Інструкція з охорони праці при проведенні масових заходів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______
при проведенні масових заходів
(дитячих свят, концертів, фестивалів, конкурсів, конференцій)

1. Загальні вимоги охорони праці при проведенні масових заходів

1.1. Інструкція з охорони праці під час проведення масових заходів у школі розроблена у відповідності до Закону України "Про охорону праці" (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 30 березня 2017 року, з урахуванням Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 в редакції від 30 січня 2017 року № 140.
1.2. Інструкція з охорони праці встановлює вимоги безпеки життєдіяльності для учнів 1-11 класів під час проведення масових заходів (дитячих свят, концертів, фестивалів, конкурсів, конференцій і ін.) у рамках планування заходів загальноосвітнього навчального закладу.
1.3. До проведення масових заходів (дитячих свят, концертів, фестивалів, конкурсів, конференцій і ін.) можуть бути допущені особи віком не молодше 18 років, які ознайомилися з цією інструкцією з охорони праці при проведенні масових заходів в школі, пройшли попередній і чергові медичні огляди і отримали інструктаж з охорони праці.
1.4. До участі в масових заходах можуть бути допущені учні, які отримали відповідний інструктаж з охорони праці та техніки безпеки.
1.5. При проведенні масових заходів існує небезпека таких факторів:

  • випадкове виникнення пожежі при наявності несправності електропроводки, необережному застосуванні відкритого вогню (факели, свічки, феєрверки, бенгальські вогні, хлопавки, петарди і т.п.);
  • при запаленні новорічної ялинки, використанні світлових ефектів із застосуванням хімічних та інших речовин, які можуть викликати загоряння;
  • травми при виникненні паніки, при виникненні пожежі та надзвичайних ситуацій.

1.6. Приміщення школи, де відбувається проведення масового заходу, має бути обладнане медичною аптечкою, що містить необхідні медикаменти та перев'язувальні засоби, для надання першої допомоги при травмах.
1.7. Учасники масового заходу зобов'язані неухильно виконувати вимоги правил пожежної безпеки, інструкції з охорони праці, знати місце розташування первинних засобів пожежогасіння. Поверхи і приміщення, де проходять масові заходи, повинні обов'язково мати не менше двох евакуаційних виходів, позначених написом «Вихід», забезпечені первинними засобами для гасіння пожеж (не менше двох вогнегасників), обладнані автоматичною системою пожежної сигналізації та припливно-витяжною вентиляцією.
1.8. Про кожен нещасний випадок, що трапився з учасниками масового заходу, слід негайно повідомляти керівнику заходу і адміністрації школи, необхідно вжити заходів з надання першої допомоги потерпілому.
1.9. На час проведення масового заходу слід організовувати чергування викладачів у складі не менше двох осіб.
1.10. Особи, які допустили невиконання або недотримання вимог цієї інструкції з охорони праці при проведенні масових заходів повинні бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку і, при необхідності, відправлені на проходження позачергової перевірки знань, норм і правил охорони праці.

2. Вимоги охорони праці перед проведенням масового заходу

2.1. Наказом директора школи слід призначити відповідальних осіб за проведення масового заходу. З наказом необхідно ознайомити відповідальних осіб під підпис.
2.2. Провести цільовий інструктаж з охорони праці призначених відповідальних осіб із записом в журналі реєстрації інструктажу на робочому місці.
2.3. Провести інструктаж з охорони праці учасників масового заходу із записом в журналі встановленої форми.
2.4. Уважно перевірити всі приміщення, евакуаційні шляхи і виходи на відповідність їх вимогам пожежної безпеки, а також упевнитися в наявності і справності первинних засобів пожежогасіння, зв'язку і пожежної автоматики.
2.5. Якісно провітрити приміщення, які використовуються для проведення масових заходів, і провести вологе прибирання.

3. Вимоги охорони праці під час проведення масового заходу

3.1. У приміщенні, де буде проведено масовий захід, під час нього зобов'язані невідлучно перебувати призначені відповідальні особи.
3.2. Неухильно виконувати всі положення даної інструкції, вказівки керівника при проведенні масового заходу, самостійно не слід вживати ніяких дій.
3.3. Всі евакуаційні виходи під час проведення масового заходу повинні закриватися на легко замки, які легко відмикаються, наявні світлові покажчики «Вихід» повинні знаходитися у включеному стані.
3.4. Новорічну ялинку слід встановлювати тільки на стійкій основі з таким розрахунком, щоб не перекривати і не ускладнювати прохід до виходу з приміщення. Гілки ялинки повинні розташовуватися на відстані не менше 1 м від стін і стель. Забороняється застосування для прикраси ялинки саморобних електричних гірлянд, іграшок, виконаних з легкозаймистих матеріалів, вати.
3.5. При проведенні масового заходу категорично забороняється застосовувати відкритий вогонь (факели, свічки, феєрверки, бенгальські вогні, хлопавки, петарди і т.п.), влаштовувати світлові ефекти з використанням хімічних і інших речовин, які можуть сприяти виникненню загорянь.
3.6. Під час організації показу художніх фільмів у школі необхідно виконувати вимоги, передбачені Правилами пожежної безпеки.
3.7. До демонстрування кінофільмів допускаються особи, які мають права кіномеханіків або демонстратора вузькоплівкового кіно і талон з техніки пожежної безпеки.
3.8. Кінофільми потрібно демонструвати в приміщеннях першого поверху. Використання з цією метою приміщень інших поверхів може бути дозволене тільки при наявності вогнетривких перекриттів під залом для глядачів і не менше як двох самостійних виходів на сходові клітки.
3.9. Навчальні кінофільми дозволяється демонструвати безпосередньо в класі тільки на вузькоплівковому проекторі, встановленому з протилежного від виходу боку. Кількість глядачів при цьому не повинна перевищувати кількість учнів у даному класі.
3.10. Під час проведення новорічних ранків та вечорів ялинку потрібно встановлювати на стійкій основі (підставці, у бочці з піском) з таким розрахунком, щоб не закривати виходу з приміщення.
3.11. Гілки ялинки повинні бути на відстані не меншій за 1 м від стін і стелі. 3.12. Якщо в приміщенні немає електричного освітлення, ігри й танці біля ялинки слід організовувати в денний час.
3.13. Забороняється прикрашати ялинку целулоїдними та іншими легкозаймистими іграшками; обкладати підставку й гілки ялинки ватою, не просоченою вогнезахисною речовиною, обсипати ялинку бертолетовою сіллю, а також застосовувати свічки для освітлення ялинки.
3.14. Прикрашати ялинку ілюмінацією може тільки досвідчений електромонтер. Ілюмінація ялинок повинна бути змонтована надійно, з додержанням Правил улаштування електроустановок. Електричні лампочки повинні мати потужність не більшу як 25 Вт. Для ілюмінації ялинок треба використовувати гнучкі електропроводи з мідними жилами.
3.15. Електропроводи повинні мати справну ізоляцію і вмикатися в електромережу за допомогою штепсельних з'єднань. У разі несправності ілюмінації (нагрівання проводів, іскріння, миготіння лампочок) її необхідно негайно вимкнути.
3.16. Під час проведення свята ялинки забороняється:

  • запалювати в приміщенні різні феєрверки, бенгальські вогні, стеаринові свічки, користуватися хлопавками;
  • гасити повністю світло в приміщенні;
  • одягати дітей у костюми з вати й марлі, не просочені вогнетривкою
  • рідиною (речовиною).

4. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях

4.1. У разі виникнення пожежі слід негайно, дотримуючись спокою, евакуювати учнів та вихованців зі школи, використовуючи всі наявні евакуаційні виходи, повідомити про пожежу в найближчу пожежну частину і по можливості приступити до гасіння пожежі за допомогою доступних первинних засобів пожежогасіння.
4.2. При отриманні учасником масового заходу травми слід негайно повідомити про це керівнику заходу і адміністрації школи, по можливості необхідно надати потерпілому першу медичну допомогу, при необхідності відправити його до найближчої лікувальної установи.

5. Вимоги охорони праці після закінчення масового заходу

5.1. Прибрати у відведене для цих цілей місце інвентар і обладнання.
5.2. Ретельно провітрити приміщення і провести вологе прибирання.
5.3. Переконатися в дотриманні вимог до протипожежного стану приміщень, закрити вікна, кватирки, фрамуги і вимкнути світло.

6. Завершальні положення інструкції

6.1. Перевірка і перегляд інструкції з охорони праці при проведенні масових заходів у школі повинна здійснюватися не рідше одного разу на 5 років.
6.2. Дана інструкція при проведенні масових заходів повинна бути достроково переглянута в наступних випадках:

  • при перегляді міжгалузевих і галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці та техніки безпеки;
  • за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій та нещасних випадків;
  • на вимогу Державної служби України з питань праці.

6.3. Якщо протягом 5 років з дня затвердження (введення в дію) даної інструкції з техніки безпеки при проведенні масових заходів умови не змінюються, то її дія автоматично продовжується на наступні 5 років.
6.4. Відповідальність за своєчасне внесення змін і доповнень, а також перегляд даної інструкції покладається на відповідального за охорону праці співробітника загальноосвітнього навчального закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: