Інструкція з охорони праці при роботі з ручним електроінструментом

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______при роботі з ручним електроінструментом

1. Загальні вимоги охорони праці при роботі з електроінструментом

1.1. Дана інструкція з охорони праці при роботі з ручним електроінструментом поширюється на всіх працівників дошкільного навчального закладу (ДНЗ), які використовують у роботі ручний електроінструмент.
1.2. Самостійно працювати з ручним електроінструментом дозволяється особам:

 • у віці старше 18 років, які пройшли обов'язковий періодичний медичний огляд і не мають медичних протипоказань для роботи з ручним електроінструментом;
 • навченим безпечним прийомам і методам праці за встановленою програмою з перевіркою знань і отриманням II групи допуску з електробезпеки з видачею посвідчення встановленого зразка;
 • які пройшли вступний інструктаж з електробезпеки та інструктаж на робочому місці;
 • які ознайомилися з цією інструкцією з охорони праці при роботі з ручним електроінструментом, а також з інструкціями з експлуатації ручного електроінструменту.

1.3. До небезпечних факторів при роботі з ручним електроінструментом відносяться:

 • фізичні – електричні та магнітні поля; статична електрика; підвищена напруга в електричній мережі; шум; вібрація; обертові та рухомі частини електроінструменту; колючі та ріжучі частини електроінструменту та приладдя;
 • хімічні – пил;

1.4. При роботі з електроінструментом передбачено обов'язкове використання:

 • захисних окулярів;
 • діелектричних засобів індивідуального захисту - рукавички, боти, галоші, килимки.

1.5. Під час роботи працівникові необхідно суворо дотримуватися правил носіння спецодягу, користування засобами індивідуального і колективного захисту, дотримуватися правил особистої гігієни, підтримувати чистоту на робочому місці.
1.6. При роботі з електроінструментом, потрібно суворе виконання положень даної інструкції з охорони праці при роботі з електроінструментом, інструкцій з правил експлуатації електроінструменту.
1.7. Місця підключення електроінструменту повинні обов'язково мати написи або таблички із зазначенням напруги в електричній мережі.
1.8. З метою забезпечення протипожежної безпеки, робоче місце робітника повинно бути оснащене справним вогнегасником.
1.9. Працівнику дошкільного навчального закладу необхідно знати місце розташування аптечки для надання першої допомоги постраждалим.
1.10. Про будь-які несправності використовуваного в роботі електроінструменту, працівнику слід терміново доповісти завгоспу ДНЗ, а за його відсутності – черговому адміністратору закладу та зареєструвати факт несправності в журналі реєстрації заявок.
1.11. За будь-яке порушення цієї інструкції з охорони праці при роботі з ручним електроінструментом, працівник несе персональну відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи з електроінструментом

2.1. Одягнути та привести в порядок необхідний спецодяг. Підготувати засоби індивідуального захисту, переконатися в їх справності.
2.2. Оглянути комплектність та надійність кріплення деталей; справність кабелю (шнура), його захисної трубки та штепсельної вилки; цілісність ізоляційних деталей корпусу, рукоятки; наявність захисних кожухів та їх справність.
2.3. Провести перевірку на справність редуктора (перевіряється поворотом шпинделя інструменту при відключеному двигуні електроінструменту).
2.4. Переконатися в справності робочого інструменту. На ньому не повинно бути тріщин, поглиблень, задирок, забоїн.
2.5. На холостому ходу перевірити справність заземлення між корпусом інструменту і заземлюючим контактом штепсельної вилки.
2.6. Повністю звільнити місце роботи від зайвих речей - деталей, вузлів, будівельних матеріалів, мотлоху тощо.
2.7. При проведенні висотних робіт, необхідно в обов'язковому порядку встановлювати підмостки, настили, ліси, драбину, які мають захисні огородження. Працювати з електроінструментом з приставних драбин заборонено.
2.8. Категорично заборонено починати роботу, якщо виявлені невідповідності робочого місця встановленим у цьому розділі інструкції з охорони праці при роботі з електроінструментом вимогам, а також, якщо немає можливості провести зазначені в цьому розділі підготовчі дії.

3. Вимоги охорони праці під час роботи з ручним електроінструментом

3.1. Працюючий з електроінструментом робітник повинен суворо дотримуватись даної інструкції з охорони праці при роботі з ручним електроінструментом, правил використання електроінструменту.
3.2. Робітник, працюючий з ручним електроінструментом, зобовʼязаний:

 • постійно підтримувати порядок і чистоту на робочому місці;
 • не допускати присутності поряд з працюючим приладом інших працівників, що не беруть участі у виконанні роботи;
 • включати використовуваний електроінструмент у мережу тільки за допомогою штепсельних з'єднань, що відповідають вимогам електричної безпеки;
 • контролювати, щоб кабель (шнур) електричного інструменту був захищений від випадкового пошкодження;
 • контролювати, щоб кабелі або проводи не торкалися металевих, гарячих, вологих і масляних поверхонь та предметів;
 • не допускати натяжки і перекручування кабелю (шнура) і не піддавати його навантаженням;
 • включати ручний електроінструмент, тільки встановивши його в робоче положення;
 • при зміні робочого місця, відключати прилад від мережі штепсельною вилкою;
 • переносити ручний електроінструмент, взявши його виключно за рукоятку;
 • під час усіх перерв у роботі, відключати ручний електроінструмент від мережі штепсельною вилкою;
 • не допускати ударів, падінь електроінструменту та попадання бруду і води на нього;
 • працюючи з електричною свердлильною машиною (дрилем) з довгим свердлом, відключати його від мережі вимикачем до повного видалення свердла з просвердлюваного отвору;
 • під час роботи з абразивними кругами, необхідно впевнитися в тому, що вони перевірені на міцність;
 • уважно стежити за тим, щоб іскри не потрапляли на людей і кабель (шнур);
 • стежити за тим, щоб спецодяг під час роботи не торкався обертового робочого інструменту або шпинделя;
 • при несправності засобів індивідуального захисту припинити роботу;
 • під час роботи контролювати справність ручного електроінструменту;
 • при нагріванні корпуса працюючого електроінструменту слід зробити перерву в роботі;
 • закріплювати змінний робочий інструмент призначеним для цього приладом, обов'язково відключивши електроінструмент від мережі;
 • при появі запаху або диму, сильного шуму і вібрації, терміново відключити електроінструмент від електромережі до усунення неполадок;
 • виконувати виключно ту роботу, яка доручена працівнику, та з якої він пройшов відповідний інструктаж з охороні праці й техніки безпеки.

3.3. При роботі з електроінструментом суворо заборонено:

 • зупиняти обертовий робочий інструмент або шпиндель руками;
 • торкатися в процесі роботи до обертового робочого інструменту або шпинделя;
 • залишати без нагляду увімкнене електрообладнання;
 • встановлювати та змінювати робочий інструмент, закріплювати насадки, не відключивши ручну електричну машину від мережі штепсельною вилкою;
 • передавати електроінструмент іншим працівникам, які не мають права на користування ним;
 • самостійно підключати ручний електроінструмент до знижувальних трансформаторів, перетворювачів частоти струму, захисним відключаючим пристроям, а також самостійно ремонтувати електроінструмент;
 • переносити електроінструмент з одного робочого місця на інше, не відключивши при цьому електродвигун.

4. Вимоги охорони праці після закінчення роботи з електроінструментом

4.1. Після закінчення роботи з ручним електроінструментом працівник повинен:

 • вимкнути та відключити електроінструмент від електромережі, очистити та змастити;
 • вимкнути стабілізатор напруги (якщо він застосовувався);
 • провести ретельний огляд та привести в порядок робоче місце;
 • електричні кабелі та ручний електроінструмент передати на зберігання завгоспу ДНЗ;
 • прибрати спецодяг та засоби індивідуального захисту до спеціальної шафи;
 • доповісти про несправності та зауваження, виявлені під час роботи, свого безпосереднього керівника та зробити відповідний запис у журналі реєстрації заявок;
 • залишаючи приміщення, необхідно обов'язково закрити всі вікна та вимкнути освітлення.

5. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварійних ситуацій робітник повинен, по можливості, відключити несправний електроінструмент та терміново доповісти про подію завгоспу ДНЗ, інженеру з охорони праці або черговому адміністратору закладу.
5.2. При пошкодженні робочого електроінструменту, негайно припинити роботу. Відключити ручний електроінструмент від мережі та провести заміну пошкодженого робочого інструменту.
5.3. При раптовому припиненні подачі електричної енергії, відключити електроінструмент за допомогою вимикача.
5.4. При виявленні напруги (відчувши дію струму), слід терміново вимкнути електроінструмент вимикачем та від'єднати його від мережі за допомогою штепсельної вилки.
Виявивши обрив проводів живлення або порушення цілісності ізоляції, ушкодження заземлення та інших несправностей електроустаткування, появи запаху гару, сторонніх звуків в роботі ручного електроінструменту, терміново припинити роботу, вимкнути живлення та доповісти про це завгоспу ДНЗ, інженеру з охорони праці або черговому адміністратору.
5.5. При ураженні працівника електричним струмом, ужити заходів з його звільнення від дії струму, відключивши електроживлення, та надати потерпілому першу долікарську допомогу. Звільняючи потерпілого від дії електричного струму, необхідно стежити за тим, щоб самому не контактувати з токонесучою частиною або не виявитися під кроковою напругою.
5.6. При загорянні електроустаткування, відключити живлення, повідомити до пожежної частини за телефоном 101 та завідувачу дошкільним навчальним закладом, після цього приступити до гасіння пожежі наявними засобами.

6. Прикінцеві положення інструкції

6.1. Перевіряти та переглядати дану інструкцію з охорони праці при роботі з електроінструментом необхідно не рідше одного разу на 5 років.
6.2. Інструкція повинна переглядатися достроково у наступних випадках:

 • при перегляді міжгалузевих та галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці;
 • якщо змінені умови праці на певному робочому місці;
 • якщо впроваджуються нові технології;
 • за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій, нещасних випадків і професійних захворювань;
 • якщо цього вимагають представники органів з охорони праці або органів інспекції праці.

6.3. Якщо протягом 5 років із дня затвердження (введення в дію) даної інструкції при виконанні робіт з електроінструментом, умови праці не змінюються, то її дія автоматично продовжується на наступні 5 років.
6.4. Відповідальність за своєчасну зміну та доповнення, а також перегляд даної інструкції з охорони праці при роботі з ручним електроінструментом, покладається на відповідального з охорони праці працівника.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: