Інструкція з охорони праці для учнів при роботі з праскою в кабінеті технології

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______для учнів при роботі з праскою в кабінеті технології

1. Загальні положення інструкції

1.1. До роботи з електричною праскою під керівництвом вчителя технології (обслуговуючої праці) допускаються учні з 5-го класу, які пройшли інструктаж з охорони праці та ознайомилися з інструкцією з охорони праці для учнів при роботі з праскою в кабінеті технології.
1.2. У кабінеті технології (обслуговуючої праці) повинен бути відведений куточок, обладнаний прасувальним столиком і гумовим килимком. Праска повинна бути справною, електрична розетка - із заземленням.
1.3. При роботі з електричною праскою можливий вплив наступних небезпечних виробничих факторів:

  • опіки рук при дотику до нагрітих металевих частин праски або парою при рясному змочуванні матеріалу;
  • виникнення пожежі при залишенні без нагляду включеної в електромережу праски;
  • ураження електричним струмом.

1.4. При роботі з електричною праскою повинен використовуватися спецодяг і засоби індивідуального захисту: халат бавовняний або фартух і косинка, а також діелектричний килимок.
1.5. Під час роботи в кабінеті технології заборонено приймати їжу.
1.6. Учні повинні знати місце знаходження первинних засобів пожежогасіння у кабінеті технології (вогнегасника, піску, ковдри з негорючого матеріалу), знати порядок дій при евакуації.
1.7. У приміщенні, де здійснюються роботи з праскою, повинна бути медична аптечка, повністю укомплектована всіма необхідними медикаментами і перев'язувальними засобами.
1.8. Учні, що допустили невиконання або порушення даної інструкції з охорони праці при роботі з праскою в кабінеті технології, притягуються до відповідальності, а з усіма учнями проводиться позаплановий інструктаж з охорони праці.

2. Вимоги безпеки в кабінеті технології перед роботою з праскою

2.1. Надягти спецодяг, волосся забрати під косинку.
2.2. Перевірити справність вилки та ізоляції електричного шнура праски.
2.3. Включити витяжну вентиляцію або провітрити приміщення для прасування.
2.4. Праска повинна стояти на мармуровій, керамічній або залізній підставці.
2.5. У приміщенні кабінету технології з бетонною підлогою обов'язково біля прасувального столику має розташовуватися гумовий килимок.
2.6. Праска повинна бути відключена та перевірена.
2.7. Перед включенням праски в електричну мережу необхідно стати на діелектричний килимок.

3. Вимоги безпеки під час роботи з електричною праскою

3.1. Під час роботи не залишати включену в електромережу праску без нагляду.
3.2. Включати і вимикати праску сухими руками, тримаючи тільки за вилку.
3.3. Ставити праску на мармурову або керамічну підставку.
3.4. При роботі стежити, щоб гаряча підошва праски не торкалася електричного шнура.
3.5. Щоб уникнути опіку рук, не торкатися гарячих металевих частин праски і не змочувати рясно матеріал водою.
3.6. Стежити за нормальною роботою праски, про всі несправності повідомляти вчителю технології (обслуговуючої праці).

4. Вимоги безпеки в кабінеті обслуговуючої праці після закінчення роботи з праскою

4.1. Вимкнути праску і поставити її на мармурову або керамічну підставку.
4.2. Перевірити чистоту підошви праски.
4.3. Привести в порядок робоче місце.
4.4. Зняти спецодяг, вимити руки з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях з праскою

5.1. Згідно з інструкцією з техники безпеки для учнів при роботі з праскою в кабінеті технології, у разі несправності, іскріння, появи запаху гару або диму, негайно вимкнути праску, тримаючи за вилку, і повідомити вчителя технології.
5.2. У разі опіку припинити роботу і негайно повідомити вчителя технології (обслуговуючої праці).
5.3. При ураженні електричним струмом слід негайно надати потерпілому першу невідкладну медичну допомогу, при відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно зробити йому штучне дихання і непрямий масаж серця, проводити реанімаційні заходи необхідно до повного відновлення дихання і пульсу або до приїзду бригади швидкої допомоги. Після чого потерпілого слід транспортувати до найближчого медичного закладу.
5.4. У випадку отримання травми необхідно негайно повідомити вчителя технології, надати першу невідкладну долікарську допомогу потерпілому, повідомити про пригоду адміністрації навчального закладу, при необхідності організувати транспортування потерпілого до найближчого медичного закладу або викликати службу швидкої допомоги за телефоном 103.
5.5. При виникненні пожежі слід негайно відключити праску від електромережі, повідомити вчителя технології, до пожежної охорони за телефоном 101, приступити до ліквідації осередку загоряння первинними засобами пожежогасіння.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: