Інструкція "Правила користування мобільними телефонами» для учнів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______
«Правила користування мобільними телефонами»

1. Загальні положення інструкції

1.1. Інструкція з охорони праці «Правила користування мобільними телефонами» розроблена у відповідності до Закону України "Про охорону праці" (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 30 березня 2017 року, на виконання вимог Статуту школи та правил внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу, наказу Міністерства освіти і науки України від № 910 від 07 серпня 2014 року «Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2007 року № 420», для підвищення ефективності навчально-виховного процесу, формування культури користування мобільними телефонами у ЗНЗ.
1.2. Інструкція з охорони праці встановлює вимоги користування мобільними телефонами для учнів 1-11 класів під час проведення уроків та під час перерв у загальноосвітньому навчальному закладі.
1.3. Дані правила обов'язкові для вивчення і дотримання всіма учнями загальноосвітнього навчального закладу.
1.4. Дані Правила користування мобільними телефонами складено з метою:

 • збільшення якості та ефективності одержуваних освітніх послуг в школі;
 • створення психологічно комфортних умов для педагогів у здійсненні навчального процесу в загальноосвітньому навчальному закладі;
 • захисту простору школи від спроб пропаганди культу насильства, жорстокості;
 • звести до мінімуму шкідливий вплив мобільних телефонів на здоров'я учнів;
 • захисту цивільних прав школярів на використання мобільних телефонів;
 • забезпечення збереження особистого майна учнів;
 • забезпечення особистої безпеки учнів загальноосвітнього навчального закладу.

1.5. Відповідальність за збереження мобільного телефону пролягає повністю на його власника. Загальноосвітній навчальний заклад не несе відповідальності за збереження телефонів, що належать учням, крім випадків передачі їх на зберігання співробітникам школи.
1.6. Всі без винятку випадки крадіжки майна розглядаються у визначеному законом порядку і переслідуються згідно із законодавством України.
1.7. Загальноосвітній навчальний заклад не займається пошуком вкрадених або загублених мобільних телефонів у учнів і співробітників школи. Випадки крадіжки мобільних телефонів розглядаються тільки за заявою власника телефону в місцевому відділенні поліції.
1.8. Використання телефонів в загальноосвітньому навчальному закладі не обмежується в разі виникнення надзвичайної ситуації.
1.9. Мобільний телефон є особистою власністю учня.
1.10. При порушенні або невиконанні даної інструкції з використання мобільних телефонів у школі учні можуть бути схильні до дисциплінарної відповідальності відповідно до Статуту школи і Положенням про заохочення та покарання для учнів.

2. Обов'язки учнів

2.1. У школі учень зобов'язаний повністю вимкнути сигнал виклику абонента свого телефону (тобто перевести його в режим «без звуку»).
2.2. Перед початком уроків та заходів (шикування, виховні години, святкові, спортивні та інші заходи), учні зобов'язані вимкнути телефон і покласти його в портфель, ранець і т.п.
2.3. Повідомити своїм батькам, родичам, керівникам позашкільних установ, в яких вони займаються, час перерв (змін) між заняттями, заходами, для здійснення ними дзвінків саме під час перерв (змін) між уроками та іншими заняттями.
2.4. Під час перерви слід дотримуватися культури використання засобів мобільного зв'язку:

 • не говорити голосно;
 • не включати голосно музику;
 • під час розмови дотримуватися правил спілкування.

2.5. Суворо дотримуватися цієї інструкції з правил користування мобільними телефонами у школі, пояснювати дані правила молодшим школярам.

3. Учням категорично заборонено

3.1. Вішати телефон на шию, класти його в нагрудні кишені, в кишені штанів і спідниць, а також включати телефон в електричну мережу школи для підзарядки.
3.2. Класти мобільний телефон на парту.
3.3. Встановлювати під час уроків мобільний телефон в наведені нижче режими:

 • аудіо відтворення (прослуховування музики, мови (режим «плеєр»), в тому числі через навушники);
 • фото і відео відтворення (для ігор, перегляду зображень, текстів, малюнків, відеозаписів, фотографій);
 • режими «калькулятор», «годинник», «дата», «секундомір», «календар», «блокнот», «записна книжка» і т.п.;
 • звукозапис (режим «диктофон»).

3.4. Категорично заборонено розмовляти і відправляти SMS-, MMS- та інші види повідомлень, використовувати послуги Wi-Fi, Bluetooth та ін.
3.5. Учням строго заборонено демонструвати іншим учням функціональні можливості свого мобільного телефону.
3.6. Категорично забороняється за допомогою телефону показувати оточуючим відео і фото, де пропагується насильство, жорстокість, а також здатні завдати шкоди іміджу школи, в тому числі за допомогою зйомки з подальшою демонстрацією оточуючим сцен насильства і вандалізму.
3.7. За допомогою телефону завдавати шкоди іміджу загальноосвітнього навчального закладу, а саме: робити зйомку в стінах школи режисовані (постановочні) сцен насильства, вандалізму, в тому числі з метою подальшого показу оточуючим.

4. Права учнів

4.1. Під час перерв між уроками учень має повне право:

 • включити свій мобільний телефон;
 • перевірити наявність і подивитися номери пропущених викликів;
 • прочитати sms-повідомлення і, якщо в цьому є необхідність, передзвонити;
 • зателефонувати або відправити sms-повідомлення, якщо це необхідно, при цьому для розмови по телефону слід вийти з приміщень в коридор або в хол і розмовляти тихо і коротко.

4.2. Використовувати мобільні телефони (дзвонити і відправляти sms-повідомлення) тільки для швидкого зв'язку учня:

 • зі своїми батьками, родичами, керівниками позашкільних установ, в яких вони займаються, і виключно у випадках крайньої необхідності;
 • зі спеціальними та екстреними службами міста (пожежна служба - 101, поліція - 102, швидка медична допомога - 103, служба екстреної допомоги - 112 і т. п.);
 • якщо подзвонити по мобільному телефону можна після завершення занять або заходів, так і слід зробити (зателефонувати після завершення занять або заходів).

4.3. Школярі мають повне право використовувати кошти мобільного зв'язку на території загальноосвітнього навчального закладу.

5. Відповідальність учнів

За недотримання даних правил передбачена наступна відповідальність:
5.1. До учнів, які порушили будь-які вимоги даних Правил використання мобільних телефонів у школі, можуть бути застосовані такі заходи впливу - попередження, запис в щоденнику, повідомлення або виклик батьків (або тих, хто їх замінює) для проведення роз'яснювальних бесід.
5.2. У разі неодноразового порушення цих правил педагогічний працівник загальноосвітнього навчального закладу має право:

 • зробити учневі зауваження;
 • повідомити про порушення даних Правил у вигляді доповідної директору загальноосвітнього закладу (з написанням пояснювальної учням);
 • викликати в школу батьків цієї дитини для проведення бесіди.

5.3. У разі систематичного або грубого порушення дозволяється вилучити телефон у школяра в присутності комісії в складі трьох осіб і скласти акт вилучення у двох примірниках (один примірник акта видається батькам учня).

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: