Інструкція з охорони праці при роботі на фрезерному верстаті по металу

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
___________________________
(посада керівника і
___________________________
скорочене найменування закладу)
"___"___________2024 № ______
(число, місяць рік)

Інструкція
з охорони праці № _______при роботі на фрезерному верстаті по металу

1. Загальні вимоги охорони праці при роботі на фрезерному верстаті по металу

1.1. Усі положення даної інструкції з охорони праці при роботі на фрезерному верстаті по металу поширюються на вчителів технології навчального закладу, що проводять заняття з використанням фрезерного верстата в навчальній майстерні.
1.2. До самостійної роботи на фрезерних верстатах мають допуск особи, які:

 • досягли віку 18 років, мають обов'язковий періодичний медичний огляд при відсутності будь-яких медичних протипоказань для самостійної роботи на фрезерних верстатах;
 • мають вищу або середню спеціальну освіту, пройшли спеціальне навчання або мають відповідний досвід роботи на фрезерних верстатах;
 • пройшли вступний інструктаж з електробезпеки з присвоєнням III групи допуску;
 • ознайомлені з даною інструкцією, інструкціями з охорони праці та пожежної безпеки в навчальній майстерні.

1.3. Вчитель технології, що виконує роботи на фрезерному верстаті, зобов'язаний суворо дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, а також режиму роботи навчального закладу.
1.4. При роботі на фрезерному верстаті по металу може спостерігатися наявність ряду шкідливих і небезпечних факторів, до яких відносяться:

 • електрична напруга;
 • дрібна металева стружка;
 • відлітаючі шматочки металу;
 • підвищена температура поверхні оброблюваних деталей та інструментів;
 • високий рівень вібрації;
 • рухомі частини машини та механізми, рухомі вироби, заготовки, матеріали;
 • недостатнє освітлення робочої зони, наявність прямого та відбитого відблиску;
 • надмірне забруднення повітря;
 • підвищена напруга уваги.

1.5. Працюючи на фрезерному верстаті, слід користуватися наступним спецодягом та ЗІЗ (засобами індивідуального захисту): халатом з бавовняної тканини, головним убором (беретом), захисними окулярами. На підлозі біля фрезерного верстата повинна бути решітка з діелектричним килимком.
1.6. Викладач технології, що працює на фрезерному верстаті, повинен суворо дотримуватися всіх правил протипожежного захисту, впевнено знати, де знаходяться первинні засоби пожежогасіння.
1.7. Працюючи на фрезерному верстаті по металу, вчитель повинен впевнено знати, де знаходиться медична аптечка, призначена для надання першої медичної допомоги постраждалим.
1.8. При виконанні робіт або проведенні навчання, вчитель технології повинен суворо дотримуватися правил носіння спецодягу, використання засобів індивідуального та колективного захисту, а також суворо дотримуватися правил особистої гігієни і підтримувати чистоту свого робочого місця.
1.9. Фрезерний верстат по металу повинен мати захисне огородження.
1.10. Корпус фрезерного верстата повинен бути заземлений.
1.11. Місце роботи і вся робоча зона повинні мати хороше освітлення. Світло має падати так, щоб він не сліпив очі.
1.12. Змінюючи фрези, очищаючи фрезерний верстат, прибираючи робоче місце, необхідно користуватися допоміжними інструментами (ключем, гачком, щіткою, шкребком тощо).
1.13. Про будь-які виявлені неполадки фрезерного верстата викладач технології повинен доповідати заступнику директора з АГР, а за його відсутності – черговому адміністратору або директору школи, а також зробити необхідний запис у журналі заявок.
1.14. При отриманні травми, слід надати першу медичну допомогу потерпілому, повідомити про це медпрацівника, директора навчального закладу (у разі відсутності - чергового адміністратора).
1.15. За невиконання чи будь-яке порушення положень цієї інструкції з охорони праці при роботі на фрезерному верстаті по металу, викладач технології, який виконує роботи або проводить навчання на фрезерному верстаті, несе повну персональну відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. Вимоги охорони праці перед початком роботи

2.1. Слід надягти на себе спецодяг, добре сховати волосся під головний убір і переконатися в наявності засобів індивідуального захисту (захисних окулярів, діелектричного килимка на підлозі).
2.2. Провести огляд свого робочого місця, прибрати всі непотрібні предмети, які заважають роботі, переконатися у справній роботі системи вентиляції.
2.3. Необхідно оглянути фрезерний верстат по металу і упевнитися:

 • у безперешкодному доступі до пускового пристрою;
 • у справному стані верстата і заземлюючих пристроїв, пускових та блокувальних пристроїв шляхом їх короткочасного вмикання;
 • у тому, що заточки фрез гострі, а також на них відсутні тріщини та щербини;
 • у тому, що фрези міцно закріплені;
 • у достатності балансування шпинделя верстата і в тому, що він «не б'є»;
 • у справному стані гальмівних пристроїв;
 • справність фіксації важелів вмикання і перемикання (впевнитись, що можливість мимовільного перемикання з холостого ходу на робочий повністю виключена).
 • у достатньому освітленні робочого місця.

2.4. Міцно закріпити оброблювану деталь і фрезу, ключ прибрати в спеціально передбачене місце.
2.5. Учителю технології категорично заборонено:

 • користуватися несправними і неправильно заточеними інструментами та пристосуваннями;
 • торкатися струмоведучих частин електричного обладнання;
 • працювати або навчати без спеціального одягу і захисних окулярів;
 • працювати або навчати без захисного огородження.

2.6. Слід за допомогою короткочасного включення переконатися у справній роботі фрезерного верстата на холостому ходу.
2.7. При виявленні будь-яких неполадок фрезерного верстата по металу або системи вентиляції, викладач технології, який здійснює роботи або проводить навчання на фрезерному верстаті по металу, повинен без зволікання повідомити про це заступника директора з АГР, директора школи. Слід також зробити про це запис у журналі реєстрації заявок.
2.8. Перед тим як включити фрезерний верстат в електромережу, необхідно встати на діелектричний килимок (якщо покриття підлоги виготовлено з електропровідного матеріалу).
2.9. Категорично забороняється включення фрезерного верстата в електромережу мокрими і вологими руками.
2.10. Не допускається приступати до виконання робіт у разі виявлення будь-яких невідповідностей робочого місця встановленим вимогам даної інструкції, а також при неможливості виконати зазначені у даній інструкції підготовчі до роботи дії.

3. Вимоги охорони праці під час проведення роботи

3.1. Працюючи на фрезерному верстаті, слід суворо дотримуватися справжньої інструкції охорони праці.
3.2. Наявність напруги в електромережі потрібно перевіряти виключно за допомогою покажчика напруги.
3.3. Слід контролювати справність роботи фрезерного верстата, системи вентиляції, цілісність ізоляції та заземлення.
3.4. Викладач технології, який працює тапроводить навчання на фрезерному верстаті по металу, повинен:

 • працювати на фрезерному верстаті виключно при включеній витяжній вентиляції, у захисних окулярах;
 • встановлюючи на верстат оброблювану деталь і пристосування, почистити їх від стружки і масла;
 • добре почистити дотичні базові та кріпильні поверхні для забезпечення правильної установки та міцності кріплення;
 • деталь для обробки і вже оброблену деталь класти стійко на підкладках;
 • не спиратися на верстат при його роботі і не дозволяти це робити іншим;
 • при появі вібрації припинити роботу верстата, перевірити кріплення фрези і пристосувань, прийняти необхідні заходи щодо усунення вібрації;
 • не залишати ключ на голівці затяжного болта після установки фрези або оправки;
 • встановивши і закріпивши фрезу, провести перевірку радіального і торцевого биття, яке не повинно перевищувати 0,1 мм;
 • оброблювану деталь міцно і жорстко закріпити в пристосуванні; при цьому зусилля різання повинні бути спрямовані на нерухомі опори, а не на затискачі;
 • при закріпленні деталі за необроблювані поверхні, користуватися лещатами і пристосуваннями, що мають насічку на притискних губках;
 • подавати деталь до фрези виключно тоді, коли фреза отримала робоче обертання;
 • врізати фрезу в деталь поступово: механічну подачу включати до торкання деталлю фрези. При ручній подачі неприпустимо різке збільшення швидкості та глибини різання;
 • використовувати виключно справну фрезу; у разі, якщо ріжучі кромки затуплені або викришені, фрезу слід поміняти;
 • при заміні оброблюваної деталі або її вимірі необхідно відвести фрезу на безпечну відстань і відключити подачу;
 • неприпустимо накопичення стружки на фрезі і оправці, прибирати стружку необхідно виключно після повної зупинки шпинделя спеціальними пристроями (гачками).
 • неприпустимо виконувати прибирання біля верстата під час його роботи;
 • всі робочі матеріали і деталі акуратно складати в установленому місці таким чином, щоб вони не перешкоджали подальшій роботі;
 • не намагатися зупиняти і гальмувати за допомогою рук вимкнений вал, який все ще продовжує обертатися.

3.5. Зупинити фрезерний верстат по металу і відключити електричне обладнання слід у нижчезазначених випадках:

 • відходячи від верстата, навіть ненадовго;
 • якщо тимчасово припинені роботи;
 • при перервах в подачі електроенергії;
 • під час прибирання, змащування, чищення верстата;
 • при виявленні будь-якої несправності, яка несе небезпеку;
 • під час підтягування болтів, гайок та інших кріпильних деталей.

3.6. Виконуючи роботи або навчання на фрезерному верстаті, категорично забороняється:

 • торкатися до проводів та інших струмоведучих частин, що знаходяться під напругою;
 • працювати на фрезерному верстаті при виявленні його несправності, іскрінні, порушенні ізоляції та заземлення;
 • закривати фрезерний верстат паперами і непотрібними предметами;
 • виконувати роботу на верстаті в рукавицях або рукавичках, а також із забинтованими пальцями;
 • на робочому ходу верстата робити заміри, перевіряти рукою чистоту поверхні оброблюваної деталі;
 • гальмувати обертання шпинделя, натискаючи рукою на обертові частини верстата;
 • нахиляти голову близько до фрези або деталі, якарухається;
 • видаляючи фрезу зі шпинделя, притримувати її голою рукою;
 • при фрезеруванні вводити руки у небезпечну зону обертання фрези;
 • при роботі верстата відкривати і знімати огородження та запобіжні пристрої;
 • прибирати стружку безпосередньо руками та інструментом, здувати її;
 • залишати ключі, пристосування та інші інструменти на працюючому верстаті;
 • передавати й приймати будь-які предмети через обертові або рухомі частини фрезерного верстата;
 • спиратися ліктем і спиратися на фрезерний верстат, розташовувати на ньому інструменти, заготовки та інші предмети;
 • охолоджувати фрезу або оброблювану деталь за допомогою мокрої ганчірки або протирочних кінців;
 • залишати фрезерний верстат без контролю; відкривати і знімати захисні огородження;
 • самостійно розкривати і ремонтувати фрезерний верстат;
 • виконувати прибирання над і під працюючим верстатом або близько від його рухомих частин;
 • виконувати вологе прибирання рубильників та інших вимикачів електрики.

3.7. Відкриваючи віконні рами, слід стежити за відсутністю протягів, які можуть призвести до пошкодження віконного скла.

4. Вимоги охорони праці після завершення роботи

4.1. Завершивши роботи на фрезерному верстаті по металу, викладач технології повинен:

 • відвести фрезу від заготовки і вимкнути електричне живлення в тій послідовності, яка встановлена інструкцією з експлуатації фрезерного верстата по металу;
 • навести відповідний порядок на своєму робочому місці, почистити від стружок фрезерний верстат, обладнання, що розташоване з верстатом і проходиза допомогою щітки;
 • скласти у спеціальну шафу інструмент і пристосування, які використовувалися під час роботи на фрезерному верстаті;
 • прибрати у спеціально відведене для цього місце засоби індивідуальної захисту;
 • почистити спецодяг і взуття, прибрати в призначену для спецодягу шафу.
 • ретельно вимити руки з милом.

4.2. Провітрити приміщення навчальної майстерні.Перекрити крани з водою, щільно закрити всі вікна, вимкнути освітлення.
4.3. При виявленні будь-яких несправностей обладнання, порушення цілісності віконного скла, необхідно своєчасно інформувати про це заступника директора з АГР, за його відсутності на робочому місці - чергового адміністратора школи та зробити відповідний запис у журналі заявок

5. Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварійних ситуацій необхідно негайно зупинити фрезерний верстат по металу, натиснувши кнопку «Стоп».
5.2. При перегріві двигуна необхідно зупинити його на деякий час для охолодження.
5.3. Охолодження двигуна за допомогою води або мокрого дрантя категорично забороняється.
5.4. При появі стуку, вібрації, зміни характерного шуму, перегріві фрези, підшипників, появі запаху горілого або диму, поломки фрези, а також у разі пошкодження заземлення корпусу верстата, необхідно негайно припинити роботу, відвести фрезу від заготовки і зупинити фрезерний верстат. Слід негайно доповісти про це заступникові директора з АГР, а при його відсутності на робочому місці - чергового адміністратора, директора навчального закладу. Продовжувати роботу дозволяється тільки після усунення всіх несправностей.
5.5. Викладач технології, який проводить роботи або навчання учнів на фрезерному верстаті по металу, повинен, якщо необхідно, негайно надати першу медичну допомогу собі та постраждалим. Така допомога надається безпосередньо на місці події і в установленій послідовності: спочатку необхідно усунути джерело отримання травми (вимкнути двигун, зупинити механізм тощо), потім потрібно приступити до безпосереднього надання першої медичної допомоги, починаючи із самого значущого, з того, що несе загрозу життю і здоров'ю людини. При сильній кровотечі накласти джгут, вкласти записку із зазначенням часу накладення джгута, а потім перев'язати рану. При підозрі на закритий перелом необхідно накласти шину, фіксуючи при цьому два суглоби – нижче і вище місця перелому; при відкритих переломах спочатку потрібно перев'язати рану, а потім накласти шину; у разі опіків необхідно накласти суху стерильну пов'язку.
5.6. При підозрі на ушкодження хребта, покласти потерпілого на тверду поверхню та, якомога швидше, транспортувати до найближчого медичного закладу для надання допомоги.
5.7. У разі виникнення загоряння обладнання, слід негайно відключити фрезерний верстат по дереву від електроживлення, повідомити до пожежної охорони, директорові навчального закладу (за його відсутності – іншій посадовій особі), після чого приступити до гасіння пожежі наявними засобами, це може бути вогнегасник, пісок.

6. Прикінцеві положення інструкції

6.1. Перевірка та зміна цієї інструкції з охорони праці при роботі на свердлильному верстаті здійснюються не рідше одного разу на 5 років.
6.2. Ця інструкція з охорони праці на фрезерному верстаті повинна бути достроково переглянута в наступних випадках:

 • при перегляді міжгалузевих та галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці;
 • при зміні умов праці працівника на конкретному робочому місці;
 • при впровадженні в роботу і використанні нових технологій;
 • за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій, нещасних випадків і професійних захворювань;
 • на вимогу представників органів з інспекції праці.

6.3. Якщо протягом 5 років з дня затвердження цієї інструкції умови праці не змінилися, тоді дія інструкції з охорони праці на фрезерному верстаті продовжується на наступні 5 років.
6.4. Відповідальність за своєчасне внесення необхідних змін і доповнень, а також перегляд цієї інструкції з охорони праці на фрезерному верстаті по металу покладається на особу, відповідальну за охорону праці в загальноосвітньому навчальному закладі.

Інструкцію розробив
____________________________

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці закладу

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»___________20___р.

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Якщо сторінка вам сподобалась, поділись з друзями: