Інструкція з охорони праці для учнів під час екскурсій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______
для учнів при проведенні екскурсій

1. Загальні положення інструкції з охорони праці

1.1. Інструкція з охорони праці для учнів під час проведення екскурсій розроблена у відповідності до Закону України "Про охорону праці" (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 30 березня 2017 року, з урахуванням Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 26 грудня 2017 року N 1669 та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 «Про Правила дорожнього руху» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 553 від 11.07.2018).
1.2. Інструкція з охорони праці встановлює вимоги безпеки життєдіяльності для учнів 1-11 класу загальноосвітнього навчального закладу, що виїжджають з класом на екскурсію.
1.3. До участі в екскурсіях допускаються діти загальноосвітнього навчального закладу, які пройшли інструктаж з охорони праці, які ознайомилися з цією інструкцією для учнів під час екскурсій і не мають будь-яких протипоказань за станом здоров'я.
1.4. Об'єкт для екскурсії повинен бути обраний такий, на якому забезпечується повна безпека її проведення.
1.5. Педагог (вихователь) несе персональну відповідальність за охорону життя дітей, за дотримання даної інструкції, а також правил техніки безпеки.
1.6. Керівник екскурсії повинен вести постійне спостереження за дітьми, які беруть участь в екскурсії.
1.7. Не дозволяється проводити екскурсію в разі настання грози, під час дощу, туману і в темний час доби.
1.8. Під час проведення екскурсії в обов'язковому порядку повинна бути медична аптечка, повністю укомплектована набором всіх необхідних медикаментів і перев'язувальних засобів, призначена для екстреного надання першої невідкладної медичної допомоги постраждалим при травмах.
1.9. Всі діти зобов'язані під час проведення екскурсії суворо дотримуватися правил протипожежної безпеки, положення інструкції з ОП при проведенні екскурсій школярів (вихованців).
1.10. Під час екскурсії групу дітей повинні супроводжувати двоє дорослих.
1.11. Про кожний нещасний випадок потерпілий або очевидець зобов'язаний терміново доповісти керівнику екскурсії, який в свою чергу повинен негайно надати першу невідкладну медичну допомогу потерпілому. При необхідності потерпілого слід транспортувати до найближчої лікувальної установи і повідомити про те, що трапилося адміністрацію загальноосвітнього навчального закладу.
1.12. Під час екскурсії діти повинні суворо дотримуватися правила поведінки, не порушувати встановлений порядок проведення екскурсії, а також дотримуватися правил особистої гігієни.
1.13. При проведенні екскурсії на природі можливий вплив на дітей наступних небезпечних і шкідливих факторів:

  • отримання травм ніг при пересуванні без взуття, а також без відповідного одягу (штанів, панчіх або колготок);
  • укуси отруйних тварин і плазунів (змії, павукоподібні та ін.);
  • зараження інфекційними хворобами в разі укусу їх переносниками (гризуни, кліщі, комахи та ін.);
  • харчові отруєння отруйними рослинами, плодами і грибами;
  • зараження різними кишковими інфекціями при вживанні води з відкритих неперевірених водойм.

2. Вимоги безпеки перед початком екскурсії

2.1. Перед кожною екскурсією діти повинні бути ознайомлені із загальною характеристикою об'єкта екскурсії, з інструкцією з охорони праці при проведенні екскурсії, її маршрутом і правилами безпеки, яких слід дотримуватися під час проведення екскурсії.
2.2. Кількість дітей, які одноразово беруть участь в екскурсії, не повинно перевищувати 25 осіб.
2.3. Вирушаючи на екскурсію з дітьми, педагог повинен мати при собі дорожню медичну аптечку першої долікарської допомоги та перевірити її укомплектованість усіма необхідними лікарськими засобами та перев'язувальним матеріалом.
2.4. Допущені до екскурсії діти повинні бути одягнені у відповідний одяг, не мати при собі предметів, що створюють небезпеку при проведенні екскурсії.
2.5. Перед початком проведення екскурсії необхідно зробити перекличку і відзначити всіх присутніх дітей за списком.
2.6. Перед проведенням екскурсії на природі її керівник зобов'язаний ретельно обстежити ту ділянку місцевості, куди будуть виведені діти, вибираючи місця, де відсутні небезпеки для життя і здоров'я дітей, а також безпечні маршрути пересування.
2.7. Необхідно одягнути відповідний сезону і погоді одяг і взуття. Для запобігання травм і укусів ніг слід надіти штани, панчохи або колготки. Щоб уникнути натирання ніг, взуття повинне бути підібране за розміром.

3. Вимоги безпеки під час екскурсії

3.1. Другу перекличку і відмітку присутніх на екскурсії дітей слід провести після прибуття на місце екскурсії.
3.2. У разі доставки дітей до місця екскурсії громадським транспортом, посадку слід здійснювати групами під керівництвом супроводжуючого співробітника загальноосвітнього навчального закладу. При цьому в транспортні засоби входять спочатку діти, а потім керівник екскурсії. У такому ж порядку необхідно здійснювати і висадку з транспортного засобу. Допускається доставляти дітей до місця екскурсії також на спеціально виділених транспортних засобах. Для цієї мети дозволено використовувати шкільні автобуси.
3.3. Перевозити дітей на відкритих вантажних машинах категорично заборонено.
3.4. Під час екскурсій суворо заборонено розводити багаття, щоб уникнути виникнення пожежі та отримання дітьми опіків.
3.5. Категорично заборонено під час екскурсії пити воду з відкритих водойм. Слід заздалегідь підготувати і взяти з собою питну воду.
3.6. Під час шкільної екскурсії дітям суворо заборонено знімати взуття і ходити босоніж.

4. Вимоги безпеки після закінчення екскурсії

4.1. Після завершення екскурсії, перед відправленням в зворотний шлях, керівник екскурсії повинен вивести всіх дітей з об'єкта екскурсії і перевірити наявність їх за списком.
4.2. Після повернення з екскурсії відповідальний педагог (вихователь) повинен ще раз перевірити всіх дітей за списком.
4.3. Після екскурсії всім дітям необхідно вимити руки з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі аварійної ситуації на місці екскурсії призначений наказом по освітній установі відповідальний супроводжуючий повинен вивести всіх дітей в безпечне місце.
5.2. При нещасному випадку всіх дітей виводять в безпечне місце, а потерпілому негайно надають першу невідкладну долікарську допомогу, при необхідності організують його транспортування до найближчого медичного закладу і сповіщають про те, що трапилося батьків і адміністрацію загальноосвітнього навчального закладу.
5.3. У разі укусу отруйними плазунами або комахами, слід негайно відправити потерпілого до найближчої лікувальної установи і доповісти про це адміністрації освітнього закладу, довести до відома батьків.

6. Завершальні положення інструкції

6.1. Перевірка і перегляд інструкції з охорони праці для учнів при проведенні екскурсій повинна здійснюватися не рідше одного разу на 5 років.
6.2. Дана інструкція повинна бути достроково переглянута в наступних випадках:

  • при перегляді міжгалузевих і галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці та техніки безпеки;
  • за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій та нещасних випадків на робочому місці, а також професійних захворювань;
  • на вимогу Державної служби України з питань праці.

6.3. Якщо протягом 5 років з дня затвердження (введення в дію) даної інструкції з техніки безпеки для учнів при проведенні екскурсій умови не змінюються, то її дія автоматично продовжується на наступні 5 років.
6.4. Відповідальність за своєчасне внесення змін і доповнень, а також перегляд даної інструкції для учнів при проведенні екскурсій покладається на відповідального за охорону праці співробітника загальноосвітнього навчального закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: