Інструкція з охорони праці для чергового класу

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______
для чергового класу

1. Загальні вимоги охорони праці

1.1. Інструкція з охорони праці для чергового класу в школі розроблена у відповідності до Закону України "Про охорону праці" (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 30 березня 2017 року.
1.2. Дана інструкція з охорони праці для чергового класу розроблена для учнів загальноосвітньої школи, що виконують чергування по школі.
1.3. До чергування по школі допускаються учні класу, які пройшли інструктаж, а також їх класний керівник, що пройшов інструктаж з охорони праці для чергового класного керівника.
1.4. Чергові по школі повинні дотримуватися правил внутрішнього розпорядку школи, встановлені режимом праці і відпочинку.
1.5. Черговий клас приступає до виконання чергування згідно із затвердженим графіком чергування класів по школі.
1.6. Чергування класу починається і закінчується: 8.00 - 15.30 год.

2. Вимоги охорони праці до початку чергування класу

2.1. Черговий класний керівник з черговим адміністратором проводять обхід школи на предмет готовності до занять: опалення та температурний режим, освітлення, санітарний стан вестибюля, кабінетів, роздягалень, сходів.
2.2. Черговий адміністратор спільно з черговим класним керівником в 7: 50ч проводять лінійку, на якій інструктують учнів про порядок несення чергування:

 • короткий аналіз попереднього дня чергування;
 • перевірка зовнішнього вигляду і чистоти взуття;
 • розподіл учнів по об'єктах (постів), поверхах, призначення старших.

2.3. Учні надягають бейджики (пов'язки на руки) чергових, розходяться по своїх постах.

3. Вимоги охорони праці під час чергування класу

3.1. Початок чергування - 8:00.
3.2. Протягом встановленого терміну під час перерв чергові зобов'язані перебувати на своїх постах і не допускати порушень норм поведінки учнями.
3.3. Чергові мають право в коректній формі зробити зауваження будь-якому учневі, що порушує вимоги порядку в школі.
3.4. Чергові повинні стежити і добиватися того, щоб учні пересувалися не поспішаючи, тримаючись за поручні, піднімалися по правій стороні сходів.
3.5.Чергові повинні стежити за тим, щоб учні дбайливо ставилися до шкільного майна.
3.6. Чергові стежать за тим, щоб учні не відкривали вікна, електричні розподільні щитки.
3.7. Чергові стежать за тим, щоб учні не влаштовували ігор, бійок на території школи, щоб не перевалювалися через перила і ін.
3.8. Чергові повинні оперативно доповісти про конфліктну ситуацію будь-якого вчителя, що знаходиться поруч, для того, щоб уникнути нещасного випадку. Самостійно не вживати ніяких фізичних дій по вирішенню конфлікту.
3.9. Чергові про будь-який нещасний випадок зобов'язані оперативно повідомити класному керівнику.
3.10. Чергові контролюють під час перерв вихід учнів зі школи.
3.11. Чергові про всі сторонні предмети, сторонніх осіб інформують співробітників охоронного підприємства, вахтера, чергового класного керівника.
3.12. Чергові в їдальні (2 людини):

 • контролюють прибирання використаного посуду зі столів;
 • стежать за культурою споживання їжі, дисципліною;
 • стежать за тим, щоб їжу не виносили з їдальні.

3.13. Під час чергування учні:

 • забезпечують підтримання дисципліни на своїй ділянці, відстежують виконання школярами вимог внутрішнього розпорядку, вживають заходів по наведенню порядку. Черговий контролює відповідність зовнішнього вигляду учнів, передає інформацію в кабінет заступника директора з виховної роботи (на бланку встановленої форми);
 • забезпечують порядок і дотримання санітарно-гігієнічних норм на перервах в коридорі, сходах, обідньому залі, на вході в школу;
 • виконують розпорядження чергового класного керівника, чергового вчителя або чергового адміністратора;
 • доповідають про всі порушення та надзвичайні ситуації старшому черговому вчителю по поверху, своєму черговому класному керівнику або чергового адміністратора;
 • не випускають учнів в холодну пору року на вулицю без верхнього одягу;
 • дотримуються правил даної інструкції з охорони праці чергового класу по школі;
 • особливу увагу звертають на об'єкти, зазначені в інструкції по об'єктах підвищеної небезпеки в школі.

3.14. Керівник чергового класу перевіряє чергових на постах, не допускає присутність в школі сторонніх осіб.
3.15. Черговий залишає свій пост з дзвінком на урок.

4. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях

4.1. У разі отримання моральної або фізичної травми повідомити класному керівнику або чергового адміністратора, надати допомогу потерпілому і супроводити в шкільний медичний пункт.
4.2. Якщо при чергуванні в їдальні сталася поломка посуду, не збирати осколки незахищеними руками, а використовувати совок, віник або щітку.
4.3. У разі відключення електроенергії надати допомогу учням початкової школи спуститися в гардероб і надіти особисті речі.

5. Вимоги охорони праці після закінчення чергування класу

5.1. Після закінчення чергування кожен учень чергового класу здає черговому класному керівнику свій пост, повідомляє про порушення дисципліни і порушників.
5.2. Класний керівник чергового класу записує в журнал чергового адміністратора (класу) зауваження, що були в ході чергування. Найбільш серйозні зауваження або події доповідаються черговому адміністратору або директору негайно.
5.3. На шкільній лінійці в п'ятницю керівник чергового по школі класу доповідає про всі зауваження, порушення і найпомітніші події протягом тижня і передає чергування наступному класу.

6. Відповідальність чергових

6.1. За невиконання або порушення самими черговими Правил поведінки для учнів ЗНЗ і цієї інструкції черговий клас призначається на додатковий термін чергування.
6.2. За неякісне проведення чергування черговим учням може бути зроблено зауваження.

7. Заохочення чергового класу

7.1. Результати роботи чергових класів оцінюються черговим класним керівником відповідно до критеріїв (додаток № 1 до Інструкції), затвердженими учнівською радою старшокласників та вносяться у відкритий екран чергування по школі. За підсумками чергування, в кінці чверті три кращих класу нагороджуються солодкими призами.

8. Завершальні положення інструкції

8.1. Перевірка і перегляд інструкції з охорони праці для чергового класу у школі повинна здійснюватися не рідше одного разу на 5 років.
8.2. Дана інструкція повинна бути достроково переглянута в наступних випадках:

 • при перегляді міжгалузевих і галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці та техніки безпеки;
 • при черговому впровадженні нової техніки і (або) нових технологій;
 • за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій та нещасних випадків на робочому місці, а також професійних захворювань;
 • на вимогу Державної служби України з питань праці.

8.3. Якщо протягом 5 років з дня затвердження (введення в дію) даної інструкції з техніки безпеки для чергових школи умови не змінюються, то її дія автоматично продовжується на наступні 5 років.
8.4. Відповідальність за своєчасне внесення змін і доповнень, а також перегляд даної інструкції покладається на відповідального за охорону праці співробітника загальноосвітнього навчального закладу.

Додаток 1
до Інструкції з охорони праці
для чергового класу

Критерії оцінювання

чергового класу в школі

Черговий клас_______________Термін чергування_________________
Старший черговий____________Класний керівник__________________

Чергування по школі
Максимальна оцінка за день чергування
Штрафи за критеріями Штрафні бали 1 день 2 день 3 день
Зовнішній вигляд чергового класу 1 бал
Відсутність чергового на посаді 1 бал
Травматизм, пов'язаний з порушенням дисципліни на перервах 1 бал
Своєчасне реагування і виявлення порушників 1 бал
Збереження шкільного майна 1 бал
Контроль зовнішнього вигляду учнів 1 бал
Ведення документації чергового класу 1 бал
Звіт про чергування
Всього балів за кожен день
Бали за чергування
Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: