Інструкція з охорони праці вчителя української мови та літератури

УЗГОДЖЕНО
Голова профкому
_________ /________________/
протокол № ____ від «__»___ 2019р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор
Найменування закладу
__________ /_______________/
Наказ №__ від "_"._.2019р.

Інструкція з охорони праці
для вчителя української мови та літератури

1. Загальні положення

1.1.Інструкція з охорони праці для вчителя української мови та літератури школи розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р.
1.2. Ця Інструкція з охорони праці встановлює вимоги охорони праці перед початком, під час і після закінчення роботи вчителя української мови та літератури загальноосвітнього закладу, а також порядок його дій і вимоги з охорони праці в аварійних ситуаціях.
1.3. До роботи викладачем української мови та літератури допускаються особи обох статей, які досягли 18 років, мають відповідну педагогічну освіту, пройшли медичний огляд, пройшли інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки.
1.4. Травмонебезпечність в кабінеті української мови та літератури:

  • при порушенні правил особистої безпеки та вимог охорони праці;
  • ураження електрострумом при включенні електроприладів (телевізора, мультимедійного проектора, персонального комп'ютера та інших ТЗН).

1.5. Вчитель української мови та літератури повинен знати правила пожежної безпеки і вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками).
1.6. Вчитель української мови та літератури повинен пройти навчання і вміти надавати першу допомогу постраждалим при нещасному випадку.
1.7. Вчитель української мови та літератури один раз на три роки проходить навчання з охорони праці з наступною перевіркою знань.
1.8. При виявленні несправності обладнання, устаткування, пристроїв та в разі нещасного випадку, який трапився в навчальному закладі, вчитель зобов'язаний повідомити директора школи, або іншу посадову особу.
1.9. Вчитель української мови, який допустив невиконання чи порушення цієї інструкції з охорони праці, притягується до дисциплінарної відповідальності згідно із Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, чинним законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перевірити готовність навчального кабінету української мови та літератури до занять.
2.2. Перевірити справність електроосвітлення. Включити повністю освітлення в навчальному кабінеті і переконатися в справній роботі всіх світильників. Найменша освітленість робочого місця повинна становити: при люмінесцентних лампах – не менш 300 лк (20 Вт/кв.м).
2.3. Провести огляд санітарного стану приміщення кабінету української мови і провітрити його. Приготувати для роботи необхідний наочний і методичний матеріал і обладнання.
2.4. Упевнитися в наявності первинних засобів пожежогасіння і терміну їх придатності, в наявності аптечки першої допомоги і укомплектованості її всіма необхідними медикаментами.
2.5. Провести перевірку працездатності персонального комп'ютера (при наявності), упевнитися в справності електричного обладнання, ТЗН, оргтехніки в робочому кабінеті української мови.
2.6. Переконатися в безпеці робочого місця, перевірити на стійкість і справність меблі, переконатися в стійкості згрупованих документів, а також перевірити наявність у необхідній кількості та справність канцелярського приладдя.
2.7. Переконатися, що температура повітря в приміщенні класу відповідає необхідним санітарним нормам.
2.8. Не допускати початку робіт учнями у разі виявлення невідповідності їх робочих місць встановленим у представленому розділі вимогам, а також при неможливості виконати зазначені в даному розділі підготовчі до роботи дії.
2.9. При виявленні недоліків в роботі обладнання або поломок меблів повідомити заступнику директора з адміністративно-господарської частини (завгоспа) та не використовувати дане обладнання та меблі до повного усунення всіх виявлених недоліків.

3. Вимоги безпеки під час роботи вчителя української мови

3.1. Під час роботи слід дотримуватися порядку у приміщенні кабінету української мови і літератури, не захаращувати своє робоче місце і місця учнів, проходи між рядами та евакуаційні виходи з навчального кабінету.
3.2. Працюючи з оргтехнікою, ТЗН дотримуватися запобіжних заходів від ураження електрикою:

  • не включати в електричну мережу і не відключати від неї обладнання мокрими або вологими руками;
  • дотримуватися порядку підключення і відключення комп'ютера, принтера, оргтехніки, ТЗН;
  • не залишати підключене до електроживлення обладнання без контролю.

3.3. Не залишати учнів в кабінеті української мови і літератури без контролю, саджати за столи дітей слід відповідно до їх зросту.
3.4. В цілях забезпечення необхідної природної освітленості кабінету не ставити на підвіконня квіти, зошити, підручники та інші предмети.
3.5. Під час перерв між заняттями при відсутності учнів періодично провітрювати кабінет, при цьому віконні рами зафіксувати у відкритому положенні гачками.
3.6. Наочні посібники застосовувати тільки в справному стані, дотримуючись правил безпеки та затверджених методик.
3.7. Підтримувати дисципліну і порядок на уроках української мови і літератури, стежити за тим, щоб учні загальноосвітньої установи виконували всі вказівки педагога.
3.8. Не використовувати в приміщенні кабінету електронагрівальні прилади: кип'ятильники, плитки, електрочайники, плойки, не сертифіковані подовжувачі і т. ін.
3.9. Дотримуватися правил охорони праці, вимог цієї інструкції з охорони праці для вчителя української мови та літератури в школі, пожежної безпеки.
3.10. У процесі виконання посадових обов'язків бути уважним до учнів, не відволікатися, стежити за дотриманням санітарно-гігієнічних правил в навчальному кабінеті української мови і літератури.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відключити від електромережі персональний комп'ютер (при наявності), мультимедійний проектор, іншу апаратуру ТЗН.
4.2. Прибрати апаратуру в місця постійного зберігання, прибрати робочий стіл вчителя.
4.3. Перевірити чистоту в кабінеті української мови і літератури, порядок на робочих місцях школярів, проконтролювати винос сміття з кабінету.
4.4. Провітрити навчальний кабінет.
4.5. Закрити вікна, перекрити воду, вимкнути світло, закрити кабінет на ключ.
4.6. Про всі недоліки в організації охорони праці та пожежної безпеки в кабінеті, виявлені під час уроків української мови й літератури чи інших занять, повідомити адміністрації навчального закладу.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях в кабінеті

5.1. При виникненні аварійних ситуацій у кабінеті україської мови (прорив водопровідної системи або системи опалення) вивести дітей з приміщення навчального кабінету в безпечне місце і доповісти про подію заступнику директора з адміністративно-господарської частини (при відсутності – іншій посадовій особі) і далі діяти згідно з отриманими вказівками.
5.2. У разі виникнення пожежі необхідно у першу чергу евакуювати учнів з кабінету (керуючись планом евакуації з приміщення) в безпечне місце, задіяти систему оповіщення про пожежу, повідомити в пожежну службу за телефоном 101, доповісти адміністрації школи. При відсутності явної загрози життю приступити до гасіння осередка пожежі за допомогою первинних засобів пожежогасіння.
5.3. Необхідно надати першу допомогу постраждалим у разі травмування згідно з інструкцією з надання першої допомоги постраждалим.
5.4. При раптовому захворюванні учнів викликати медпрацівника, повідомити батькам.
5.5. У разі загрози або виникнення осередка небезпечного впливу техногенного характеру, терористичного акту діяти відповідно до плану евакуації, Інструкції про порядок дій у разі загрози та виникнення НС терористичного характеру.

Інструкцію з охорони праці розробив: _____________ /______________________/

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»_______20___р. _____________ /______________________/