Інструкція з охорони праці для вчителів початкових класів

УЗГОДЖЕНО
Голова профкому
_________ /________________/
протокол № ____ від «__»___ 2019р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор
Найменування закладу
__________ /_______________/
Наказ №__ від "_"._.2019р.

Інструкція з охорони праці
для вчителів початкових класів

1. Загальні положення.

1.1. Інструкція з охорони праці для вчителів початкових класів розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р.
1.2. До роботи вчителем початкових класів допускаються особи обох статей, які досягли 18 років, мають педагогічну освіту, пройшли медичний огляд, вступний та первинний інструктаж з охорони праці, інструктаж з пожежної безпеки.
1.3. Робочим місцем вчителя є кабінет початкових класів, обладнаний шкільними меблями, а також технічними засобами навчання (ТЗН).
1.4. Вчитель початкової школи у своїй роботі керується інструкцією з охорони праці для вчителів початкових класів, посадовою інструкцією, іншими інструкціями з охорони праці при виконанні робіт.
1.5. Під час проведення навчальних занять можливий негативний вплив на вчителя початкової школи наступних небезпечних і шкідливих факторів:

  • підвищене нервово-емоційне напруження;
  • значні фізичні, статичні та динамічні навантаження;
  • можливість поразки електричним струмом при використанні несправних електричних розеток, вимикачів, електроосвітлення, рубильників;
  • підвищене напруження зорових та голосових аналізаторів.

1.6. Учитель відповідає за життя і здоров'я дітей, забезпечує безконфліктну ситуацію в класі між учнями та їх батьками, вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни.
1.7. Вчитель початкових класів повинен знати правила та порядок дій при виникненні пожежі, іншої надзвичайної ситуації, вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння, знати прийоми надання першої допомоги постраждалим при нещасному випадку, а також місце знаходження аптечки першої допомоги.
1.8. Вчитель початкових класів, який допустив невиконання чи порушення цієї інструкції з охорони праці, притягується до дисциплінарної відповідальності згідно зі Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку загальноосвітнього закладу, чинним законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи вчителів початкових класів.

2.1. Вчитель початкових класів повинен включити все наявне освітлення в навчальному кабінеті, переконатися в справній роботі світильників.
2.2. Необхідно переконатися в справності електрообладнання навчального кабінету: світильники повинні бути надійно прикріплені до стелі і мати світлорозсіювальну арматуру, комутаційні коробки повинні бути надійно закриті кришками. На корпусах і кришках вимикачів і електричних розеток не повинно бути будь-яких тріщин і відколів, а також оголених контактів.
2.3. Переконатися в правильному розташуванні меблів в навчальному кабінеті.
2.4. Провести перевірку санітарно-гігієнічного стану навчального кабінету, переконатися в цілісності всіх віконних стекол і провести наскрізне провітрювання навчального кабінету.
2.5. Переконатися в тому, що температура повітря в навчальному кабінеті відповідає санітарним нормам і становить 18-20 градусів.
2.6. Не допускати початку занять з учнями у разі виявлення невідповідності їх робочих місць встановленим у представленому розділі вимогам, а також при неможливості виконати зазначені в даному розділі підготовчі до роботи дії.
2.7. При виявленні недоліків в роботі обладнання або поломок меблів повідомити заступнику директора з адміністративно-господарської частини (завгоспу) та не використовувати дане обладнання та меблі до повного усунення всіх виявлених недоліків.

3. Вимоги безпеки вчителів початкової школи під час роботи.

3.1. Під час уроків вчитель початкових класів знаходиться в кабінеті з учнями, при проведенні занять в кабінеті керується інструкцією з охорони праці в кабінеті початкових класів.
3.2. На перерві - учні виходять в коридор, кабінет початкових класів провітрюється при закритих дверях.
3.3. Вчитель початкових класів не залишає учнів одних у класі без належного нагляду.
3.4. Для забезпечення природної освітленості в навчальних кабінетах не допускається знаходження квітів, зошитів, підручників, інших предметів на підвіконнях.
3.5. Всі демонстраційні електричні прилади, які використовуються в навчальному кабінеті початкової школи, повинні бути в справному стані та мати заземлення (занулення).
3.6. Під час роботи слід дотримуватися порядку у приміщенні, не захаращувати своє робоче місце і місця учнів, евакуаційні виходи з кабінету тримати свободними.
3.7. Не допускати застосування несправного електричного освітлення, не робочого персонального комп'ютера, принтера, ксерокса, іншого електричного обладнання, що знаходиться в кабінеті.
3.8. Дотримуватися заходів безпеки від ураження електричним струмом:

  • не підключати до електричної мережі і не відключати від неї комп'ютерне обладнання, оргтехніку, прилади мокрими або вологими руками;
  • дотримуватися послідовності включення і виключення комп'ютера, оргтехніки, ТЗН;
  • не розташовувати на обладнанні папір, речі, інші предмети,
  • не залишати включеними в електромережу без нагляду комп'ютерне обладнання, мультимедійний проектор, принтер, іншу оргтехніку.

3.9. Не використовувати в приміщенні кабінету електронагрівальні прилади: кип'ятильники, плитки, електрочайники, плойки, не сертифіковані подовжувачі і т.ін.
3.10. Дотримуватися правил протипожежної безпеки.

4. Вимоги безпеки по закінченні роботи вчителя початкових класів

4.1. Після закінчення роботи вчителю початкових класів необхідно відключити з електромережі апаратуру ТЗН (технічні засоби навчання).
4.2. Провітрити кабінет.
4.3. Повністю відключити електричні прилади, персональний комп'ютер, принтер, відключити від електроживлення технічні засоби навчання (ТЗН).
4.4. Привести в порядок своє робоче місце, прибрати у відведені місця для зберігання документацію, наочні і методичні посібники, роздатковий матеріал.
4.5. Закрити вікна, вимити руки і перекрити воду.
4.6. Перевірити наявність первинних засобів пожежогасіння. При закінченні терміну експлуатації вогнегасника передати його особі, відповідальній за пожежну безпеку в школі, для подальшої перезарядки. Встановити в приміщенні новий вогнегасник.
4.7. Упевнитися в протипожежній безпеці приміщення, вимкнути освітлення і закрити кабінет на ключ.
4.8. Про всі недоліки, помічені під час роботи, доповісти заступнику директора з адміністративно-господарської частини навчального закладу (при відсутності – іншій посадовій особі).

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Не допускається приступати до виконання роботи у разі поганого самопочуття або раптової хвороби.
5.2. У разі отримання травми вчитель зобов'язаний припинити роботу, покликати на допомогу, скористатися аптечкою першої допомоги, довести до відома директора школи (при відсутності іншій посадовій особі) і звернутися в медичний пункт. При отриманні травми іншим працівником необхідно надати йому першу допомогу. При необхідності, викликати швидку медичну допомогу за телефоном 103 і повідомити про подію директору загальноосвітнього закладу. Забезпечити до початку розслідування збереження обстановки на місці події, а якщо це неможливо (існує загроза життю і здоров'ю оточуючих) - фіксування обстановки шляхом складання схеми, протоколу, фотографування або іншим методом.
5.3. У разі появи задимлення або загоряння негайно припинити роботу, вжити заходів до евакуації дітей, викликати пожежну охорону за телефоном 101, повідомити безпосередньо директору школи (при відсутності - іншій посадовій особі). При відсутності явної загрози життю вжити заходів до ліквідації пожежі за допомогою первинних засобів пожежогасіння.
5.4. При використанні вогнегасників не можна направляти в бік людей струмінь вуглекислоти і порошку. При користуванні вуглекислотним вогнегасником, щоб уникнути обмороження не братися рукою за розтруб вогнегасника. При загорянні електроустаткування для його гасіння слід застосовувати тільки вуглекислотні або порошкові вогнегасники.
5.5. При аварії (прориві) в системі опалення, водопостачання необхідно вивести дітей з приміщення, повідомити про те, що сталося заступнику директора з адміністративно-господарської частини (завгоспу) загальноосвітнього закладу.
5.6. Учитель початкових класів зобов'язаний сповістити безпосередньо директора освітнього закладу (при відсутності, іншу посадову особу) про будь-яку ситуацію, яка загрожує життю і здоров'ю учнів та працівників школи, несправності обладнання, інвентарю, засобів пожежогасіння, а також порушення цієї інструкції.
5.7. У разі загрози або виникнення осередку небезпечного впливу техногенного характеру, загрози або приведення у виконання терористичного акту слід керуватися відповідними інструкціями і Планом евакуації.

Інструкцію з охорони праці розробив: _____________ /______________________/

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»_______20___р. _____________ /______________________/