Інструкція з охорони праці для інструктора з фізичної культури

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______ для інструктора з фізичної культури

1. Загальні вимоги безпеки

1.1. Самостійно працювати інструктором з фізкультури дозволяється особам у віці старше 18 років, які вивчили інструкцію з охорони праці для інструктора з фізичної культури, пройшли необхідну підготовку, інструктаж з охорони праці, медогляд і не мають протипоказань за станом здоров'я.
1.2. Інструктор з фізкультури з метою забезпечення охорони праці зобов'язаний:

 • впевнено знати і суворо виконувати свої посадові обов'язки, інструкції з охорони праці та пожежної безпеки;
 • проходити вступний інструктаж та первинний інструктаж на робочому місці;
 • дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку дитячого садка;
 • суворо дотримуватися встановлених у дошкільному навчальному закладі режиму праці та відпочинку;
 • виконувати вимоги особистої гігієни, утримувати в чистоті і порядку робоче місце;
 • забезпечувати режим дотримання норм і правил охорони життя та здоров'я дітей пыд час організації навчально-виховного процесу з вихованцями.
 • впевнено знати способи надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках;
 • доповідати завідувачу ДНЗ (в разі відсутності – іншій посадовій особі) про будь-які ситуації, що загрожують життю і здоров'ю дітей, про кожну подію, що сталася на заняттях фізичної культури, про погіршення власного здоров'я.
 • знати інструкцію з охорони праці і суворо дотримуватися всіх її положень.

1.3. На заняттях з фізичної культури можлива дія на інструктора і вихованців таких шкідливих та небезпечних факторів:
1.3.1. Порушення гостроти зору у разі недостатнього освітлення спортзалу;
1.3.2. Поразка електричним струмом, якщо застосовуються несправні електричні CD-, DVD-програвачі, інша звукова апаратура.
1.3.3. Травмування і загибелі дітей при проведенні активних рухливих ігор та гімнастичних вправ у випадках:

 • несправності спортивного знаряддя (забої, переломи тощо);
 • виконання вправи на брудному або мокрому знарядді;
 • виконання вправ без страховки;
 • виконання вправ без застосування гімнастичних матів;
 • порушення інструкцій з проведення ігрових занять, спортивних змагань;
 • обмороження при проведенні занять на відкритому повітрі в зимовий період (при температурі нижче -15 0С).

1.4. У спортзалі дитячого садка повинен бути обов'язково встановлений кімнатний термометр для спостережень за температурним режимом.
1.5. Інструктор з фізкультури повинен дотримуватися протипожежного режиму у ДНЗ, виконувати правила протипожежної безпеки, впевнено знати місця, де розташовані первинні засоби пожежогасіння, правила користування вогнегасниками, а також напрями евакуаційних шляхів у разі пожежі.
1.6. В ході роботи інструктор з фізкультури повинен суворо дотримуватись правил особистої гігієни, підтримувати чистоту робочого місця, контролювати справність спортивного обладнання, дотримуватись гігієнічних вимог до організації і проведення навчально-виховного процесу з дітьми.
1.7. Інструктор з фізкультури, який допустив невиконання чи будь-яке порушення інструкції з охорони праці для інструктора з фізичної культури, притягується до дисциплінарної відповідальності згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку і, якщо необхідно, проходить позачергову перевірку знань норм і правил охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Включити все освітлення спортзалу і впевнитися в справності роботи світильників. Мінімальне освітлення повинно бути: у разі застосування люмінесцентних ламп не менше 200 лк. (13 вт/м2), при застосуванні ламп розжарювання і не менше 100 лк. (32 вт/м2).
2.2. Упевнитися в справності електричного обладнання спортзалу: світильники повинні бути міцно закріплені на стелі і мати світлорозсіючу арматуру; електричні комутаційні коробки повинні закриватися кришками, а електричні розетки повинні закриватися фальшвилками; корпуси та кришки вимикачів і розеток повинні бути без тріщин і відколів, а також не мати оголених контактів.
2.3. Перш ніж використовувати електричні прилади, оргтехніку, аудіо-відеоапаратуру необхідно переконатися в їх справності і перевірити цілісність кабелів живлення і електричних вилок.
2.4. Провести огляд санітарного стану спортзалу і провітрити приміщення, відкривши вікна, фрамуги, двері. Відкриті вікна зафіксувати гачками, а фрамуги повинні фіксуватися обмежувачами. Провітрювання слід закінчити за 30 хв. до приходу вихованців.
2.5. Підготувати до роботи необхідний спортінвентар та обладнання.
2.6. Переконатися, що температура повітря в залі для гімнастичних занять не нижче 19°С.
2.7. Для запобігання падінь і отримання травм дітьми упевнитися в тому, що килими і доріжки нерухомо закріплені на підлозі, а спортінвентар в справному стані та надійно закріплений.
2.8. Перед початком занять на спортмайданчику надіти спортивну форму та спортивне взуття з неслизькою підошвою, відповідно до сезону і погоди.
2.9. Оглянути спортивний майданчик на наявність колючих і ріжучих предметів.
2.10. Добре розпушити пісок у стрибковій ямі – місці приземлення, переконатися у відсутності в піску сторонніх предметів.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Дотримуватися порядку і не захаращувати спортзал, евакуаційні шляхи сторонніми предметами.
3.2. Дотримуватися дисципліни і порядку на заняттях фізкультури, контролювати виконання вихованцями всіх розпоряджень інструктора.
3.3. Забороняти вихованцям дитячого садка самовільно залишати місце проведення заняття.
3.4. Перед виконанням гімнастичних вправ обов'язково провести з вихованцями невелику розминку.
3.5. Під час виконання вправ на шведських стінках, інших спортивних знаряддях на висоті від підлоги необхідно обов'язково страхувати дітей від падінь, забороняти їм самостійно без дозволу інструктора забиратися на висоту.
3.6. Виконуючи вправи потоком (один за іншим), необхідно дотримувати дистанцію між вихованцями ДНЗ, щоб уникнути зіткнень.
3.7. Під час виконання стрибків уважно стежити за тим, щоб діти приземлялися м'яко на носках ніг, присідаючи пружно.
3.8. Проводячи рухливі ігри та змагання, контролювати, щоб не відбувалося зіткнень між дітьми, поштовхів і ударів по руках і ногах.
3.9. Під час занять із застосуванням музичної апаратури, технічних засобів навчання дотримуватися заходів безпеки від ураження електрикою:

 • не включати в електромережу і не відключати від неї пристрій мокрими або вологими руками;
 • дотримуватися правильності послідовного включення і виключення оргтехніки, технічних засобів навчання, не порушувати технологічні процеси;
 • не залишати включені в електричну мережу пристрої без контролю.

3.10. Для збереження здорового мікроклімату необхідно після кожного заняття провітрювати приміщення спортзалу, проводити вологе прибирання.
3.11. Для запобігання травмування вихованців необхідно суворо дотримуватися інструкції з охорони праці, бути уважним та намагатися попередити травмування при неправильному виконанні дитиною вправи.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відключити музичну апаратуру, технічні засоби навчання від електромережі.
4.2. Прибрати в призначене місце спортивний інвентар та обладнання.
4.3. Провітрити спортзал, зачинити вікна, фрамуги і вимкнути освітлення.
4.4. Про всі недоліки, помічені під час роботи, доповісти заступникові завідувача з адміністративно-господарської роботи (завгоспу) дитячого садка.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення пожежі негайно вивести дітей із спортзалу, доповісти про пожежу до найближчої пожежної охорони за телефоном 101 (112 – Єдиний номер виклику екстрених служб), директору ДНЗ (за його відсутності - іншій посадовій особі) і розпочати гасіння осередку пожежі за допомогою первинних засобів пожежогасіння.
5.2. При травмуванні надати першу долікарську допомогу потерпілому, скористатися допомогою медсестри ДНЗ, якщо буде потрібно - викликати «швидку допомогу», доповісти про подію батькам вихованця і керівнику дитячим садком, за його відсутності - черговому адміністратору (іншій посадовій особі).
5.3. У разі ураження електричним струмом негайно вимкнути електрику та в разі зупинки у потерпілого дихання і пульсу зробити йому штучне дихання і непрямий (закритий) масаж серця до появи дихання і пульсу, викликати швидку допомогу за телефоном 103.
5.4. При несправності спортивного знаряддя чи обладнання, при відсутності можливості прибрати його зі спортзалу, зупинити заняття і доповісти про це заступникові завідувача з адміністративно-господарської роботи (завгоспу) дошкільного навчального закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: