Інструкція з охорони праці для вихователя-методиста

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці для вихователя-методиста

1. Загальні вимоги охорони праці

1.1. Справжня інструкція з охорони праці для вихователя-методиста розроблена на виконання Закону України № 2695-XII від 14.10.92 «Про охорону праці» в редакції від 12.02.2015р, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом МОНУ 18.04.2006 № 304 (в редакції від 26.03.2013р, наказ № 378), Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998р № 9 (в редакції від 30.03.2017р., наказ № 526).
1.2. Дана інструкція є нормативним документом у межах дошкільного навчального закладу, встановлює порядок безпечного ведення робіт вихователя - методиста в приміщеннях, на території дошкільного закладу, в місцях, де працівник виконує доручену йому роботу.
1.3. Вихователь – методист призначається з числа осіб, які мають повну вищу педагогічну освіту (спеціаліст, магістр), досягли 18 років, пройшли обов'язковий медичний огляд, вступний інструктаж та первинний інструктаж на робочому місці, вміє надавати першу долікарську допомогу потерпілим.
1.4. Вихователь-методист повинен вивчити справжню інструкцію з охорони праці, у роботі дотримуватися Статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку, посадової інструкції старшого вихователя.
1.5. Вихователь-методист дошкільного навчального закладу контролює дотримання вихователями норм, вимог і правил охорони праці, забезпечує виховання дітей, не залишає вихованців без нагляду в групі, в спальні, на території, а також в інших місцях, де перебувають діти.
1.6. Вихователь-методист дитячого садка виконує інструкцію з організації охорони життя та здоров'я дітей і контролює її дотримання вихователями.
1.5. Систематично дотримується даної інструкції з охорони праці, здійснює контроль за дотриманням дітьми правил і вимог техніки безпеки, правил поведінки.
1.6. При роботі на вихователя-методиста можливий вплив наступних небезпечних і шкідливих факторів:

 • підвищене нервово-емоційне напруження;
 • зараження різними вірусними, інфекційними захворюваннями;
 • значні фізичні, статичні та динамічні навантаження;
 • наслідки пустощів дітей за відсутності у них необхідних навичок;
 • можливість отримання травми під час прогулянок з дітьми внаслідок обмерзання пішохідних тротуарів і вулиць;
 • ураження електричним струмом при включенні електроосвітлення, а також при використанні несправних електричних приладів;
 • ураження струмом під час використання комп'ютера, апаратури ТЗН, оргтехніки;
 • порушення гостроти зору при недостатній освітленості робочого місця, а також зорове стомлення в процесі роботи з документами і на комп'ютері.

1.7. Вихователь-методист дотримується затвердженого завідувачем режиму праці та відпочинку в дошкільному навчальному закладі. Зміни режиму праці і відпочинку допускаються тільки у разі екстремальних ситуацій.
1.8. Систематично стежить за наявністю у медичній аптечці набору необхідних медикаментів і перев'язувальних засобів для надання першої долікарської допомоги при травмах. Аптечка розташовується в місцях, недоступних для дітей.
1.9. Вихователь-методист дитячого садка повинен володіти прийомами і способами надання першої долікарської допомоги в обсязі інструкції з надання першої допомоги потерпілому, діючої в дошкільному освітньому закладі.
1.10. У групових приміщеннях та спальних кімнатах дитячого садка повинні перебувати термометри для контролю температурного режиму.
1.11. Вихователь-методист ДНЗ зобов'язаний дотримуватися правил пожежної безпеки, інструкції з пожежної безпеки, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), порядок дій при пожежі та евакуації.
1.12. Працівник в ході роботи зобов'язаний дотримуватися правил особистої гігієни, утримувати своє робоче місце в чистоті та порядку, вимагати виконання вказаних правил від усіх вихователів дитячого саду.
1.13. Про кожний нещасний випадок, виникнення групових інфекційних і неінфекційних захворювань, аварійних ситуацій в роботі систем енерго і водопостачання, каналізації і інших виявлених порушень санітарних правил, що створюють загрозу виникнення і розповсюдження інфекційних захворювань і масових отруєнь, вихователь-методист зобов'язаний терміново повідомити завідувача ДНЗ (за його відсутності – іншій посадовій особі).
1.14. Вихователь-методист ДНЗ несе персональну відповідальність за життя, здоров'я та безпеку дітей групи у відповідності з чинним законодавством.
1.15. Працівник, який допустив невиконання чи порушення ціє інструкції з охорони праці для вихователя-методиста, притягується до дисциплінарної відповідальності згідно із Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, трудовим законодавством і, за необхідності, підлягає позачерговій перевірці знань встановлених норм і правил охорони праці.
1.16. Вихователь-методист може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок з вихованцем дитячого саду або за зволікання в наданні долікарської допомоги, евакуації дітей, виклику медичної сестри або швидкої медичної допомоги (за її відсутності).

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи вихователю-методисту необхідно проконтролювати стан групових кімнат ДНЗ, перевірити стан кімнати своєї групи, кімнати для роздягання дітей, туалету.
2.2. Включити повністю освітлення в приміщенні та впевнитися в справності його роботи. Найменша освітленість у приміщеннях повинна бути наступною:

 • у кімнаті групи - не менше 20 Вт/м2 при люмінесцентних лампах і не менше 48 Вт/м2 при лампах розжарювання;
 • у спальній кімнаті - не менш 5 Вт/м2 при люмінесцентних лампах і не менше 9,6 Вт/м2 при лампах розжарювання.

2.3. Переконатися в справності електрообладнання у всіх приміщеннях, де будуть перебувати діти. Світильники повинні бути надійно підвішені до стелі, комутаційні коробки повинні бути закриті кришками, електророзетки – закриті фальшвилками, корпуси та кришки вимикачів і розеток не повинні мати тріщин і сколів. Не припустимо використовувати оплавлені розетки і вимикачі, а також вилки і подовжувачі з оголеними або пошкодженими дротами.
2.4. Вихователю-методисту дитячого саду забороняється самостійно усувати виявлені порушення електробезпеки.
2.5. Переконатися в правильній розстановці меблів згідно з нормами у групових кімнатах: столи на 4 місця повинні бути встановлені не більше ніж у два ряди, столи на 2 місця - не більше ніж у три ряди; відстань між рядами столів - не менше 0,5 м; відстань першого ряду столів від зовнішньої стіни - не менше 1,0 м.
2.6. Перевірити санітарний стан приміщень, якісно провітрити дитячі кімнати, відкривши вікна, фрамуги, двері. Вікна у відкритому положенні необхідно зафіксувати гачками, а у фрамуг використовувати обмежувачі. Закінчити провітрювання приміщень необхідно за 30 хвилин до приходу дітей. Фрамуги вікна для провітрювання приміщень необхідно відкривати і закривати обережно, щоб не розбити скло.
2.7. Переконатися, що температура повітря в приміщеннях груп відповідає встановленим санітарним нормам до приміщень з перебуванням дітей дошкільного віку.
2.8. Перевірити справність оргтехніки (комп'ютер, телевізор, музична апаратура тощо) і кабелів живлення.
2.9. Перевірити і переконатися в тому, що все стаціонарне дитяче обладнання добре закріплене і не допустить падіння та травмування дітей. Звернути увагу на стан внутрішніх дверей, огорож сходів, підлоги, порогів.
2.10. При виявленні недоліків у кріпленнях, поломок дитячого обладнання та меблів, умивальників, електрообладнання, які можуть негативно вплинути на здоров'я вихователя-методиста, вихователів і вихованців, негайно повідомити заступнику завідуючого з адміністративно-господарської роботи (завгоспу) або безпосередньо завідувачу дитячим садом для вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків.

3. Вимоги охорони праці під час роботи

3.1. Під час роботи вихователь-методист зобов'язаний:
3.1.1. Забезпечити безпечне проведення навчального та виховного процесу.
3.1.2. Бути гранично уважним до поведінки дітей з метою вчасного попередження та недопущення подій, які можуть призвести до нещасних випадків, аварійних ситуацій, конфліктних стосунків з батьками і персоналом дитячого садка.
3.1.3. При виявленні ознак нездужання, млявості або захворювання вихованця:

 • ізолювати хвору дитину для виключення зараження інших дітей;
 • викликати медичну сестру для забезпечення дитини необхідною кваліфікованою медичною допомогою;
 • повідомити про те, що трапилося батькам (опікуну) хворої дитини.
 • у разі відсутності медичної сестри, за погодженням з батьками, надати першу долікарську допомогу;
 • в екстрених випадках викликати «швидку медичну допомогу».

3.1.4. Повідомляти завідувача дитячим навчальним заладом (за відсутності – іншій посадовій особі) про кожний нещасний випадок з вихованцем, вживати заходів щодо надання першої долікарської допомоги.
3.1.5. Приймати від вихователів, а також вносити свої пропозиції щодо поліпшення умов проведення навчального процесу, виховної діяльності та оздоровлення дітей, доводити до відома керівництва дошкільного навчального закладу про всі недоліки в забезпеченні навчального та виховного процесу, які знижують життєдіяльність і працездатність дітей.
3.1.6. Організувати вивчення дітьми дитячого садка правил з охорони праці та безпечної поведінки, правил дорожнього руху для пішоходів, поведінки в побуті, правил пожежної безпеки та ін.
3.1.7. Робоче місце тримати в чистоті і порядку, дотримуватися гігієни. Забезпечити безпечне зберігання та утримання ріжучих, колючих та інших небезпечних предметів (ножиці, голки, шпильки, кнопки, скріпки тощо). Ножиці на заняттях повинні бути з тупими кінцями, голки використовуються виключно на індивідуальних заняттях під наглядом старшого вихователя.
3.1.8. Стежити за станом посуду (чайного, столового). Чашки, блюдця, тарілки з тріщинами і сколами негайно вилучаються і здаються завгоспу дитячого садка.
3.1.9. Стежити за наявністю у вихованців індивідуальних гребінців і рушників, у разі відсутності - повідомляти батьків.
3.1.10. Під час прогулянки постійно тримати в полі зору всіх дітей, знати кількість дітей, виведених на прогулянку. Якщо з якої-небудь причини деякі діти залишаються в групі, старший вихователь ДНЗ зобов'язаний передати вихованців під нагляд помічнику вихователя.
3.1.11. Дальню прогулянку або екскурсію здійснювати тільки разом з другим співробітником (один спереду, інший ззаду), виконуючи правила вуличного та дорожнього руху.
3.1.12. Стежити за виконанням температурного і питного режиму в групі ДНЗ.
3.1.13. Проводити прогулянки дітей на відкритому повітрі не рідше двох разів на день загальною тривалістю не менше 4-4,5 годин.
3.1.14. В процесі одягання вихованців на прогулянку уникати різких, метушливих і необережних рухів, які можуть призвести до травмування старшого вихователя і дітей.
3.1.15. Стежити за тим, щоб вихованці не їли на прогулянці ягоди, гриби, рослини, не піднімали сторонні предмети з землі.
3.1.16. У спекотну погоду необхідно виводити дітей дитячого садка на прогулянку в легких головних уборах.
3.1.17. Щоб уникнути простудних захворювань, виходячи з дітьми на прогулянку, одягатися і одягати дітей у відповідності до погоди (непромокаюче взуття, верхній теплий одяг, головні убори, шарфи, рукавички тощо).
3.1.18. Працюючи з вихованцями на ділянці по догляду за зеленими насадженнями, попередньо перевірити і в процесі стежити за справністю господарського інвентарю: лопат, граблів, носилок тощо.
3.1.19. При переміщенні в групі, інших приміщеннях дитячого садка, а також при ходьбі з дітьми на вулиці, бути уважним і остерігатися слизьких місць і нерівностей.
3.1.20. Проводити оформлення приміщення групи, актової зали тільки на стійких, спеціально призначених драбинах.
3.2. Під час роботи старшому вихователю дитячого саду забороняється:
3.2.1. Відволікатися під час роботи з дітьми і відволікати інших вихователів ДНЗ сторонніми розмовами.
3.2.2. Допускати на своє робоче місце осіб, що не мають відношення до роботи старшого вихователя.
3.2.3. Заколювати голками або шпильками свій одяг, містити в кишенях скляні та гострі предмети, носити взуття в приміщенні на високих підборах.
3.2.4. Зберігати в групі лікарські препарати і медикаменти, окрім зеленки, перекису водню і йоду, які повинні міститися в аптечці, розташованій на недоступній для дітей висоті.
3.2.5. Використовувати в приміщенні групи електронагрівальні прилади: кип'ятильники, каміни, електрочайники, плойки тощо.
3.2.6. Проводити прогулянки з вихованцями по вулицях з великим рухом автотранспорту.
3.2.7. Випускати дітей самих на територію дитячого садка, залишати самих на ігровому майданчику або в приміщенні групи.
3.2.8. Віддавати дітей незнайомим особам, а також родичам, молодшим 16 років.
3.2.9. Віддавати дітей батькам, які перебувають у нетверезому стані.
3.3. Вимоги до кількості занять та їх тривалості в ДНЗ:
3.3.1. Кількість навчальних занять на тиждень:

 • у молодших і середніх групах - 11-12,
 • у старшій групі - 15,
 • у підготовчій групі - 17.

3.3.2. Максимально допустима кількість навчальних занять у першій половині дня в молодшій і середній групах дитячого саду не повинна перевищувати двох занять, а в старшій та підготовчій групах - трьох.
3.3.3. Тривалість навчальних занять:

 • для дітей 4-х річного віку - не більше 15 хв.;
 • для дітей 5-річного віку - не більше 20 хв.;
 • для дітей 6-річного віку - не більше 25 хв.;
 • для дітей 7-річного віку - не більше 30 хв.

В середині занять проводиться фізкультхвилинка тривалістю 1,5-2,0 хв.
Перерви між заняттями - не менше 10 хв.
3.4. Вимоги до організації харчування в ДНЗ:
3.4.1. Видачу готової їжі дітям дозволяється проводити тільки після зняття проби і запису медпрацівником у бракеражному журналі оцінки готових страв і дозволу їх до видачі.
3.4.2. Температура гарячої їжі при видачі дітям не повинна перевищувати 70°С.
3.4.3. Під час прийому їжі дітьми старший вихователь ДНЗ зобов'язаний стежити за правильним використанням вихованцями столового приладдя. Столовий посуд при видачі їжі дітям не повинен мати тріщин і сколів, щоб уникнути травмування дітей.
3.4.4. Їжа з кухні дошкільного навчального закладу подається за відсутності в коридорах і на сходах вихованців.
3.4.5. Під час роздачі їжі не допускати ігор, дитячих пустощів близько обідніх столів.
3.4.6. Суворо забороняється приносити у групові кімнати окріп, а також будь-які продукти харчування з дому для частування дітей у дитячому садку.
3.5. Вимоги до перегляду телевізора:
3.5.1. Тривалість перебування за екраном телевізора повинна становити в молодшій і середній групах - не більше 20 хв., а в старшій та підготовчій групах не більше 30 хв. Перегляд мультфільмів, навчальних програм і фільмів, відеороликів дітьми дошкільного віку допускається не частіше 2 разів на день (в першу і другу половину дня).
3.5.2. Для перегляду використовувати телевізор з розміром екрану не менше 59-69 см. Екран повинен бути встановлений на висоті 1,0-1,3 м від підлоги.
3.5.3. Дітей необхідно розсаджувати на відстані 2,0-5,5 м від екрана.

4. Вимоги охорони праці після закінчення роботи

4.1. Уважно оглянути всі приміщення групи, звернути увагу на наявність небезпечних і шкідливих факторів та повідомити про це заступника директора з адміністративно-господарської роботи (завгоспа) дитячого садка.
4.2. Вимкнути всі використовувані засоби, обладнання (демонстраційні, навчальні, аудіо - та відеоапаратуру), що живляться від електричної мережі.
4.3. Провітрити приміщення протягом 20-30 хв, після чого закрити всі вікна і фрамуги.
4.4. Привести в порядок приміщення групи (прибрати всі іграшки, посібники, зошити, книжки, приладдя для малювання, ліплення тощо, перевірити розстановку меблів і порядкувати її, прибрати дитячі речі).
4.5. При виявленні зауважень з охорони праці повідомити завідувача дошкільним навчальним закладом.
4.6. Продумати, спланувати і підготуватися до занять наступного робочого дня.
4.7. Зняти робочий одяг, змінне взуття і розмістити їх у встановленому місці.
4.8. Вимити руки з милом.
4.9. Закрити вікна і фрамуги, вимкнути світло, зачинити вхідні двері.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі пожежі, аварії та інших стихійних лих старший вихователь дитячого садка в першу чергу приймає заходи з порятунку дітей групи.
5.2. При виникненні пожежі необхідно:

 • негайно почати евакуацію дітей з приміщення (згідно з планом евакуації) до безпечного міся;
 • по можливості закрити всі кватирки і вікна з метою швидкого нерозповсюдження вогню, відключити електроенергію;
 • повідомити про пожежу завідувачу ДНЗ;
 • викликати пожежну частину за телефоном 101;
 • при відсутності явної загрози життю, приступити до гасіння осередку пожежі за допомогою первинних засобів пожежогасіння (вогнегасник, пісок, вода, щільне покривало).

5.3. При отриманні дитиною травми необхідно:

 • негайно надати першу долікарську допомогу потерпілій дитині, усунути вплив на неї ушкоджуючих факторів, що загрожують життю і здоров'ю (звільнити від дії електричного струму, погасити палаючий одяг, прибрати травмуючий предмет, підставити під холодний струмінь води при опіку та ін.);
 • виконати необхідні заходи та дії щодо спасіння потерпілого в порядку терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання та зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу);
 • підтримувати основні життєві функції постраждалої дитини до прибуття медичного працівника установи;
 • викликати медичну сестру або транспортувати дитину до медпункту, повідомити про пригоду завідувачу дошкільним навчальним закладом (за відсутності – іншій посадовій особі), батькам (законним представникам).

5.4. При отриманні старшим вихователем травми, надати собі першу долікарську допомогу або покликати на допомогу, негайно звернутися за медичною допомогою до медичного кабінету та повідомити про подію завідувачу дитячим садом (за відсутності – іншій посадовій особі).
5.5. При аварії (прориві) в системі опалення, водопостачання необхідно терміново вивести вихованців з приміщення групи, повідомити про подію заступникові завідувача з адміністративно-господарської роботи (завгоспу) дошкільного навчального закладу.
5.6. У разі появи несправності в роботі комп'ютера, принтера, технічних засобів навчання, музичної апаратури (сторонній шум, іскріння, запах гару) негайно відключити обладнання від електричної мережі та повідомити про це завідуючому господарством (завгоспу) дитячого садка; продовжувати роботу тільки після повного усунення виниклої несправності.
5.7. У разі загрози або виникнення осередку небезпечного впливу техногенного характеру, погрози або приведення у виконання терористичного акту слід керуватися відповідними інструкціями та Планом евакуації.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: