Інструкція з охорони праці при роботі у швейній майстерні

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______ при роботі у швейній майстерні

1. Загальні вимоги безпеки

1.1. До самостійної роботи у швейній майстерні мають допуск особи, які пройшли обов'язковий медичний огляд, ознайомилися з цією інструкцією з охорони праці при роботі у швейній майстерні, пройшли інструктаж з охорони праці. До роботи у швейній майстерні школи допускаються учні, починаючи з 5-го класу.
1.2. У швейній майстерні використовують швейні машини з електричним приводом. На стіні біля швейних машин в обов'язковому порядку знаходиться інструкція з охорони праці для учнів при роботі на швейних машинах.
1.3. У швейній майстерні повинен бути відведений куточок, обладнаний прасувальним столиком і гумовим килимком. Праска повинна бути справною, електрична розетка із заземленням.
1.4. Небезпечні виробничі фактории під час роботи у швейній майстерні:

  • проколи пальців рук голками та шпильками при роботі без використання наперстка;
  • отримання різних травм рук при необережному поводженні з ножицями, а також під час роботи на швейній машині;
  • ураження електричним струмом при здійсненн іробіт на електричні йшвейній машині при роботі з електричною праскою;
  • опіки кистей рук різного ступеня тяжкості при дотику до нагрітих металевих частин праски або парою при рясному змочуванні тканини;
  • виникнення пожежі при залишенні ввімкненої в електромережу праски без нагляду.

1.5. Під час проведення робіт учнями дотримуються вимоги даноїі нструкції, застосовується спеціальний одяг: бавовняний халат абофартух, косинка, а також діелектричний килимок при роботі з електричною праскоюта на електричні йшвейній машині.
1.4. Під час роботи у швейній майстерні заборонено приймати їжу.
1.6. Учні повинні знати місце знаходження у швейній майстерні первинних засобів пожежогасіння (вогнегасника, піску, ковдри з негорючого матеріалу), знати порядок дій при евакуації.
1.7. У швейній майстерні повинна бути медична аптечка, повністю укомплектована всіма необхідними медикаментами і перев'язувальними засобами.
1.8. Учні, що допустили невиконання або порушен яданої інструкції з охорони праці при роботі у швейній майстерні, притягуються до відповідальності, а з усіма учнями проводиться позаплановий інструктаж з охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи у швейній майстерні

2.1. Необхідно надіти спецодяг, волосся прибрати під головний убір.
2.2. Переконатися, що робоче місце достатньо освітлене.
2.3. Прибрати з робочого місця сторонні предмети, які не потрібні при виконанні навчального завдання.
2.4. Перед включенням швейної машини та праски необхідно переконатися у відсутності порушення ізоляції в приєднувальних електропроводах та вилки.
2.5.Слід переконатися в наявності та справності захисного заземлення (занулення) корпуса електричної швейної машини, наявність діелектричного килимка на підлозі біля швейної машини та праски.

3. Вимоги безпеки під час роботи у швейній майстерні

3.1. Зберігати голки і шпильки слід тільки у визначеному місці (подушечці, коробочці), не допускається розкидати їх на робочому місці.
3.2. Не дозволено використовувати в роботі іржаві голки та шпильки, суворо забороняється братии голки і шпильки до роту; здійснювати шиття дозволяється тільки голками з наперстком.
3.3. Ножиці зберігати слід у визначеному місці, класти їх зімкнутими кінцями від себе, передавати їх один одному ручками (кільцями) вперед.
3.4. Не допускається нахилятися близько до рухомих і обертових частин швейної машини.
3.5. Не слід тримати пальці рук біля лапки і голки швейної машини, щоб уникнути отримання травми.
3.6. Суворо заборонено відкушувати нитки зубами, відрізати їх слід ножицями.
3.7. Необхідно стежити за нормальною роботою електричної праски, вимикати праску від електромережі слід тільки за вилку, не смикаючи при цьому за електричний шнур.
3.7. Праску слід встановлювати на термоізоляційну підставку; необхідно стежити за тим, щоб гаряча підошва не торкалася електричного шнура праски.
3.8. Щоб уникнути опіків рук не слід торкатися до гарячих металевих частин праски і рясно змочувати матеріал водою.
3.9. Не слід залишати без нагляду включену в електромережу праску, щоб уникнути виникнення пожежі.
3.10. Під час роботи учняу швейній майстерні (під час розкрою, за швейною машиною, під час прасування), біля його робочого місця не дозволяється стояти, ходити, щоб уникнути випадкового поштовху.
3.11. Якщо сталася поломка швейної машини чи праски, учень припиняє роботу і повідомляє про пошкодження вчителю технології. Вчитель проводить заміну голки тільки при вимкненому двигуні машини.
3.8. Проводити очищення праски чи швейної машини слід тільки при вимкненому від електроживлення обладнанні.
3.9. Не слід торкатися руками до рухомих частин машини і голки, не відкриватита не знімати огородження та запобіжні пристрої на працюючій машині.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи у швейній майстерні

4.1. Відключити електричну швейну машину, праску від електромережі, тримаючи за вилку, а не за шнур.
4.2. Розкласти всі робочі інструменти та пристосування у відведені для їх зберігання місця;
4.3. При несправному обладнанні або інструментах доповісти викладачу;
4.4. Привести в належний порядок своє робоче місце;
4.5. Після виконання робіт у швейній майстерні школи необхідно зняти спецодяг та ретельно вимити руки з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні під час занять у швейній майстерні надзвичайних ситуацій, учням слід виконувати всі вказівки вчителя, не допускаючи паніки.
5.2. При виявленні будь-яких несправностей в роботі швейної машини, електричної праски, роботу слід негайно зупинити, відключивши прилади від електромережі і повідомити про це викладача, продовжувати роботу дозволяється тільки після усунення всіх несправностей.
5.3. В разі поломки швейної голки або шпильки, уламки їх не дозволяється кидати на підлогу, їх необхідно прибирати в урну.
5.4. При виникненні пожежі слід негайно вимкнути праску, швейну машину від електромережі,повідомити вчителя технології, до пожежної охорони за телефоном 101, приступити до ліквідації осередку загоряння первинними засобами пожежогасіння.
5.5. У випадку отримання травми необхідно негайно повідомити вчителя технології, надати першу невідкладну долікарську допомогу потерпілому, повідомити про пригоду адміністрації навчального закладу, при необхідності організувати транспортування потерпілого до найближчого медичного закладу або викликати службу швидкої допомоги за телефоном 103.
5.6. При ураженні електричним струмом слід негайно надати потерпілому першу невідкладну медичну допомогу, при відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно зробити йому штучне дихання і непрямий масаж серця, проводити реанімаційні заходи необхідно до повного відновлення дихання і пульсу або до приїзду бригади швидкої допомоги. Після чого потерпілого слід транспортувати до найближчого медичного закладу.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: