Інструкція з охорони праці для музичного керівника

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці для музичного керівника

1. Загальні вимоги охорони праці

1.1. Робота музичним керівником дозволена особам від 18 років, які пройшли необхідну підготовку, інструктаж з охорони праці згідно з цією інструкцією з охорони праці для музичного керівника, медичний огляд, та не мають протипоказаннь за станом здоров'я.
1.2. У процесі роботи музичний керівник маэ дотримуватися правиа встановленого трудового розпорядку, режиму праці та відпочинку.
1.3. При проведенні музичних занять можливий вплив наступних небезпечних факторів:

  • порушення зору при поганому освітленны музичного залу;
  • небезпека одержання травми під час проведення танцювальних та інших фізично активних занять;
  • небезпека ураження електричним струмом при використанні несправного електричного музичного обладнання та інструментів.

1.4. У музичній залі повинен бути вивішений термометр для спостереження за температурою в приміщенні.
1.5. Музичний керівник зобов'язаний дотримуватися правил пожежної безпеки, знати місця розташування аварійних виходів, первинних засобів пожежогасіння та напрямки евакуації при пожежі.
1.6. При нещасному випадку надати першу долікарську допомогу потерпілому, викликати медичну сестру дитячого садка (за відсутності – швидку медичну допомогу), негайно повідомити завідувача ДНЗ (за відсутності – іншу посадову особу).
1.7. У процесі роботи дотримуватися правил особистої гігієни, утримувати в чистоті робоче місце.
1.8. Музичний керівник дитячого садка, який не виконує або порушує інструкцію з охорони праці для музичного керівника, притягується до дисциплінарної відповідальності згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та Статуту ДНЗ, а також підлягає позачерговій перевірці знань норм і правил охорони праці.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи

2.1. Включити все освітлення музичної зали і переконатися в справній роботі освітлювальних приладів, ламп. Найменша освітленість повинна відповідати наступним показникам: при люмінесцентних лампах - не менше 200 лк. (13 Вт/м2, при лампах розжарювання - не менше 100 лк. (32 Вт/ м2).
2.2. Переконатися у справності та працездатності електроустаткування музичної зали: світильники повинні бути надійно закріплені та мати світлорозсіюючу арматуру; комутаційні коробки повинні бути недоступні та закриті кришками, а електричні розетки закриті фальшвилками; корпуси та кришки вимикачів і розеток не повинні мати тріщин, сколів, пошкоджень, а також оголених контактів.
2.3. При використанні на заняттях електричного музичного та звукового обладнання, музичних інструментів з живленням від електромережі, переконатися в їх справності та безпеці, а також в цілісності вхідних кабелів електричних вилок.
2.4. Дотримуватися норм санітарного стану музичної зали, провітрювати її. Вікна у відкритому положенні фіксувати гачками, а фрамуги - обмежувачами. Провітрювання закінчити за 30 хв. до початку заняття.
2.5. Температура повітря в музичній залі повинна бути не нижче 19°С.
2.6. Необхідно переконатися у тому, щоб килими і доріжки в музичній залі були надійно прикріплені до підлоги.

3. Вимоги охорони праці під час роботи

3.1. Суворо дотримуватися встановленої методики проведення музичного заняття.
3.2. Дотримуватися тривалость музичного заняття:

  • для підготовчої групи - 25-30 хв.
  • для молодшої та середньої груп -10-15 хв.
  • для старшої групи - 20-25 хв.

3.3. Під час заняття підтримувати дисципліну і порядок, стежити за тим, щоб діти виконували всі вказівки музичного керівника.
3.4. Забороняти дітям дитячого садка самовільно залишати музичний зал.
3.5. При використанні на музичному занятті електричних звуковідтворюючих апаратів та інструментів (магнітофон, програвач, телевізор, синтезатор та ін.), дотримуватися інструкції з охорони праці при використанні технічних засобів навчання.
3.6. При піднятій кришці музичного інструменту (рояль, фортепіано та ін.) стежити за тим, щоб кришка безпечно була закріплена.

4. Вимоги охорони праці після закінчення роботи

4.1. Вимкнути електричне музичне та звукове обладнання та інструменти з електромережі.
4.2. Прибрати інвентар, а також музичне та звукове обладнання, у спеціальне місце зберігання.
4.3. Провітрити музичну залу, закрити вікна, фрамуги.
4.4. Вимкнути світло, закрити музичну залу на ключ.

5. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні пожежі негайно евакуювати дітей з музичної зали, сповістити про пожежу до пожежної служби за телефоном 101, завідувачу ДНЗ (за відсутності – іншій посадовій особі) і, при відсутності загрози для життя, розпочати гасіння всіма наявними засобами пожежогасіння.
5.2. При отриманні травми надати першу допомогу потерпілому, викликати на місце медичну сестру дитячого садка (за відсутності – швидку медичну допомогу), повідомити завідувача ДНЗ (за відсутності – іншу посадову особу).
5.3. При ураженні електричним струмом, негайно вимкнути напругу та, у разі відсутності у потерпілого дихання і пульсу, зробити йому штучне дихання або провести непрямий (закритий) масаж серця до відновлення дихання і пульсу. Викликати швидку медичну допомогу, сповістити про подію завідувачу дитячим садом (за відсутності – іншій посадовій особі).
5.4. При виникненні несправності музичного або звукового електрообладнання, вимкнути його з електромережі, зупинити заняття, передати обладнання завгоспу дитячого садка. Не використовувати дане електрообладнання до повного усунення несправності або заміни.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: