Інструкція з охорони праці для діловода

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці для діловода

1. Загальні вимоги безпеки

1.1. До самостійної роботи діловодом дитячого начального закладу допускаються особи, віком не менше 18-ти років, що пройшли відповідну підготовку, необхідний інструктаж і перевірку знань з охорони праці, які вивчили інструкцію з охорони праці для діловода, а також пройшли медичний огляд і не мають протипоказань за станом свого здоров'я.
1.2. Діловод в дитячому садку зобов'язаний дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлені режими праці і відпочинку.
1.3. При виконані роботи на діловода можуть впливати такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

  • порушення гостроти зору при недостатньому освітленні робочого місця, а також стомлення очей при тривалій роботі з документами і на персональному комп'ютері;
  • іонізуючі, неіонізуючі випромінювання та електромагнітні поля при роботі на персональному комп'ютері;
  • удари електричним струмом при використанні несправних електричних приладів, периферійних пристроїв комп'ютера.

1.4. Діловод повинен неухильно дотримуватися вимог цієї інструкції.
1.5. Діловод дитячого садка зобов'язаний неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів гасіння пожежи і правила екстреної евакуації при виникненні пожежі.
1.6. При нещасному випадку діловод ДНЗ повинен негайно повідомити про інцидент адміністрації дитячого садка. При несправній роботі устаткування, відразу припинити свою діяльність і повідомити про це завідувача дошкільним навчальним закладом.
1.7. У процесі роботи працівник зобов'язаний дотримуватися правил особистої гігієни, а також утримувати в чистоті і порядку робоче місце.
1.8. Особи, які випадково або навмисно допустили невиконання або грубе порушення даної інструкції з охорони праці для діловода, в обов'язковому порядку будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності у відповідності з правилами внутрішнього трудового розпорядку і, в разі необхідності, підлягають позачерговій перевірці знань норм і правил охорони праці і техніки безпеки.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Діловод ДНЗ повинен включити освітлення всього приміщення, достовірно переконатися в справній і правильній роботі світильників, при цьому найменша освітленість робочого місця допускається: при люмінесцентних лампах і не менше 300 лк. (20 Вт/м2.), при лампах розжарювання і не менше 150 лк.(48 Вт/м2.).
2.2. Працівник зобов'язаний здійснити провітрювання приміщення і підготовку до роботи необхідних канцелярських приналежностей, а також персонального комп'ютера та принтера.
2.3. При використанні у своїй діяльності персонального комп'ютера, принтера, ксерокса діловод дитячого садка повинен переконатися в їх справності і цілісності кабелів живлення, электровилок.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Діловод дитячого садка зобов'язаний суворо виконувати послідовність роботи з документами, яка встановлена його посадовими обов'язками.
3.2. Працівник повинен забезпечити дотримання порядку робочого місця, не допускаючи його захаращення сторонніми предметами і непотрібною документацією.
3.3. При недостатньому освітленні робочого місця співробітникові необхідно для додаткового освітлення використовувати настільну лампу.
3.4. При роботі на персональному комп'ютері, діловод зобов'язаний дотримуватися заходів безпеки від ураження електричним струмом:
- не підключати до електричної мережі і не відключати від неї комп'ютер мокрими та вологими руками;
3.5. При роботі на персональному комп'ютері діловод повинен керуватися «Інструкцією з охорони праці при роботі на персональному комп'ютері».
3.6. Для підтримання здорового мікроклімату діловоду слід через кожні дві години роботи проводити провітрювання приміщення.
3.7. При тривалій роботі з документацією і на персональному комп'ютері, з метою зниження стомлення зорового аналізатора, усунення впливу гіподинамії та гіпокінезії, а також запобігання розвитку стомлення від тривалого перебування у незмінній позі, через кожну годину безперервної роботи працівник зобов'язаний робити невелику перерву на 10-15 хвилин, під час якої слід виконувати простий комплекс вправ для очей, фізкультурні паузи і фізкультурні хвилинки.
3.8. Працівниковіі під час роботи слід суворо дотримуватися правил даної інструкції з охорони праці.

4. Вимоги безпеки після закінченні роботи

4.1. Діловоду ДНЗ необхідно провести відключення від електричної мережі персонального комп'ютера та периферійних пристроїв, обов'язково очистити екран комп'ютера серветкою від пилу.
4.2. Працівнику слід привести в порядок робоче місце, прибрати у відведені місця для зберігання документацію, інструменти та наявне обладнання.
5.3. Діловод дитячого садка повинен здійснити провітрювання приміщення, закрити вікна, фрамуги і вимкнути всі освітлювальні прилади.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі появи несправності в роботі персонального комп'ютера, стороннього шуму, іскріння і запаху гару, працівник повинен негайно відключити комп'ютер від електричної мережі і передати повідомлення про це адміністрації ДНЗ. Згідно з інструкцією з охорони праці для діловода, роботу можна продовжувати тільки після повного усунення виниклої проблеми.
5.2. При виникненні пожежі, діловод зобов'язаний оперативно передати інформацію про це завідуючому дитячим садом і до найближчої пожежної частини, потім приступити до гасіння осередку пожежі своїми силами за допомогою первинних засобів гасіння пожеж.
5.3. При отриманні травми, діловоду слід негайно звернутися за медичною допомогою і повідомити про інцидент адміністрації дошкільного навчального закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: