Інструкція з охорони праці для учнів на занятті з баскетболу

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______
для учнів під час проведення занять з баскетболу

1. Загальні положення інструкції з охорони праці на заняттях з баскетболу

1.1. Інструкція з охорони праці під час проведення занять з баскетболу розроблена у відповідності до Закону України "Про охорону праці" (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 30 березня 2017 року, з урахуванням Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 в редакції від 30 січня 2017 року № 140.
1.2. Інструкція з охорони праці для учнів на занятті з баскетболу встановлює вимоги безпеки життєдіяльності для учнів 1-11 класів під час проведення уроків з баскетболу у спортивній залі та на майданчику, а також виховних заходів та позашкільних занять з предмету фізична культура.
1.3. Дана інструкція з охорони праці розроблена для учнів школи, які перебувають на уроках фізичної культури і займаються баскетболом.
1.4. Уроки з баскетболу включають в себе наступні розділи:
а) Технічна підготовка.
б) Тактична підготовка.
в) Спеціальна силова підготовка:

 • розвиток стрибучості;
 • розвиток швидкості;
 • розвиток реакції.

1.5. До уроків з баскетболу допускаються учні основної медичної групи, які вивчили цю інструкцію на уроках фізичної культури в школі. Заняття проводяться на стадіоні і в спортивному залі.
1.6. Учні займаються на уроці в спортивній формі і взутті встановленого зразка з урахуванням всіх санітарно-гігієнічних вимог і норм.
1.7. Учні, які не допущені до занять через відсутність належної спортивної форми, хвороби, погане самопочуття і ін., присутні на уроці.
1.8. Урок починається і закінчується за дзвінком відповідно до розкладу.

2. Вимоги безпеки перед початком заняття баскетболом

2.1. На перерві учні переодягаються в роздягальнях в належну спортивну форму. У роздягальнях дотримується чистота і порядок. Кожен клас складає свої речі окремо від іншого.
2.2. Урок починається за дзвінком з побудови.
2.3. Перед вивченням нової теми учні проходять інструктаж з охорони праці, про що робиться запис у відповідному журналі реєстрації проведення інструктажу з питань охорони праці.
2.4. Учні повинні одягнути спеціальний одяг та взуття з не слизькою підошвою.
2.5. До початку занять:

 • перевіряється відсутність на полі сторонніх предметів, ям, луж тощо;
 • проводиться фізична розминка;
 • учні отримують інструктаж з техніки безпеки;
 • учні, які носять окуляри повинні закріпити їх на резинці;
 • не дозволяється приймати участь у грі з довгими нігтями та при наявності біжутерії.

3. Вимоги безпеки на уроці фізкультури під час занять баскетболом

3.1. На уроках з баскетболу учні виконують програмні вправи і здають навчальні нормативи, згідно з якими отримують поточні, підсумкові і четвертні оцінки.
3.2. На заняттях з баскетболу учні виконують наступні вимоги:
а) Технічна підготовка - індивідуальні та групові вправи виконуються після команди вчителя:

 • при сигналі про припинення виконання вправи все учні зобов'язані взяти м'ячі в руки і вислухати методичні вказівки вчителя фізичної культури;
 • виконувати тільки ту вправу, яке було дано вчителем;
 • забороняється учням бити м'яч ногами.

б) Тактична підготовка:

 • при навчальної двосторонній грі суворо виконувати правила розстановки і переходу;
 • виконувати подачу тільки після свистка вчителя фізкультури.

в) Спеціальна силова підготовка:

 • обов'язково виконувати загальну і спеціальну розминку;
 • при виконанні спеціальних силових вправ дотримуватися необхідну дистанцію і інтервал;
 • при виконанні стрибків, приземлятися на обидві ноги на всю стопу.

3.3. При поганому самопочутті треба зупинитися та не приймати подальшої участі у грі. Обов’язково звернутися до вчителя, у разі потреби – до медичної сестри.
3.4. На занятті з баскетболу учні повинні пам'ятати, що:
3.4.1. Забороняється без дозволу вчителя брати інвентар і виконувати фізичні вправи; без спостереження вчителя перебувати в спортивному залі і виконувати кидки в кільце.
3.4.2. Категорично забороняється висіти на дужці кільця, залазити на баскетбольний щит.
3.5. Учні повинні пам'ятати загальні правила щодо попередження травматизму на занятті з баскетболу:
3.5.1. Під час ведення м'яча:

 • не бити по м'ячу кулаком або долонею;
 • дивитися не тільки на м'яч, а бачити ігрове поле, партнерів, суперників;
 • вміти вибирати оптимальну швидкість;
 • уникати зіткнень;
 • передбачати переміщення суперника;
 • вміти вчасно знизити швидкість або зупинитися;
 • вміти змінювати напрямок;
 • вміти виконувати передачі.

3.5.2. При передачах м'яча:

 • не виставляти пальці вперед, назустріч передачі;
 • не передавати м'яч різко зблизька;
 • передавати м'яч точно, з оптимальною швидкістю;
 • не передавати м'яч, якщо його не бачить партнер;
 • не передавати м'яч через руки;
 • не передавати м'яч в ноги, живіт, коліна;
 • не тягнутися до м'яча, якщо він не долітає, а виконати переміщення.

3.5.3. При кидках м'яча в корзину:

 • не бити по руках;
 • не штовхати в спину;
 • не кидати через руки;
 • не стояти під кошиком;
 • бачити відскік м'яча;
 • не наступати на ноги;
 • не розводити лікті;
 • не відбирати м'яч зі спини.

3.5.4. Під час гри:

 • не штовхати в спину і ліктями;
 • не віднімати м'яч удвох;
 • не блокувати;
 • не ставити стегно;
 • не ставити підніжок;
 • не вибивати м'яч зверху під час ведення його суперником;
 • не бити по руках;
 • не виривати м'яч ззаду, через стегно, однією рукою;
 • не ставити підніжок;
 • не чіпляти суперника за руки;
 • необхідно суворо дотримуватися правил гри в баскетбол, дисципліну, зупиняти товариша, який її порушує, шанобливо ставитися до команди суперника.

3.6. На уроках з баскетболу учні опановують методами самоконтролю. При поганому самопочутті на уроці фізкультури учень повинен припинити заняття, повідомити вчителя і звернутися до медпункту школи.

4. Вимоги техніки безпеки після закінчення заняття баскетболом

4.1. За командою вчителя фізкультури учні організовано будуються в шеренгу.
4.2. Після підведення підсумків, повідомлення оцінок, домашнього завдання, учні ладом залишають спортивний майданчик і розходяться по роздягальнях, уникаючи зіткнень.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях на заняттях баскетболом

5.1. В процесі роботи попереджати виникнення аварійних ситуацій:

 • не курити в спортивних приміщеннях, роздягальнях, тренажерній кімнаті, хореографічній кімнаті;
 • не приносить отруйні речовини і не розпорошувати їх в роздягальнях, спортивних приміщеннях, на території школи;
 • не приносить вибухонебезпечні речовини;
 • не йти самовільно з уроку;
 • не залишатися у роздягальнях на час уроку;
 • в разі аварійної ситуації слідувати вказівкам вчителя фізичної культури.

5.2. При отримання травми потерпілому необхідно надати першу (долікарську) медичну допомогу, в разі необхідності необхідно викликати швидку допомогу за телефоном 03 або 103.

6. Завершальні положення інструкції

6.1. Перевірка і перегляд інструкції з охорони праці на заняттях баскетболом повинна здійснюватися не рідше одного разу на 5 років.
6.2. Дана інструкція повинна бути достроково переглянута в наступних випадках:

 • при перегляді міжгалузевих і галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці та техніки безпеки;
 • при черговому впровадженні нової техніки і (або) нових технологій;
 • за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій та нещасних випадків на робочому місці, а також професійних захворювань;
 • на вимогу Державної служби України з питань праці або Держнаглядохоронпраці України.

6.3. Якщо протягом 5 років з дня затвердження (введення в дію) даної інструкції з техніки безпеки на заняттях з баскетболу умови праці не змінюються, то її дія автоматично продовжується на наступні 5 років.
6.4. Відповідальність за своєчасне внесення змін і доповнень, а також перегляд даної інструкції покладається на відповідального за охорону праці співробітника загальноосвітнього навчального закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: