Інструкція з охорони праці для кастелянші

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці для кастелянші

1. Загальні вимоги охорони праці

1.1. Самостійно працювати кастеляншою дозволяється особам віком не молодше 18 років, які пройшли інструктаж з охорони праці із наступною перевіркою знань, які вивчили інструкцію з охорони праці для кастелянші, пройшли медогляд і не мають протипоказань за станом здоров'я.
1.2. Працюючи кастеляншою, необхідно дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених у закладі режимів праці та відпочинку.
1.3. Під час роботи кастеляншою можливий вплив наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

  • отримання травм падаючим вантажем при недбалому його складуванні;
  • перенесення вантажу понад максимально допустимі норми;
  • опіки рук при використанні електричної праски;
  • ураження електричним струмом, якщо користуватися несправними електричними приладами - електричною праскою, електричною швейною машиною та ін.

1.4. У коморі ДНЗ для зберігання білизни і спецодягу повинні бути встановлені світильники з герметичними плафонами, які обов'язково повинні включатися ззовні приміщення.
1.5. Кастелянша повинна суворо дотримуватися положень цієї інструкції при виконанні робіт в дошкільному навчальному закладі.
1.6. Кастелянша дитячого саду повинна дотримуватися правил протипожежної безпеки, знати, де знаходяться первинні засоби пожежогасіння і напрямки евакуації під час пожежі. У коморі обов'язково повинен знаходитися вогнегасник.
1.7. У разі нещасного випадку, потерпілий або очевидець повинен поінформувати про подію адміністрацію дитячого садка.
1.8. Під час роботи кастелянша дитячого садка повинна дотримуватися правил особистої гігієни, підтримувати чистоту на робочому місці.
1.9. Особи, які не виконали або порушили інструкції з охорони праці, дану інструкцію з охорони праці для кастелянші, притягуються до дисциплінарної відповідальності згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку і, якщо буде потрібно, проходять позачергову перевірку знань норм і правил охорони праці.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи

2.1. Перед початком виконання роботи кастелянша дитячого садка має уважно оглянути своє робоче місце, переконатися в справності електроосвітлення і в надійному кріпленні стелажів.
2.2. Використовуючи в роботі електричні прилади (електричну праску, електричну швейну машину та ін.) переконатися в їх справності, цілісності ізоляції кабелів, електричних вилок.

3. Вимоги охорони праці під час роботи

3.1. При роботі кастелянки в ДНЗ, стелажі для зберігання білизни, спецодягу, інших матеріалів повинні бути міцними, міцно прикріпленими до стіни, що виключає їхнє падіння. Відстань між стелажами повинна бути не менше 70 см.
3.2. Не захаращувати проходи між стелажами.
3.3. Переносячи вантажі, необхідно дотримуватися норми максимально допустимих навантажень при підйомі і переміщенні руками: для жінок не більше 10 кг.
3.4. Складати білизну, спецодяг, інші матеріали на стелажах слід акуратно, щоб не допустити їх падіння.
3.5. Щоб уникнути пожежі, не застосовувати відкритий вогонь, електричні нагрівальні прилади, складати спецодяг, білизну, інші матеріали на верхніх полицях стелажів не ближче ніж 50 см від світильників.
3.6. При прасуванні білизни, одягу, діяти відповідно до інструкції з охорони праці при роботі з електричною праскою.
3.7. Під час шиття та ремонту одягу вручну, або використовуючи швейну машину, слідувати інструкції з охорони праці при роботі з тканиною, а також суворо виконувати правила і вимоги інструкції з охорони праці кастелянші в дитячому саду.
3.8. Використовувати в роботі лише сертифіковані матеріали.

4. Вимоги охорони праці після закінчення роботи

4.1. Відключити від електромережі всі електроприлади.
4.2. Привести в порядок своє робоче місце.
4.3. Оглянути обладнання комори, впевнитися у протипожежній безпеці приміщення, вимкнути освітлення і закрити комору на замок.

5. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях

5.1. Інструкція з охорони праці для кастелянші вимагає при виникненні неполадок в роботі електропраски або електричної швейної машини, появі іскор, диму і запаху гару, кастелянша школи негайно має вимкнути електроприлад від електричної мережі і доповісти про це адміністрації закладу. Роботу можна продовжувати тільки після усунення виниклих несправностей.
5.2. При виникненні пожежі, кастелянша дитячого садка повинна терміново доповісти про це адміністрації ДНЗ, до найближчої пожежної охорони, потім приступити до гасіння осередку загоряння, використовуючи первинні засоби пожежогасіння.
5.3. При отриманні травми, надати першу медичну допомогу потерпілому, доповісти про подію адміністрації дитячого саду, якщо необхідно - направити потерпілого до найближого медичного закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: