Інструкція з охорони праці для вчителя історії та суспільствознавства

УЗГОДЖЕНО
Голова профкому
_________ /________________/
протокол № ____ від «__»___ 2019р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор
Найменування закладу
__________ /_______________/
Наказ №__ від "_"._.2019р.

Інструкція з охорони праці
для вчителя історії та суспільствознавства

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці для вчителя історії та суспільствознавства школи розроблена відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Постанова ВР України від 14.10.1992 № 2694-XII) в редакції від 20.01.2018р, на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9 в редакції від 1 вересня 2017 року, з урахуванням «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р.
1.2. Ця інструкція встановлює вимоги охорони праці перед початком, під час і після закінчення роботи вчителя історії та суспільствознавства загальноосвітнього закладу, а також порядок його дій і вимоги з охорони праці в аварійних ситуаціях.
1.3. До роботи вчителем історії в школі допускаються особи обох статей, які досягли 18 років, мають відповідну педагогічну освіту та пройшли медичний огляд.
1.4. Учитель історії повинен знати свої посадові обов'язки і справжню інструкцію з охорони праці, інші інструкції з охорони праці і пожежної безпеки для кабінету історії, а також:

  • обов'язково пройти вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці;
  • керуватися в роботі правилами внутрішнього розпорядку;
  • режим праці та відпочинку визначається графіком роботи вчителя історії та суспільствознавства.

1.5. Травмонебезпека в кабінеті історії:

  • при порушенні правил особистої безпеки;
  • при включенні електроприладів, таких як програвачі, проектори, персональний комп'ютер та інші технічні засоби навчання – ураження електричним струмом.

1.6. Вчителю необхідно дотримуватися інструкції з охорони праці в кабінеті історії, інструкції про заходи пожежної безпеки в кабінеті історії, знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння, а також місце знаходження аптечки першої допомоги. Систематично стежити за наявністю в медичній аптечці групи набору необхідних медикаментів і перев'язувальних засобів надання першої допомоги при травмах.
1.7. Вчитель історії та суспільствознавства повинен володіти прийомами і способами надання першої допомоги в обсязі інструкції з надання першої допомоги потерпілому, діючої в загальноосвітньому закладі.
1.8. Вчитель історії в ході роботи зобов'язаний дотримуватися правил особистої гігієни, утримувати своє робоче місце в чистоті і порядку.
1.9. Про кожен нещасний випадок, випадки травмування, вчитель історії повинен негайно повідомити директору школи безпосередньо після надання першої допомоги потерпілому (працівнику, школяреві).
1.10. Вчитель історії, який допустив невиконання чи порушення цієї інструкції, притягується до дисциплінарної відповідальності згідно зі Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, чинним законодавством України.

2. Вимоги безпеки для вчителя історії перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи вчителю історії та суспільствознавства необхідно включити повністю освітлення в навчальному кабінеті і переконатися в справній роботі всіх світильників. Найменша освітленість робочого місця повинна становити: при люмінесцентних лампах – не менш 300 лк (20 Вт/кв.м).
2.2. Упевнитися в наявності первинних засобів пожежогасіння і терміну їх придатності, в наявності аптечки першої допомоги і укомплектованості всіма необхідними медикаментами.
2.3. Провести огляд санітарного стану кабінету історії і провітрити його. Приготувати для роботи необхідний матеріал і обладнання.
2.4. Перевірити справність електроосвітлення в кабінеті історії, працездатність ламп.
2.5. Упевнитися, що комутаційні коробки закриті, електричні розетки і вимикачі без пошкоджень (тріщин та сколів), а також без оголених контактів.
2.6. Учителю забороняється самостійно усувати виявлені порушення електробезпеки в кабінеті історії та суспільствознавства.
2.7. Стежити за чистотою і порядком в навчальному кабінеті історії та суспільствознавства.
2.8. Переконатися в безпеці робочого місця, перевірити на стійкість і справність меблі, переконатися в стійкості документів, які знаходяться у сгрупованому вигляді, а також перевірити наявність у необхідній кількості та справність канцелярського приладдя.
2.9. Переконатися, що температура повітря в приміщенні відповідає необхідним санітарним нормам.
2.10. Проконтролювати наявність і справний стан наочних посібників.
2.11. Не допустити початку робіт учнями у разі виявлення невідповідності їх робочих місць встановленим у представленому розділі вимогам, а також при неможливості виконати зазначені в даному розділі підготовчі до роботи дії.
2.12. При виявленні недоліків в роботі обладнання або поломок меблів повідомити заступнику директора з адміністративно-господарської роботи (завгоспу) та не використовувати дане обладнання та меблі в приміщенні до повного усунення всіх виявлених недоліків.

3. Вимоги безпеки під час роботи вчителя історії в кабінеті

3.1. Вчителю історії необхідно дотримуватися особистої безпеки праці.
3.2. Під час роботи слід підтримувати порядок у приміщенні, не захаращувати своє робоче місце і місця учнів, евакуаційні виходи з навчального кабінету тримати свободними.
3.3. Виконуючи роботу, не допускати застосування несправного електричного освітлення, не робочого персонального комп'ютера, принтера, ксерокса, іншого електричного обладнання, що знаходиться в робочому кабінеті.
3.4. Дотримуватися заходів безпеки від ураження електричним струмом:

  • не підключати до електричної мережі і не відключати від неї комп'ютерне обладнання, оргтехніку, прилади мокрими або вологими руками;
  • дотримуватися послідовності включення і виключення комп'ютера, оргтехніки, ТЗН;
  • не розташовувати на обладнанні папір, речі, інші предмети,
  • не залишати включеними в електромережу без нагляду комп'ютерне обладнання, мультимедійний проектор, принтер, іншу оргтехніку.

3.5. Не допускати учнів до перенесення апаратури ТЗН.
3.6. Не допускати учнів до самостійного включення електроприладів і апаратури ТЗН.
3.7. Не залишати учнів у кабінеті без контролю, саджати за столи учнів слід відповідно до їх зросту.
3.8. В цілях забезпечення необхідного природного освітлення кабінету не ставити на підвіконня квіти, зошити, підручники та інші предмети.
3.9. Під час перерв між заняттями при відсутності учнів періодично провітрювати кабінет, при цьому віконні рами зафіксувати у відкритому положенні гачками.
3.10. Наочні посібники застосовувати тільки в справному стані, дотримуючись правил безпеки і затверджені методики.
3.11. Підтримувати дисципліну і порядок на уроках, стежити за тим, щоб учні загальноосвітньої установи виконували всі вказівки педагога.
3.12. Не використовувати в приміщенні кабінету електронагрівальні прилади: кип'ятильники, плитки, електрочайники, плойки, не сертифіковані подовжувачі і т.ін..
3.13. Дотримуватися правил з охорони праці та протипожежної безпеки.
3.14. У процесі виконання посадових обов'язків дотримуватися даної інструкції з охорони праці, бути уважним до учнів, не відволікатися, стежити за дотриманням санітарно-гігієнічних правил у навчальному кабінеті.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи в кабінеті історії

4.1. Відключити в кабінеті історії від електромережі апаратуру ТЗН (технічні засоби навчання), повністю відключити електричні прилади, персональний комп'ютер, принтер, мультимедійну дошку.
4.2. Забрати апаратуру в лаборантську і закрити її на ключ.
4.3. Привести в порядок своє робоче місце, прибрати у відведені місця для зберігання документацію, наочні і методичні посібники, роздатковий матеріал, а також проконтролювати винос сміття з приміщення навчального кабінету
4.4. Провітрити кабінет історії та суспільствознавства.
4.5. Перевірити наявність первинних засобів пожежогасіння. При закінченні терміну експлуатації вогнегасника передати його особі, відповідальній за пожежну безпеку в школі, для подальшої перезарядки. Встановити в приміщенні новий вогнегасник.
4.6. Упевнитися в протипожежній безпеці приміщення, вимкнути освітлення і закрити кабінет на ключ.
4.7. Про всі недоліки, помічені під час роботи, доповісти заступнику директора з адміністративно-господарської роботи навчального закладу (при відсутності – іншій відповідальній особі).

5. Вимоги безпеки в кабінеті історії в аварійних ситуаціях

5.1. Не починати роботу в разі поганого самопочуття або раптової хвороби.
5.2. При виникненні аварійних ситуацій (прорив водопровідної системи або системи опалення) вивести дітей з приміщення кабінету історії та суспільствознавства і доповісти про подію заступнику директора з адміністративно-господарської роботи (при відсутності – іншій відповідальній особі) і далі діяти згідно з отриманими вказівками.
5.3. При виникненні неполадок в роботі електрообладнання, появі іскор, диму і запаху гару негайно відключити обладнання від електричної мережі і доповісти про це заступнику директора з адміністративно-господарської роботи (завгоспу). Роботу можна продовжувати тільки після усунення виниклих неполадок.
5.4. У разі виникнення пожежі необхідно у першу чергу евакуювати учнів з кабінету історії (керуючись планом евакуації з приміщення) в безпечне місце, задіяти систему оповіщення про пожежу, повідомити в пожежну службу за телефоном 101, доповісти адміністрації школи. При відсутності явної загрози життю приступити до гасіння осередка пожежі за допомогою первинних засобів пожежогасіння.
5.5. У разі отримання травми покликати на допомогу, скористатися аптечкою першої допомоги, звернутися за медичною допомогою до медпункту навчального закладу і повідомити про це директора школи (при відсутності – іншу відповідальну особу).
5.6. У випадку одержання травми учнями надати потерпілому першу допомогу, викликати шкільну медсестру (або доставити потерпілого в медпункт), у разі необхідності, викликати швидку медичну допомогу, доповісти про подію директору школи (при відсутності – іншій відповідальній особі).
5.7. У разі загрози або виникнення осередка небезпечного впливу техногенного характеру, терористичного акту діяти відповідно до плану евакуації, Інструкції про порядок дій у разі загрози та виникнення НС терористичного характеру.

Інструкцію з охорони праці розробив: _____________ /______________________/

З інструкцією ознайомлений (а)
«___»_______20___р. _____________ /______________________/