. Зварювання та пайку проводити у захисних окулярах з включеною вентиляцією.
3.10. Перед випробуванням електрообладнання після проведення ремонту, воно повинно бути надійно закріплене, заземлене (занулене), а обертові та рухомі частини закриті огородженнями.
3.11. При отриманні заявки на усунення несправності, записати в оперативному журналі:

 • час надходження заявки;
 • прізвище та посаду особи, яка подала заявку;
 • вид і місце появи несправності;
 • виконання технічних заходів з відключення електроживлення;
 • час закінчення роботи з усунення несправності та час включення обладнання в роботу.

3.12. Проводити обходи та огляд електрообладнання за затвердженим маршрутом, звертаючи увагу на правильність режимів роботи, стан та справність засобів автоматики.
3.13. Шафи, пульти керування повинні бути надійно закриті. Результати оглядів фіксуються в оперативному журналі.
3.14. При ремонті татехнічному обслуговуванні електроустаткування, що знаходиться під напругою, слід користуватися засобами захисту (інструментом з ізольованими ручками, діелектричними рукавичками, покажчиком напруги), які повинні бути справні. На захисних засобах повинен бути порядковий номер і дата його випробування. Інструмент переносити в закритій сумці або ящику. Робота з ремонту татехнічного обслуговування електрообладнання, що знаходиться під напругою, повинна проводитися двома працівниками, які мають групу з електробезпеки не нижче III.
3.15. Перед пуском тимчасово вимкненого обладнання, оглянути і переконатись у його готовності до прийому напруги та попередити працюючий персонал про майбутнє включення.
3.16. Під час роботи постійно підтримувати порядок на робочому місці, не допускати його засміченості і не захаращувати сторонніми предметами.
3.17. При заміні запобіжників під напругою необхідно:

 • відключити навантаження;
 • надіти захисні окуляри та діелектричні рукавички, встати на діелектричний килимок;
 • пасатижами або спеціальним знімачем зняти запобіжники.

3.18. Застосування некаліброваних плавких вставок не дозволяється. Вставки повинні строго відповідати типу запобіжника, на якому зазначений номінальний струм вставки.
3.19. При ремонті електроосвітлювальної апаратури, ділянка, на якій ведеться робота, повинна бути знеструмлена. При заміні ламп розжарювання, люмінесцентних або ртутних низького і високого тиску, користуватися захисними окулярами.
3.20. Роботи в діючих електроустановках проводити за нарядом-допуском або розпорядженням енергетика.
3.21. При відсутності енергетика, електрик керується у своїй роботі Переліком робіт, виконуваних самостійно при обслуговуванні та ремонті електроустаткування напругою до 1000 В.
3.22. Відключення і включення електрообладнання проводити за заявкою відповідно до списку осіб, які мають право давати заявки на відключення та підключення електроустаткування, з обов'язковим записом в оперативному журналі.
3.23. Прироботі із застосуванням етилового спирту для чищення робочої поверхні, слід пам'ятати, що етиловий спирт – ОТРУТА!
3.24. Зберігати спирт необхідно у негорючому посуді зі щільно закритою кришкою. Заборонено залишати будь-яку кількість спирту після закінчення робіт у відкритому посуді або на ніч.
3.25. При чищенні робочих поверхонь із застосуванням бензину, слід надіти додатково гумові рукавички і пам'ятати, що бензин вибухонебезпечний і токсичний.
3.26. Роботи проводяться на робочому місці, обладнаному примусовою витяжною вентиляцією тапіддоном. Під час роботи не допускати розливу бензину і його потрапляння на шкіру. При роботі дозволяється застосовувати не більше 0,5 літра бензину.
3.27. По закінченні роботи з бензином необхідно:

 • бензин, який залишився, злити в металеву ємність з герметично закритою пробкою;
 • протерти насухо піддон і інструмент;
 • вимити руки й обличчя теплою водою з милом.

4. Вимоги безпеки після закінчення робіт

4.1. Відключити (від'єднати) електрообладнання, електроінструмент від мережі.
4.2. Привести в порядок майстерню, робоче місце. Прибрати інструменти, пристосування, засоби захисту у відведене для цього місце.
4.3. Зняти попереджувальні плакати та огородження, зробити відповідний запис в оперативному журналі.
4.4. Сміття, шматки дротів, бронешлангів тощо прибрати у контейнери для сміття.
4.5. Привести в порядок спецодяг, очистити від пилу та бруду.
4.6. Про всі зауваження, дефекти, виявлені протягом робочого дня, повідомити завгоспу або завідувачу ДНЗ.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При аварії або виникненні аварійної ситуації, вжити заходів, що попереджають і усувають небезпеку.
5.2. Електрик повинен пам'ятати, що при раптовому відключенні напруги, вона може бути подана знову без попередження. При ураженні електричним струмом, необхідно негайно звільнити потерпілого від дії струму, дотримуючись правил електробезпеки, надати долікарську допомогу і викликати працівника медичної служби.При відсутності у потерпілого дихання і пульсу, необхідно зробити йому штучне дихання і/або непрямий масаж серця, реанімаційні заходи необхідно виконувати до повного відновлення дихання і пульсу або до приїзду бригади швидкої допомоги, за необхідності слід направити постраждалого до найближчого медичного закладу.
5.3. При виникненні пожежі, повідомити до пожежної охорониза телефоном 101, завгоспу або завідувачу ДНЗ та приступити до гасіння пожежі, використовуючи первинні засоби пожежогасіння.
5.4. В усіх випадках, при проведенні аварійних робіт,необхідно виконувати всі технічні заходи, що забезпечують безпеку робіт.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: