Інструкція з охорони праці для логопеда (вчителя-логопеда, дефектолога)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці для логопеда (вчителя-логопеда, дефектолога)

1. Загальні вимоги безпеки

1.1. Самостійно працювати логопедом (вчителем-логопедом, дефектологом) дозволяється особам віком не молодше 18 років, які пройшли спеціальну підготовку, вивчили інструкцію з охорони праці для логопеда, медогляд та не мають протипоказань за станом здоров'я.
1.2. Працюючи логопедом (вчителем-логопедом, дефектологом) необхідно дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлені режими праці та відпочинку.
1.3. У кабінеті логопеда на працівників і дітей можуть впливати шкідливі фактори:

  • порушення гостроти зору при недостатньому освітленні кабінету;
  • порушення постави, викривлення хребта, розвиток короткозорості у дітей при неправильному підборі розмірів меблів;
  • ураження електричним струмом при включенні електроосвітлення, використання пошкоджених електричних розеток та несправного електричного обладнання кабінету і технічних засобів навчання.

1.4. Логопед ДНЗ повинен суворо дотримуватися вимог цієї інструкції.
1.5. Працівники повинні суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, знати шляхи евакуації при пожежі і місця розташування первинних засобів пожежогасіння.
1.6. При нещасному випадку терміново доповісти про подію завідувачу дитячим садом.
1.7. Під час роботи вчителю-логопеду необхідно дотримуватися правил особистої гігієни, підтримувати чистоту на робочому місці.
1.8. Особи, які не виконали або порушили дану інструкцію з охорони праці для вчителя-дефектолога, притягуються до дисциплінарної відповідальності згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку і, якщо потрібно, підлягають позачерговій перевірці знань норм і правил охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Включити повністю освітлення кабінету і переконатися в справній роботі світильників. Найменша освітленість повинна бути: при використанні люмінесцентних ламп не менше 300 лк. (20 Вт/м2.), при використанні ламп розжарювання і не менше 150 дк. (48 Вт/м2.).
2.2. Упевнитися в справності електричного обладнання кабінету: світильники повинні бути міцно закріплені на стелі і мати світлорозсіюючу арматуру; електричні комутаційні коробки повинні бути замкнені, а електричні розетки закриті фальшвилками; корпуси та кришки вимикачів і розеток повинні бути цілими, без тріщин і відколів, та не мати оголених контактів.
2.3. Застосовуючи під час занять технічні засоби навчання, переконатися в їх справності і цілісності вхідних кабелів електричних вилок.
2.4. Перевірити санітарний стан кабінету і провітрити його, відкривши вікна, фрамуги, двері. Відкриті вікна зафіксувати гачками, а фрамуги повинні мати обмежувачі. Провітрювання кабінету закінчити за 30 хв. до приходу дітей дитячого садка.
2.5. Упевнитися у відповідності температури повітря в кабінеті встановленим санітарним нормам.
2.6. Шибки і світильники кабінету необхідно очищати від пилу та бруду не рідше двох разів на рік.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1.Розсаджувати дітей за столи потрібно у відповідності до їхнього зросту.
3.2. Проводячи групові та індивідуальні заняття з дітьми, необхідно дотримуватись встановленої тривалості занять, враховуючи вік дітей.
3.3. Підтримувати дисципліну і порядок під час занять і стежити за тим, щоб діти ДНЗ виконували вказівки керівника.
3.4. Тривалість занять не може перевищувати норми, встановлені санітарними правилами і нормами.
3.5. Забороняти дітям дитячого садка без дозволу вчителя-логопеда покидати місце проведення занять.
3.6. З метою забезпечення необхідної природньої освітленості в кабінеті, не ставити на підвіконня квіти.
3.7. Суворо дотримуватися цієї інструкції та правил пожежної безпеки.
3.8. При застосуванні під час занять технічних засобів навчання, діяти відповідно до «Інструкції з охорони праці при використанні технічних засобів навчання», застосовувати ТЗН тільки після вивчення інструкції з експлуатації.
3.9. Під час виготовлення наочних посібників, дидактичного матеріалу не застосовувати небезпечних для здоров'я і життя дітей отруйних речовин, скла, дроту, голок тощо.
3.10. Суворо дотримуватися інструкції з використання хімічних речовин (клей, лак та ін.).
3.11. При тривалій роботі на комп'ютері, з метою зниження стомлення зорового аналізатора, через кожну годину праці необхідно робити перерву на 10-15 хв.
3.12. Відвідуючи групи під час карантину, використовувати марлеву пов'язку.
3.13. У перервах між заняттями, під час відсутності дітей у дитячому садку періодично провітрювати кабінет, при цьому віконні рами фіксувати у відкритому положенні гачками.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Від'єднати від електричної мережі технічні засоби навчання.
4.2. Привести робоче місце в порядок.
4.3. Провітрити кабінет, закрити вікна, фрамуги і вимкнути освітлення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні пожежі необхідно терміново евакуювати дітей з кабінету, доповісти про пожежу адміністрації закладу, до пожежної охорони за телефоном 101 та приступити до гасіння осередку пожежі за допомогою первинних засобів пожежогасіння.
5.2. У разі отримання вихованцем травми, діяти згідно з інструкцією з техники безпеки для логопеда, надати першу медичну допомогу потерпілому, якщо необхідно - направити його до найближчого медичного закладу, доповісти про це адміністрації закладу.
5.3. У разі ураження електричним струмом негайно вимкнути напругу, а за відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно зробити йому штучне дихання або провести непрямий (закритий) масаж серця до появи дихання і пульсу, направити потерпілого до найближчого медичного закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: