Інструкція з охорони праці для вчителя музики

УЗГОДЖЕНО
Голова профкому
_________ /________________/
протокол № ____ від «__»___ 2019р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор
Найменування закладу
__________ /_______________/
Наказ №__ від "_"._.2019р.

Інструкція
з охорони праці для вчителя музики

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для вчителя музики в школі розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р.
1.2. Ця Інструкція встановлює вимоги охорони праці перед початком, під час і після закінчення роботи вчителя музики загальноосвітнього закладу, а також порядок його дій і вимоги з охорони праці в аварійних ситуаціях.
1.3. До виконання самостійної роботи в якості вчителя музики можуть бути допущені особи не молодше 18 років, які отримали відповідну освіту і підготовку за фахом, що володіють знаннями з теорії та професійними навичками згідно з вимогами діючих нормативно-правових актів. Учитель музики, допущений до самостійної роботи, не повинен мати жодних протипоказань до роботи за вказаною спеціальністю за станом здоров'я.
1.4. Викладач музики проходить в установленому порядку попередній (при вступі на роботу) і періодичні (під час трудової діяльності) медичні огляди. Вчитель музики школи також проходить навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт, проходить вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж з охорони праці на своєму робочому місці, проходить обов'язкову перевірку знань вимог охорони праці.
1.5. Вчитель музики зобов'язаний:

 • виконувати затверджені в школі правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • підтримувати порядок на своєму робочому місці;
 • бути уважним, під час проведення уроку, не відволікатися на справи та розмови, не пов'язані з проведенням заняття, і не відволікати інших від роботи;
 • не допускати випадків порушення школярами вимог безпеки життєдіяльності та правил пожежної безпеки;
 • використовувати надане обладнання та інструменти відповідно до вимог інструкцій заводів-виробників;
 • виконувати правила особистої гігієни;
 • дотримуватися вимог інструкції з охорони праці вчителя музики в освітньому закладі;
 • проводити тільки ту роботу, яка закріплена за ним його посадовою інструкцією;
 • дотримуватися встановленого в школі режиму праці і відпочинку в залежності від тривалості і виду трудової діяльності (раціональний режим праці і відпочинку передбачає дотримання перерв в роботі);
 • зберігати і приймати їжу тільки у відведених для цих цілей і спеціально обладнаних місцях;
 • негайно повідомляти директору школи про будь-яку ситуацію, що загрожує життю і здоров'ю людей, про кожен нещасний випадок, що стався на території школи, про погіршення стану свого здоров'я;
 • дотримуватися вимог безпеки, встановлених на території школи, сигнальних кольорів і розмітки;
 • вміти проводити першу допомогу постраждалим при виникненні нещасного випадку;
 • знати номери телефонів для виклику екстрених служб (пожежної охорони, швидкої медичної допомоги, аварійної служби газового господарства тощо) і для невідкладного інформування безпосереднього і вищестоящих керівників, місце розташування аптечки першої допомоги, шляхи евакуації людей при надзвичайних ситуаціях.

1.6. Вчитель музики в школі повинен дотримуватися правил охорони праці в цілях забезпечення захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів, пов'язаних з характером роботи, включаючи:

 • порушення гостроти зору при недостатній освітленості актової зали, музичної зали;
 • травми, одержані школярами при падінні під час проведення рухливих занять;
 • отримання травм і опіків від електричного струму при використанні несправних або пошкоджених електричних звуковідтворюючих музичних апаратів та інструментів;
 • підвищені навантаження на очі, втома, порушення концентрації уваги при роботі протягом тривалого часу на комп'ютері та з документами.

1.7. Куріння і вживання алкогольних напоїв на території школи, а також поява на роботі в нетверезому вигляді забороняється.
1.8. Відповідно до чинного законодавства вчитель музики несе відповідальність за виконання вимог охорони праці, дотримання пожежної безпеки на робочому місці, санітарних норм і правил.
1.9. У кабінеті музики слід розташовувати на висоті 1 метра від підлоги кімнатний термометр для контролю температурного режиму.
1.10. Особи, що своєю дією або бездіяльністю допустили невиконання або порушення вимог даної інструкції з охорони праці, повинні бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності у відповідності з правилами внутрішнього трудового розпорядку і, при необхідності, відправлені на позачергову перевірку знань норм і правил охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи вчителя музики

2.1. Уважно провести огляд свого робочого місця, оцінити стан використовуваного обладнання, інструментів і матеріалів. Прибрати з робочої поверхні зайві, не використовувані в роботі предмети.
2.2. Перевірити:

 • на відповідність вимогам норм охорони праці приміщення для проведення занять;
 • освітлення, включивши повністю встановлене освітлення кабінету музики. Переконатися в справній роботі освітлювальних приладів. Мінімально допустима освітленість повинна бути: при встановлених люмінесцентних лампах не менше 200 лк (13 Вт/м2), при використанні ламп розжарювання не менше 100 лк (32 Вт/м2);
 • справність наданого школою електрообладнання музичної зали (кабінету музики): встановлені світильники повинні бути надійно підвішені до стелі і в своїй конструкції мати світлорозсіювальну арматуру; комутаційні коробки повинні бути закриті кришками, а електричні розетки – заглушками, корпуса і кришки вимикачів і розеток не повинні мати тріщин і відколів, а також оголених контактів з метою попередження випадків електротравматизму;
 • справність, відсутність видимих пошкоджень кабелів живлення і электровилок електричних звуковідтворюючих музичних апаратів та інструментів, які використовуються під час занять;
 • санітарний стан приміщення музичної зали (кабінету музики) і добре провітрити її, відкривши вікна або фрамуги і двері до початку занять. Вікна у відкритому положенні фіксувати гачками, а фрамуги повинні мати обмежувачі. Провітрювання слід закінчити за 30 хв до приходу учнів;
 • температуру повітря в приміщенні; переконатися в тому, що установлена температура повітря в музичній залі (кабінеті музики) не нижче 19̊ С;
 • надійну фіксацію килимового покриття і доріжок до підлоги, щоб уникнути випадків падіння учнів;
 • робоче місце на відповідність вимогам безпеки;
 • справність застосовуваного під час занять обладнання та інструментів, якість використовуваних матеріалів.

2.3. Підготувати до занять використовувані оргтехніку, обладнання, інструменти, матеріали, що включають і вимикають пристрої, світильники, електропроводку і т. д.
2.4. Переконатися в знанні школярами правил техніки безпеки (при самостійному використанні школярами електричних музичних апаратів та інструментів слід на початку заняття провести інструктаж з техніки безпеки з відповідними відмітками в журналі інструктажу учнів), нагадати учням про необхідність бути зібраними, уважними і обережними.
2.5. Виявлені перед початком роботи порушення вимог безпеки слід усунути власними силами, а при неможливості - повідомити про це директору школи, завідувачу господарством для прийняття відповідних заходів. До усунення неполадок до роботи приступати заборонено.
2.6. Самостійне усунення порушень вимог безпеки праці, особливо пов'язане з ремонтом і наладкою обладнання, можливо проводити тільки за наявності відповідної підготовки та допуску до подібного виду робіт, за умови дотримання правил безпеки праці.

3. Вимоги безпеки під час роботи вчителя музики

3.1. Під час роботи вчителю музики необхідно дотримуватися вимог безпеки і правил експлуатації обладнання, застосування інструментів і матеріалів, викладених в технічних паспортах, експлуатаційній, ремонтній та іншій документації, випущеної організаціями-виробниками. Дотримуватися методики проведення уроку музики або музичного заняття, інструкції з охорони праці вчителя музики школи.
3.2. При проведенні уроку музики необхідно підтримувати дисципліну і порядок, уважно стежити за тим, щоб учні виконували всі вказівки вчителя музики, забезпечити безпечне проведення навчального процесу.
3.3. Не слід дозволяти школярам самовільно залишати місце проведення уроку.
3.4. При необхідності використання на музичному занятті електричних звуковідтворюючих апаратів та інструментів (магнітофон, програвач, телевізор та ін) слід керуватися вимогами «Інструкції з охорони праці при використанні технічних засобів навчання».
3.5. При відкритій кришці музичного інструменту (рояль, фортепіано) необхідно стежити за тим, щоб кришка надійно і стійко спиралася на упор, забороняється підставляти під підняту кришку руки, щоб уникнути отримання травм пальців і кистей рук.
3.6. В ході роботи слід контролювати дотримання вимог охорони праці школярами.
3.7. Необхідно приділяти увагу чистоті повітря в приміщенні. При провітрюванні стежити за тим, щоб не утворювалися протяги. Підтримувати на своєму робочому місці порядок і чистоту. Сміття необхідно збирати в спеціальні ємності і кожен день видаляти з приміщення.
3.8. Для запобігання виникнення аварійних ситуацій та отримання виробничих травм забороняється:

 • курити в приміщеннях;
 • торкатися до оголених або маючих зовнішні пошкодження ізоляції електропроводів;
 • працювати на несправному обладнанні;
 • залишати без належного нагляду електрообладнання.

3.9. Щодня перевіряти справність обладнання, інструментів, блокувальних пристроїв, сигналізації, електропроводки, штепсельних вилок, розеток і заземлення.
3.10. Всі види додаткових занять можуть проводитися тільки після отримання дозволу директора школи або відповідної посадової особи установи.
3.11. Вчителю музики забороняється виконувати будь-які види ремонтно-відновлювальних робіт на робочому місці школяра або в приміщенні під час проведення занять. Ремонт слід виконувати спеціально підготовленому персоналу (електромонтеру з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсарю-сантехніку, теслі та ін).
3.12. При проведенні уроків, під час перебігу яких можливо отримати загальне або місцеве забруднення шкіри школяра, вчитель музики повинен стежити за дотриманням учнями особистої гігієни.
3.13. Якщо вчитель музики або учень під час проведення уроку раптово відчули нездужання, повинні бути прийняті наступні екстрені заходи:

 • при порушенні здоров'я школяра (запаморочення, непритомність, кровотеча з носа і ін) учитель музики повинен надати йому необхідну першу допомогу, викликати шкільну медсестру або проводити хворого в шкільний медпункт (лікувальний заклад);
 • при раптовому погіршенні стану здоров'я вчителя музики слід поставити до відома через одного з учнів директора школи (або його представника) про те, що трапилося. Подальші дії представника адміністрації зводяться до надання допомоги хворому вчителю музики і керівництву групою школярів протягом решти часу занять.

3.14. Учитель музики повинен застосовувати заходи впливу на учнів, які свідомо порушують правила безпечної поведінки під час уроку.
3.15. Учитель музики повинен доводити до відома директора школи про всі недоліки в забезпеченні охорони праці працівників та учнів, які знижують життєдіяльність і працездатність організму людини (знижена освітленність, невідповідність пускорегулювальної апаратури люмінесцентних ламп, травмонебезпечність та ін).

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи вчителя музики

4.1. Привести в порядок робоче місце. Проконтролювати приведення школярами своїх робочих місць в належний порядок.
4.2. Відключити і знеструмити обладнання, оргтехніку і світильники.
4.3. Прибрати інструменти і матеріали, які застосовувалися в ході уроку, у встановлене для їх зберігання місце.
4.4. Повідомити директора школи, заступника директора з адміністративно-господарської роботи про виявлені під час роботи неполадки і несправності застосовуваного обладнання та інші фактори, які можуть мати негативний вплив на безпеку праці.
4.5. У санітарній кімнаті після закінчення заняття вимити руки із застосуванням нейтральних миючих засобів.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При появі під час проведення занять в приміщенні небезпечних умов праці (раптове відчуття запаху гару й диму, підвищене тепловиділення від музичного обладнання, виникнення стороннього шуму при його роботі, несправність заземлення, займання матеріалів і обладнання, припинення подачі електроенергії, раптова поява запаху газу тощо) необхідно негайно припинити проведення будь-яких видів робіт, відключити обладнання від мережі живлення, повідомити про подію директора школи або чергового адміністратора, при необхідності викликати представників аварійної та (або) технічної служб.
5.2. При виникненні пожежі, задимлення або загазованості приміщення (раптова поява стійкого запаху газу) необхідно негайно організувати екстрену евакуацію людей з приміщення у відповідності з затвердженим планом евакуації.
5.3. При виникненні тільки загазованості приміщення (запаху газу) слід негайно зупинити проведення уроку, вимкнути всі електроприлади та електроінструменти, відкрити вікно або кватирку для забезпечення доступу свіжого повітря, дотримуючись спокою без паніки залишити приміщення, в максимально короткий термін повідомити про подію директору школи або заступнику директора з адміністративно-господарської роботи, викликати аварійну службу газового господарства.
5.4. У разі загоряння або пожежі після виведення школярів за межі приміщення негайно викликати пожежну команду, проінформувати директора школи, заступника директора з АГЧ, і приступити до ліквідації осередку загоряння наявними засобами гасіння пожежі. При загорянні електромереж та електрообладнання забороняється гасити пожежу водою, до початку ліквідації їх загоряння необхідно попередньо їх знеструмити.
5.5. При поганому самопочутті учня негайно перепровадити до медичного персоналу (лікаря, медсестри) школи. При нещасному випадку (травмі) надати першу допомогу. При необхідності викликати швидку медичну допомогу. Про нещасний випадок (травму) доповісти безпосередньо директору школи.

Інструкцію з охорони праці розробив: _____________ /______________________/

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»_______20___р. _____________ /______________________/