Інструкція з охорони праці для педагога додаткової освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці для педагога додаткової освіти

1. Загальні вимоги безпеки

1.1. До виконання обов'язків педагога додаткової освіти допускаються особи, які досягли 18-річного віку, ознайомилися з цією інструкцією з охорони праці для педагога додаткової освіти, пройшли медичний огляд та прослухали інструктаж з охорони праці.
1.2. До небезпечних факторів у роботі педагога додаткової освіти належать:

  • порушення постави, викривлення хребта, розвиток короткозорості у дітей при неправильному підборі розмірів меблів і неправильне її розташування;
  • порушення гостроти зору при недостатній освітленості групових кімнат, близькому розташуванні телевізора;
  • ураження електричним струмом при використанні несправного електрообладнання в групових та інших приміщеннях, незахищених електричних розеток.

1.3. У групових приміщеннях дитячого садка повинні бути розміщенні термометри для контролю температурного режиму, аптечка з набором необхідних медикаментів і перев'язувальних засобів для надання першої медичної допомоги при різних травмах.
1.4. Педагог додаткової освіти в дошкільному навчальному закладі повинен дотримуватися правил пожежної безпеки.
1.5. Педагог додаткової освіти в дошкільному навчальному закладі несе особисту відповідальність за збереження життя і здоров'я дітей під час проведення занять з ними.
1.6. Працівник, який допустив невиконання чи порушення цієї інструкції з охорони праці для педагога додаткової освіти, притягується до дисциплінарної відповідальності у відповідності з Правилами внутрішнього трудового розпорядку ДНЗ і, за необхідності, підлягає позачерговій перевірці знань норм і правил охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Після повного включення освітлення, переконатися у справній роботі світильників. Найменша освітленість повинна бути: у груповій кімнаті не менше 200 лк. (13 вт/м2) при люмінесцентних лампах і не менше 100 лк. (32 вт/м2) при лампах розжарювання; у приміщеннях для навчання 6-річних дітей - не менше 300 лк. (20 вт/м2) при люмінесцентних лампах і не менше 150 лк. (48 вт /м2) при лампах розжарювання.
2.2. Оглянути на справність електрообладнання в групових та інших приміщеннях:

  • світильники повинні бути надійно підвішені до стелі і мати світлорозсіюючу арматуру;
  • комутаційні коробки повинні бути закриті кришками, а електророзетки - фальшвилками;
  • корпуси та кришки вимикачів і розеток не повинні мати тріщин і відколів, а також оголених контактів.

2.3. Перевірити санітарний стан всіх приміщень і провітрити їх, відкривши вікна, фрамуги, двері. Відкриті вікна фіксувати за допомогою гачків, а фрамуги повинні мати обмежувачі. Провітрювання приміщень закінчити за 30 хв. до приходу дітей.
2.4. Перевірити, щоб температура повітря в приміщеннях відповідала встановленим санітарним нормам.
2.5. Переконатися в тому, що все стаціонарне дитяче обладнання надійно закріплене і не несе небезпеки для здоров'я дітей.
2.6. Перевірити на справність інвентар та педагогічні посібники, які застосовуються під час проведення роботи.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Діти сідають за столи відповідно до зросту.
3.2. Тривалість перегляду телевізора повинна складати не більше 15 хв.
3.3. Щоб переглядати розвиваюче і навчальне відео, необхідно використовувати телевізор з розміром екрану 59-69 см. Телевізор встановлюється на висоті 1,0 - 1,3 м. від підлоги. Дітей розсаджувати на відстані 4-6 м. від екрана телевізора. Перегляд телепередач має тривати не більше 30 хв.
3.4. Під час роботи з дітьми не відволікатися і не відволікати інших педагогів сторонніми розмовами, суворо дотримуватися даної інструкції.
3.5. Категорично забороняється відпускати дітей одних з індивідуальних занять.
3.6. Не дозволяється заколювати голками, шпильками свій одяг, не тримати в кишенях гострі предмети. Взуття має бути зручним на неслизькій підошві, мати низькі підбори.
3.7. Використовувати в групі електронагрівальні прилади забороняється.
3.8. Необхідно стежити за кріпленнями меблів, квітковими підставками.
3.9. При оформленні групових кімнат на висоті, використовувати тільки стійкі, спеціально для цього призначені драбини.
3.10. При нещасному випадоку, поставити до відома завідувача дитячим садом (за його відсутності – члена адміністрації) і надати першу медичну допомогу.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Перевірити, щоб всі демонстраційні прилади, аудіо та відеотехніка були вимкнені.
4.2. Прибрати робоче місце, перекласти інвентар, наочні посібники у відведене місце.
43. Провітрити приміщення, щільно закрити вікна, фрамуги і вимкнути всі освітлення.
4.4. Про всі недоліки, несправності, виявлені під час роботи, слід доповісти завгоспу та завідувачу дошкільним навчальним закладом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні пожежі слід терміново вивести дітей у небезпечне місце, доповісти про це завідуючому дошкільним навчальним закладом і до найближчої пожежної частини за телефоном 101, потім оперативно почати евакуацію дітей з будівлі дитячого садка згідно з планом евакуації.
5.2. У разі виникнення будь-якої аварійної ситуації необхідно негайно вжити всих можлиихі заходів з її усунення, негайно надати першу невідкладну медичну допомогу постраждалим, інформувати про подію завідувача дошкільним навчальним закладом, за необхідності - організувати транспортування потерпілих до найближчого лікувального закладу.
5.3. Умовою цієї інструкції з охорони праці для педагога додаткової освіти є заборона приступати до виконання роботи у разі поганого самопочуття або раптовій хворобі.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: