Інструкція з охорони праці для вчителя математики

УЗГОДЖЕНО
Голова профкому
_________ /________________/
протокол № ____ від «__»___ 2019р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор
Найменування закладу
__________ /_______________/
Наказ №__ від "_"._.2019р.

Інструкція з охорони праці
для вчителя математики

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для вчителя математики в школі розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р.
1.2. Ця інструкція встановлює вимоги охорони праці перед початком, під час і після закінчення роботи вчителя математики загальноосвітнього закладу, а також порядок його дій і вимоги з охорони праці в аварійних ситуаціях.
1.3. Ця інструкція призначена для викладачів математики загальноосвітнього закладу, що працюють в кабінеті математики. До роботи викладачем математики допускаються особи обох статей, які досягли 18 років, мають відповідну педагогічну освіту, пройшли медичний огляд.
1.4. Учитель математики повинен знати свої посадові обов'язки, дану інструкцію з охорони праці, а також:

 • інструкцію з охорони праці в навчальному кабінеті школи;
 • інструкції з охорони праці для кабінету математики;
 • інструкцію з пожежної безпеки;
 • пройти вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці;
 • керуватися в роботі правилами внутрішнього розпорядку;
 • режим його праці та відпочинку визначається графіком роботи вчителя математики.

1.5. Травмонебезпечність в кабінеті математики:

 • при порушенні правил особистої безпеки;
 • при включенні електроприладів: програвачів та інших ТЗН (технічних засобів навчання) ураження електрострумом.

1.6. Вчителю необхідно дотримуватися інструкції з охорони праці в кабінеті математики, інструкції про заходи пожежної безпеки в кабінеті математики, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння, а також місце знаходження аптечки першої допомоги. Стежити за наявністю в медичній аптечці групи набору необхідних медикаментів і перев'язувальних засобів надання першої допомоги при травмах.
1.7. Вчитель математики повинен володіти прийомами і способами надання першої допомоги в обсязі інструкції з надання першої допомоги потерпілому, діючої в загальноосвітньому закладі.
1.8. Вчитель математики в ході роботи зобов'язаний дотримуватися правил особистої гігієни, утримувати своє робоче місце в чистоті і порядку.
1.9. Про кожен нещасний випадок, випадки травмування, вчитель математики повинен негайно повідомити директору школи безпосередньо після надання першої допомоги потерпілому (працівнику, школяреві).
1.10. Вчитель математики, який допустив невиконання чи порушення цієї інструкції, притягується до дисциплінарної відповідальності згідно із Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, чинним законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи в кабінеті математики

2.1. Перевірити готовність навчального кабінету математики до занять.
2.2. Перед початком роботи вчителю необхідно включити повністю освітлення у навчальному кабінеті математики і переконатися в справній роботі всіх світильників. Найменша освітленість робочого місця повинна становити: при люмінесцентних лампах – не менш 300 лк (20 Вт/кв. м).
2.3. Провести огляд санітарного стану кабінету і провітрити його. Приготувати для роботи необхідний матеріал і обладнання.
2.4. Провести перевірку працездатності ПК, упевнитися в справності електричного обладнання, ТЗН, оргтехніки в робочому кабінеті математики.
2.5. Переконатися в безпеці робочого місця, перевірити на стійкість і справність меблі, переконатися в стійкості згрупованих документів, а також перевірити наявність у необхідній кількості та справність канцелярського приладдя.
2.6. Переконатися, що температура повітря в приміщенні відповідає необхідним санітарним нормам.
2.7. Проконтролювати наявність і справний стан наочних посібників.
2.8. Не допустити початку робіт учнями у разі виявлення невідповідності їх робочих місць встановленим у представленому розділі вимогам, а також при неможливості виконати зазначені в даному розділі підготовчі до роботи дії.
2.9. При виявленні недоліків в роботі обладнання або поломок меблів повідомити заступнику директора з адміністративно-господарської роботи (завгоспу) та не використовувати дане обладнання та меблі в приміщенні до повного усунення всіх виявлених недоліків.

3. Вимоги безпеки під час роботи вчителя математики

3.1. Під час роботи слід підтримувати порядок у приміщенні, не захаращувати своє робоче місце і місця учнів, евакуаційні виходи з навчального кабінету математики.
3.2. Виконуючи роботу, не допускати застосування несправного електричного освітлення, не робочого персонального комп'ютера, принтера, ксерокса, іншого електричного обладнання, що знаходиться в робочому кабінеті математики.
3.3. Дотримуватися заходів безпеки від ураження електричним струмом:

 • не підключати до електричної мережі і не відключати від неї комп'ютерне обладнання, оргтехніку, прилади мокрими або вологими руками;
 • дотримуватися послідовності включення і виключення комп'ютера, оргтехніки, ТЗН;
 • не розташовувати на обладнанні папір, речі, інші предмети,
 • не залишати включеними в електромережу без нагляду комп'ютерне обладнання, мультимедійний проектор, принтер, іншу оргтехніку.

3.4. В цілях забезпечення необхідної природної освітленості кабінету не ставити на підвіконня квіти, зошити, підручники та інші предмети.
3.5. Наочні посібники застосовувати тільки в справному стані, дотримуючись правил безпеки і затверджені методики.
3.6. Підтримувати дисципліну і порядок на уроках, стежити за тим, щоб учні загальноосвітньої установи виконували всі вказівки педагога.
3.7. Не використовувати в приміщенні кабінету електронагрівальні прилади: кип'ятильники, плитки, електрочайники, плойки, не сертифіковані подовжувачі і т.ін.
3.8. Дотримуватися правил з охорони праці та протипожежної безпеки.
3.9. У процесі виконання посадових обов'язків строго дотримуватися даної інструкції, бути уважним до учнів, не відволікатися, стежити за дотриманням санітарно-гігієнічних правил в навчальному кабінеті математики.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи вчителя математики

4.1. Відключити від електромережі апаратуру ТЗН.
4.2. Прибрати апаратуру в лаборантську, закрити на ключ.
4.3. Перевірити чистоту в кабінеті і порядок на робочих місцях.
4.4. Провітрити кабінет математики.
5.5. Вимкнути світло, закрити кабінет на ключ.
4.6. Про всі недоліки, виявлені під час занять, повідомити адміністрації навчального закладу.

5. Вимоги безпеки в кабінеті математики в аварійних ситуаціях

5.1. Не починати роботу в разі поганого самопочуття або раптової хвороби.
5.2. При виникненні аварійних ситуацій (прорив водопровідної системи або системи опалення) вивести дітей з приміщення навчального кабінету і доповісти про подію заступнику директора з адміністративно-господарської роботи (при відсутності – іншій посадовій особі) і далі діяти згідно з отриманими вказівками.
5.3. При виникненні неполадок в роботі електрообладнання, появі іскор, диму і запаху гару негайно відключити обладнання від електричної мережі і доповісти про це заступнику директора з адміністративно-господарської роботи (завгоспу). Роботу можна продовжувати тільки після усунення виниклих неполадок.
5.4. У разі виникнення пожежі необхідно у першу чергу евакуювати учнів з кабінету (керуючись планом евакуації з приміщення) в безпечне місце, задіяти систему оповіщення про пожежу, повідомити в пожежну службу за телефоном 101, доповісти адміністрації школи. При відсутності явної загрози життю приступити до гасіння осередка пожежі за допомогою первинних засобів пожежогасіння.
5.5. У разі отримання травми покликати на допомогу, скористатися аптечкою першої допомоги, звернутися за медичною допомогою до медпункту навчального закладу і повідомити про це директора школи (при відсутності – іншу посадову особу).
5.6. У випадку одержання травми учнями надати потерпілому першу допомогу, викликати шкільну медсестру (або доставити потерпілого в медпункт), у разі необхідності, викликати швидку медичну допомогу, доповісти про подію директору школи (при відсутності – іншій посадовій особі).
5.7. У разі загрози або виникнення осередка небезпечного впливу техногенного характеру, терористичного акту діяти відповідно до плану евакуації, Інструкції про порядок дій у разі загрози та виникнення НС терористичного характеру.

Інструкцію з охорони праці розробив: _____________ /______________________/

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»_______20___р. _____________ /______________________/